نقش میلیاردر ها را بازی نکنید؛ خود #میلیاردر باشید : قبل از اینکه کسب و کارتان را راه اندازی کنید و از درآمد ماهیانه ثابت آن خیالتان راحت باشد .