باسمه تعالی

 

 نگاهی به مزایا و معایب تردد با مترو

  

بهرام پیشگیر


کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

Email=pishgir.bahram@Yahoo.Com


 

    همان طور که مطلع هستید یکی از راههای رفت و آمد در کلان شهرها مترو یا قطار شهری است؛ مترو ابتدا در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج سایر کشورها از این تجربه استفاده کردند و با گسترش شهرها و ازدحام جمعیت به استفاده از مترو روی آورند.

   سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا فکر احداث خط آهن را در ایران به وجود آورد ، وی حتی در این زمینه امتیازاتی را به انگلیسیها ، فرانسویها و روسها داد و علی رغم مخالفت افکار عمومی برای احداث خط آهن پافشاری نمود.  در نتیجه این پافشاری شاه قاجار بالاخره اولین قطاری شهری- که به ماشین دودی معروف بود - باب همایون را به حرم حضرت عبدالعظیم متصل می کرد ، افتتاح شد.1

 در زمان رژیم سابق اقداماتی برای احداث مترو در تهران با طرفهای فرانسوی و آلمانی منعقد شد اما این تعهدات از سوی کشورهای  مذکور با پیروزی انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی دوباره به امر مترو توجه شد و بطور جدی قراردادهایی در این زمینه با طرفهای خارجی مختلفی منعقد شد تا این که بعد از فراز و نشیبهای مختلف اولین خط مترو با قطارهای چینی  راه‏اندازی شد.

استفاده از مترو مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت:

1-           کاهش آلودگی هوا؛‎‎‎‎‎ٌ

2-           سرعت در انتقال مسافران؛

3-           کاهش هزینه های رفت و آمد؛

4-           کمک به کاهش ترافیک؛

معایب استفاده از مترو  را می توان به این صورت برشمرد:

5-           متناسب نبودن واگن ها با تعداد مسافران؛

6-           عدم مدیریت مناسب در استفاده از امکانات موجود؛

7-           عدم امکان استفاده از مترو برای برخی از مناطق شهری؛

8-           ازدحام جمعیت و کمبود فضای مناسب؛

با عنایت به مزایای فوق الذکر و اینکه در کلان شهرها جمعیت روز به روز در حال افزایش است و به علت استفاده از وسایل نقلیه از قبیل اتومبیل مشکلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و...  بوجود آورده است.    پیشنهاد می شد که استفاده از مترو در کلان شهرها به صورت یک فرهنگ در آید.