هرگاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه صرفا یک خبر ناخوشایند پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده‌اید، بلکه چیزهای تازه‌ای از آن آموخته‌اید.

.

در زندگی هر شخصی روزهای پر چالشی وجود داره؛ روزهایی که ممکنه با اتفاق ها و خبرهای ناگواری همراه باشه. هروقت در چنین شرایطی قرار داشتید در قدم اول باید واقعیت رو بپذیرید و بعد به این فکر کنید که چه درسی باید از اون اتفاق بیاموزید.

.

فراموش نکنید که هیچ رویدادی در زندگی شما بی دلیل نیست و هر اتفاق یک معلمه با درسی جدید.

.

و مهمتر از همه به خاطر بسپارید که هر روز می توان متولد شد و از نو شروع کرد.