اگر می توانستم یک باردیگر زندگی کنم آنوقت سعی می کردم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم آنقدرها بی عیب و نقص نباشم بیشتر استراحت می کردم در واقع خیلی چیزها بود که من آ نها را بیش از حد جدی گرفتم باید دیوانه ترمی بودم اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم بیشتر سفر می کردم قله های بیشتری را فتح می کردم رودخانه های بیشتری را شنا می کردم به نقاط تازه تر می رفتم و بستنی های بیشتری می خوردم . با مشکلات حقیقی رودررو می شدم و مشکلات خیالی را کنار می گذاشتم می دانید من از آن آدمهای بودم که لحظه به لحظه عمرم را محتاط و عاقلانه و سالم زیستم اگر دوباره به دنیا می آمدم تمام لحظات زندگی ام را از آن خود می کردم . اگر زندگی از نو تکرار می شد در سپیده دم صبح های بهاری با پای برهنه به پیاده روی می رفتم و در پاییز تا دیر وقت به خانه بر نمی گشتم چرخ و فلکهای بیشتری سوار می شدم طلوع خورشید را بیشتر تماشا می کردم و اوقات بیشتری را با بچه هایم می گذراندم. می دانید من از آن آدمهایی بوده ام که همیشه با دماسنج و کیسه آب جوش و بارانی  و چتر نجات سفر کردم فقط اگر زندگی دوباره تکرار می شد اما می دانید که نمی شود.

 

پیرمرد بخوبی فهمیده بود که برای شاد تر بودن و برای بهره برداری بیشتر از زندگی نباید دنیا را تغیر داد بلکه باید خودش تغیر کند.