اجازه بدهید یک سفر کوتاه داشته باشیم به یک گاو داری . فرض کنید به محوطه سر سبز یک گاو داری رفتید و تعداد صد گاو در آنجا  مشغول چریدن هستند تعدا 99 تا از گاوها سیاه هستند و فقط یک گاو بنفش آنجا حضور دارد شما ناخودآگاه کدام گاو را می بینید؟ مطئنا آن گاوی که هم رنگ دیگران نیست و تفاوت هایی با دیگر گاوها دارد ناخودآگاه توجه را جلب می کند .


در کسب و کار هم همین قانون برقرار است. .شما باید یک گاو بنفش داشته باشید تا توسط مشتری دیده شوید . یک قانون در مورد مشتری وجود دارد و آن این قانون است که مشتری دائما از خودش می پرسد چرا باید از این کسب و کار خرید کنم؟ چرا نباید از رقیب این کسب و کار خرید کنم؟


و این هنر شماست که باید به این سوال مشتری پاسخ بدهید و این یعنی شما یک یا چند ویژگی داشته باشید که بتوانید  شما را از دیگر رقبایتان متمایز کند گاهی این تمایز با قیمت مناسبتر به وجود می آید و گاهی هم با خدمات بهتر و البته در مواقع زیادی هم با رفتار درست و انتقال  حس ارزشمندی به مشتری این تمایز دیده می شود و شما باید هموراه از خودتان این سوال را بپرسید که گاو بنفش من چیست؟


کدام کار است که می تواند من را از رقبایم متمایز کند؟ و پاسخ به این سوال گاهی موثرترین تغییریست که در کسب و کارتان می توانید به وجود بیارید