اگر به توانایی‌هایمان شک کنیم، رویاهایمان را دستی دستی کشته‌ایم! تفکر منفی و ترس از شکست جزء عادت‌های بد هستند و فقط حس دودلی را تقویت می‌کنند. اگر دائما به توانایی‌ها و اهداف خود شک کنیم، احساسات منفی و بدبینانه‌ تمام وجودمان را پر می‌کند. نباید اجازه دهیم که در چرخه‌ی افکار منفی قرار بگیریم و عادت‌های بد مانع دست‌یابی ما به اهداف‌مان شوند.