از +++ تازمانیکه به اطمینان کامل نرسیده اید دست نگه دارید فکر نکنید که شما هر روز باید مشغول معامله باشید🤔 معامله گران مبتدی فکر می کنند که هر روز باید دست به معامله بزنند یا در معامله شان باقی بمانند و برای این کار هزینه زیادی می پردازند😞 معامله گران موفق بعد از اینکه وارد معامله شدند اگر احساس ناخوشایندی داشتند میزان پولی را که وارد معامله کرده اند کم می کنند یا از آن خارج می شوند و با صبر منتظر موقعیت مناسب می مانند.