دوست مکتب کمال خانم «میترا صادقی»، از موفقیتی می‌گویند که خواهرشان «فاطمه» با همراهی ایشان در اثر اجرای آموزش‌های محمود معظمی در سمینار «شاد باشید و ثروتمند شوید» به دست آورده‌اند. به‌نظر شما می‌شود فقط با داشتن ۵۰ میلیون تومان، خانه‌ای ۲۹۵ میلیون تومانی خرید؟ تجربۀ خواهران صادقی که می‌گوید می‌شود! دوست دارید بدانید چگونه؟ ادامۀ مطلب را بخوانید...


خانم صادقی می‌گوید که به خواهرشان ۵۰ میلیون تومان ارث تعلق گرفته بود: «من که زودتر از خواهرم شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای محمود معظمی را شروع کرده بودم، به او گفتم که تو می‌توانی، می‌توانی خانه‌ای را که دوست داری بخری؛ و تشویقش کردم که در کارگاه‌ها و سمینارهای آقای معظمی شرکت کند.»


خانم صادقی ادامه می‌دهد: «خواهرم ملکی داشت در سمت شرق تهران، خانه‌ای قدیمی بود که کسی نمی‌خرید. شاید نهایتا ۶۰ میلیون تومان می‌خریدند. خواهرم می‌گفت خودم را بکشم ۸۰ میلیون بیشتر نمی‌خرند.»


خانم صادقی به خواهرش پیشنهاد می‌کند که «خرد غیرعادی‌»اش را به کار ببندد و قیمت بالایی برای ملک بگذارد: «گفتم شما بگذار ۱۲۰ میلیون تومان برای فروش.» خانم صادقی خودش آگهی فروش می‌دهد: «یک ماه روی فروش این ملک کار کردیم و در نهایت آن را ۱۱۵ میلیون تومان فروختیم!»


با این حساب، حالا خواهر خانم صادقی حدود ۱۷۰ میلیون تومان داشت؛ اما تا ۲۹۵ میلیون تومان هنوز بیشتر از ۱۲۰ میلیون تومان راه باقی بود. اما چرا ایشان می‌خواست خانه‌ای ۲۹۵ میلیون تومانی بخرد؟ «چون خواهرم از اول که به فکر خرید خانه افتاد، می‌گفت منطقۀ سعادت‌ آباد را دوست دارم. آن منطقه را دوست داشت و من هم پیشنهاد کردم به خانه‌های کوچک و مناطق دیگر فکر نکند. همان‌طور که آقای معظمی می‌گوید، جهان هستی مثل یک کاتالوگ است؛ آن چیزهایی را که می‌خواهی انتخاب کن و سفارش بده. به مغزت فرمان بده و تصویر بده که چه می‌خواهی، تا دنبالش برود و برایت بیاورد.»


اما برای تامین ۱۲۵ میلیون تومان باید چه می کردند؟ «به خواهرم گفتم رهن این خانه ۶۰-۷۰ میلیون تومان است. ۵۰-۶۰ میلیون تومان را هم قرض می‌گیریم، وام می‌گیریم...» و ادامه می‌دهد: «جالب این بود که این خانه را بدون حتی یک میلیون تومان وام خریدیم!»


اما پول خرید خانه چطور جور شد؟ «برادرم که تلاش‌های ما را برای تامین پول و پی‌گیری‌هایمان برای وام و... را دید، خانه‌ای را که داشت و اجاره داده بود، خالی کرد و ما آن را ۵۰ میلیون تومان رهن دادیم. برای ۷۵ میلیون تومان باقی‌مانده تا ۲۹۵ میلیون تومان هم به این شکل عمل کردیم: آن خانه ۶ واحد داشت، خانه‌ای نسبتا قدیمی بود در سعادت ‌آباد. با مالکان واحدهای دیگر صحبت کردیم که خانه را بسازیم. توانستیم موافقت همۀ آنها را جلب کنیم، و کسی که ساخت خانه را به‌عهده گرفت، به هر کدام از مالک‌ها ۹۰ میلیون تومان پرداخت کرد.» با این حساب: «توانستیم در نهایت پول برادرم را هم بدهیم.»


خانم صادقی ادامه می‌دهد: «جالب است که این خانه ۲۹۵ میلیون تومان خریداری شده، و وقتی ساخته شود، ۱۵۰ متر مساحت خواهد داشت که با متری ۶-۷ میلیون تومان کنونی برای آن منطقه، نزدیک یک میلیارد تومان ارزش خواهد داشت.»