بیت کویین یک واحد پول مجازی است که در اوایل پیدایش ان ارزش واقعی نداشت همینقدر که اگر پنج سال پیش 100دلار Bq کسی خریداری کرده بود الان کلی صاحب دلار شده بود ...حتی من در جایی مطالعه کردم فکر کنم در یکی از همین سایتهای نرخ ارز بود که 100دلار Bqاگر 5 سال پیش خریده کسی در امریکا الان میلیونر شده است صحت و درستی ان و منبع ان چقدر صحت دارد مطمعن نیستم.