اگر به شما این حق انتخاب داده شود که از میان ۳ میلیون دلار پول نقد یا سکه یک سنتی که طی ۳۱ روز آینده هر روز ارزش آن دو برابر می شود، یکی را انتخاب کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ اگر این داستان را قبلا شنیده باشید، می دانید که سکه یک سنتی انتخابی است که باید انجام دهید و این انتخاب به مسیر ثروت ختم خواهد شد. با این حال، چرا هنوز سخت است که بپذیریم انتخاب سکه یک سنتی در نهایت منجر به کسب پول بیشتری خواهد شد؟ بگذارید نگاه دقیق تری داشته باشیم: فرض کنیم، شما ۳ میلیون دلار را انتخاب می کنید و دوست تان سکه یک سنتی را انتخاب می کند. در روز پنجم دوست شما ۱۶ سنت دارد در حالی که شما همچنان ۳ میلیون دلار دارید. در روز دهم این نسبت، معادل ۵ دلار و ۱۲ سنت در مقابل پول شماست. فکر می کنید دوست تان درمورد تصمیمش چه احساسی دارد؟ شما در حال خرج کردن پول های خود هستید و از انتخابتان لذت می برید. بعد از ۲۰ روز در حالی که تنها ۱۱ روز به پایان ماه باقی مانده است، او تنها ۵۲۴۳ دلار دارد. حال درمورد خودش چه احساسی دارد؟ به خاطر تمام از خود گذشتگی ها و رفتار مثبتش، به سختی بیش از ۵ هزار دلار دارد، در حالی که شما ۳ میلیون دلار دارید. این جاست که جادوی پنهان اثر مرک شروع به نمایان شدن می کند. همین رشد ریاضی روز به روز باعث می شود، یک سنت در روز سی و یکم به بیش از ۱۰ میلیون دلار یعنی سه برابر ۳ میلیون دلار شما برسد. این مثالی است که متوجه شوید چرا ثابت قدمی در طول زمان تا این حد مهم است. چیزهای خیلی کمی همانند جادوی سکه مرکب، این قدر حیرت انگیز هستند، ولی قسمت جذاب، این است که این نیروی قدرتمند در هر جایی از زندگی تان به همین اندازه موثر است.