سرمایه در بخش مسکن صبر وحوصله میخواهد تولیدی هم بستگی به خود فرد وبازار هر شهری دارد سکه وطلا وارز هم نقد هست هروقت اراده کنی پول نقد داری حالا یا به ضرر ویا سود بیشتر