راه رسیدن به ثروت شناسائی و استفاده از #اهرم ها است.برای اینکه بتوانید اهرمها را بشناسید و از آنها استفاده کنید باید برای سئوالات زیر پاسخ مناسب پیدا کنید.


اولین قدم استفاده از اهرم این است کار خودتان را به دیگران بسپارید.

با استفاده از اهرم چگونه می توانم در زمان کمتر بیشتر #سود را ببرم ؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم دیگران را متقاعد کنم، تا هردو به سود برسیم؟ (اصل برد برد)

با استفاده از اهرم چگونه می توانم بدون #سرمایه،  #کسب_وکار راه بیندازم؟

با استفاده از اهرم چگونه از #اطلاعات بیشترین استفاده را ببرید؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم بهترین افراد را برای کسب و کار جمع کنم؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم در بازار اعتبار کسب کنم ؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم از این اعتبار ایجاد شده،  کسب وکارم را #توسعه دهم؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم کالایی را که هنوز به دستم نرسیده،  بفروشم؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم از #تکنولوژی،  در کسب وکارم استفاده کنم؟

با استفاده از اهرم چگونه از رسانه های گروهی،  بیشترین استفاده را بکنم؟

با استفاده از اهرم چگونه می توانم از زمان بیشترین استفاده را ببرم؟

با استفاده از اهرم چگونه با آموزش پرسنل می توانید، بهره کاری را افزایش دهید؟


به طور کلی اهرم یک طرز فکر است،  اهرم یک هنر است،  اهرم یک علم است،  و اهرم یک قطعه از یک پازل #موفقیت است .