برای اینکه یک فرد موفق، در زندگی و کسب و کارت باشی، باید تلاش کنی تا زندگیت در مسیر خواسته ها و اهدافت جلو بره.


حداقل واسه ی شروع این تلاش خیلی مهم و ضروریه..


اما خیلی از افراد پروسه ی خلق هدف و دستیابی به آرزو و رویایی که دارن رو توی نطفه خفه می کنن.


دلیلش؟


بیش از اندازه فکر کردن.


اگر مدام و بیش از حد به جزییات کاری که میخوای انجام بدی فکر می کنی( حتی اینکه چه مشکلاتی ممکنه در طول مسیر پیش بیاد) مطمین باش که به زودی تمامی نقشه هایی که کشیده بودی متوقف میشه و دیگه به مسیر خودت ادامه نمیدی!


اکثر افراد بیش از حد لزوم، آنالیز و ارزیابی می کنن.


این رو می دونم، چون منم در گذشته همینطوری بودم.


مسلما فکر کردن به کاری که میخوای انجام بدی، خیلی خوب و مفیده. اما اگر این فکر کردن و آنالیز کردن ، بیش از اندازه ادامه پیدا کنه تو رو از دستیابی به اهداف و خواسته هایی که داری باز میداره و مشکل اینجاست.


مهمترین چیزی که برای شروع بهش نیاز داری ایمان و باوره.


پس..


برای اینکه جلوی این فکر کردن بیش از اندازه رو بگیری و شروع بکنی به اقدام کردن و هدایت زندگیت به سمت خلق اهداف و آرزوهایی که داری، زیاد بهش فکر نکن. اگه راستش رو بخوای واقعا موفقیت ساده است.


میخوای بدونی چرا؟



تو همین حالا هم تمامی ابزاری که برای شروع و خلق اهدافت و کسب ثروت نیاز داری رو در اختیار داری.


زیادی بهش فکر نکن..


باور و ایمان فعال رو در خودت بساز..


هر روز یک قدم کوچیک واسش بردار..


و هیچ وقت یادگیری رو متوقف نکن!