یکی از سایتهای که می تواند اطلاعات بسیار مفیدی در مورد بازار طلا و سایر مسایل اقتصادی به علاقه مندان بدهد سایت طلا است که لینک آن را در اختیار علاقه مندان قرار می دهم.


http://www.tala.ir/