یکی از ویژگی‌های افراد ثروتمند نظم است آن‌ها به‌خوبی می‌دانند اگر نظم نداشته باشند مدیریت زمان هم ندارند و ذهن آن‌ها آشفته خواهد بود


چرا بیشتر افراد فرصت‌ها را نمی‌بینند؟


چون ذهن آن‌ها از کارهای روزمره و اهداف آینده و کارهای در پیش رو  پر است و آماده پذیریش فرصت‌های جدید و موقعیت‌های پول‌ساز نیست


یکی از بی‌نظمی‌ها نداشتن هدف و ندانستن رسالت و شغلی است که از طریق آن می‌خواهند به استقلال مالی دست یابند


در حقیقت این افراد وقتی از آن‌ها می‌پرسید 5 سال بعد قرار است کجا باشید چه شغلی خواهی داشت چه میزان دارایی خواهی داشت اغلب افراد پاسخ این سؤال را نمی‌دانند خصوصاً نمی‌دانند به چه شغلی مشغول‌اند و چه رسالتی برعهده دارند


آن‌ها فقط می‌خواهند میزان زیادی پول داشته باشند بدون اینکه رسالت آن‌ها و شغلی که از طریق آن به این ثروت داست یابند را بدانند


وقتی شغل موردعلاقه ما مشخص نباشد ذهن ما آشفته است هر پیشنهاد شغلی به ما داده شود احتمال پذیرفته شدن دارد و شاید همان کار چند سال ما را از رسیدن به هدف اصلی زندگی‌مان بازدارد چه‌بسا خودم بارها ای شرایط را تجربه کردم و بارها رؤیاهایم را به همین دلیل به تعویق انداختم و از زمانی که تصمیم قطعی خودم را گرفتم دیگر ذهنم آشفته نیست و می‌دانم چه‌کار کنم و مطمینا شما هم می‌توانید به این شرایط و حتی شرایط بسیار بهتر دست‌یابید