اولین نتیجه قانون سرمایه گذاری اینه که تنها کار راحت در مورد پول ، از دست دادن آن است . پول در آوردن در یک بازار رقابتی و پر تلاطم سخت است .اما از دست دادنش ساده ترین کاریه که میتونید بکنید . به قول ژاپنیها پول در آوردن مثل کندن زمین با ناخن است . در حالی که ازدست دادن پول مثل آب ریختن روی شن است.