اگر خواهان موفقیت هستی باید آماده باشی تا با تغییر باورهای محدود کننده و ساختن باورهای قدرتمند کننده، شرایط دلخواه را در زندگی ات رقم بزنی.

راه تغییر باور، تنها از طریق کنترل ورودی های ذهن و تغذیه ذهن به وسیله ورودی های مناسب و تکرار این روند است.

باید بذر باورهای قدرتمند کننده و ثروت آفرین را در ذهنت بکاری و با تکرار این باورها آن بذر را تغذیه و تبدیل به درختی بارور و پرثمر نمایی.

اگر این باورها به یقین تبدیل شود  خود را به صورت رونق در کسب و کار، ورود مشتری های جدید و عالی به کسب و کار، جذب فرد مورد علاقه به زندگی، کسب مجدد سلامتی، مهاجرت به شهر یا کشوری که دوست داری، ورود افراد جدید به روابط، ترفیع شغلی، افزایش حقوق و ورود نعمت ها و برکت ها از مسیر های مختلف، نشان خواهد داد.

فراموش نکن که "تغییر باور"، یک مسیر است که باید قدم به قدم پیموده شود. نمی توانی یک شبه همه باورهای محدود کننده ای را تغییر دهی که حاصل تجارب یک عمر است. بنابراین، تنها کار تو این است که با تکرار آموزش های این دوره ها، مرتباً ذهنت را با ووردی هایی تغذیه نمایی که موجب ثابت قدم بودن در مسیر این نعمت ها و دریافت آنها می گردد.

ثابت قدم بودن در مسیر یعنی: باید هر روز روی باورهایت کار کنی، و با اقدام عملی در جهت اهدافت شروع کنی و ادامه دهی .

شیطان ذهن، همیشه در حال اقدام برای تغذیه باورهای محدود کننده است تا ما را بترساند و نگران و نا امید گرداند.به همین دلیل همواره به محرکی هایی نیاز داریم تا با یادآوری قوانین خداوند و چگونگی اجرای آنها در عمل، مرتباً انگیزه های مان را تغذیه نماییم 

بنابراین، آن لحظه هایی که به هیچ شکل از عهده خاموش کردن نجواهای ذهنت بر نمی آیی که می خواهد با ترس ها و نگرانی هایش، تو را از ادامه مسیر، نا امید نماید، تکرار باورهای مثبت ، مأمن امنی است که دوباره وجودت را تنظیم، ایمانت را استوار و امیدهایت را دوباره زنده نموده و حریف نجواهای ذهنت می شود. 


باور ساختن یعنی، تلاش برای درک این اصل و اساس و اجرای بی چون و چرای آن در هر لحظه و هر جنبه از زندگی. هرچه به کمک تکرار این آگاهی ها، مهارت خود را در نحوه کنترل ذهن افزایش دهی و ذهن خود را با ورودی های و آگاهی های خالصی احاطه نمایی باورهای قدرتمند کننده تری می سازی که تو را به سمت زندگی بهتر و باکیفیت تر هدایت می کند.

باورهایی که تو را به محله، شهر یا کشور با کیفیت تری نقل مکان می هد.

رابطه ات را به سمت تجربه عشق و مودت بیشتر هدایت می کند.

کسب و کارت را به سمت فرصت های ثروت ساز و مشتری ها و بازارهای بهتر، هدایت می کند.

وضعیت مالی ات را به سمت استقلال مالی بیشتر پیش می برد تا بتوانی در خانه زیباتری زندگی کنی، ماشین باکیفیت تری سوار شوی و هدایای ارزنده تری برای عزیزانت تهیه نمایی. فارغ از آنکه هزینه اش چقدر است یا ارزش دلار چقدر است.