بعضی وقتها با نیروهای سازمان مشکل داریم ولی نمیدانیم باید آنها را نگه داریم و یا اخراج کنیم.


آقای جیم کالینز در کتاب از خوب به عالی می گوید:

یکی از کارمندانتان را تصور کنید و به این سوالات جواب دهید:


اگر قرار باشد امروز این کارمند را استخدام کنید، آیا بازهم استخدام می کنید ؟

اگر این کارمند امروز به ما خبر بدهد که می خواهد سازمان را ترک کند، خوشحال می شویم ؟


خب ... جواب شما چیست ؟


جیم کالینز ادامه می دهد که اگر پاسخ اولی خیر و دومی بله باشد، این فرد را باید از اتوبوس سازمان پیاده کنیم !اخراج شدن و اخراج کردن، برای طرفین یک کار سخت و پر استرس است. ولی در عین حال یک وظیفه مهم هر مدیری هم هست.


اگر کارمندانی دارید که متناسب سازمان و کارشان نیستند، هرچه زودتر باید اخراجشان کنید.


شاید این گفته کمی خشن و سختگیرانه باشد. ولی در واقع این کار لطف بزرگی به آنها هم هست. چرا که آنها هم حس خوبی به کاری که انجام می دهند ندارند و اگر در جای دیگری که تناسب بیشتری با آنها دارد، کار کنند، خوشحالتر و موفق تر خواهند بود.