‼برای ثروتمند شدن، عقل معاش یا هوش مالی خود را تقویت کنید: ❕اکثر مردم دنیا چه فقیر و چه ثروتمند مشکل مالی دارند. 💢بسیاری فکر می کنند اگر پول زیادی داشته باشند مشکلات مالی آنها تمام می شود، در حالیکه اینطور نیست و پول بیشتر مسائل مالی بیشتری را به دنبال دارد. 💢رابرت کیو***ی می‌گوید: به خاطر دارم در مقطعی آنچه که درآمد داشتم فقط به اندازه هزینه هایم بود و پولی برای پس انداز کردن نداشتم ولی از لحاظ فکری راحت زندگی می کردم و مدتی بعد از یکی از کارهائی که قبلا انجام داده بودم پول خوبی بدستم رسید و برای مدتی خواب و خوراک را از من گرفت. 💸💵چرا؟ چون باید تصمیم می گرفتم آن پول را در چه جائی سرمایه گذاری کنم تا ارزش آن کم نشود و بتواند ثروت بیشتری نیز تولید کند و این دغدغه بزرگی برای کسانی که سرمایه دارند می باشد. 💫💫💫💫💫💫 💢پول به تنهائی مشکلات مالی شما را حل نمی کند. 💢تحصیلات هم مشکلات مالی راحل نمی کند. 💢داشتن یک شغل هم مشکلات مالی را حل نمی کند. پس چه چیزی مشکلات مالی را حل می کند؟ 🔓جواب این سوال، هوش مالی یا همان عقل معاش است. ❇❇ سعی کنیم ، سواد معا***تی را یاد بگیریم