اگر قصدتون از خرید طلا سرمایه گذاری بلند مدته هر وقت بخرید ضرر نمی کنید. ولی در سرمایه گذاری کوتاه مدت چیزی قابل پیش بینی نیست باید خودتون شرایط رو بسنجید و تصمیم بگیرید.