یه روز کاریم اینطور آغاز می شه
1.ساعت 6 مغازه رو باز می کنم
2.ساعت کار مغازه از ساعت6صبح تا 11.5 شب یکسره ویک نفس.
3.جمعه ازساعت 12ظهر تا 7 عصر ماهیگیری با دوستام میرم
4.در روز در حین کار 2 ساعت کتاب در مورد موفقیت می خونم وتمام روز رو فیلم و سایت ها موفقیت رو می بینم
5.تو مغازه سرعت عمل دارم در روز بین 150 تا 250 هزار تومان سود عایدم میشه
6.دلیل موفقیتم این بوده که سودم روبرای مغازم خرج کردم واین پولها یک دفع جمع شد ودیدم یه عالمه پول دارم
7.با خوش رویی با مشتریم برخورد می کنم ومحصولی که عرضه می کنم رو برای مشتری خوب توضیح می دهم آدم پر حرفی نیستم
8.با شرکتهای که کار می کنم خوش قول هستم وبه خاطر این اعتبار می تونم محصولاتشان رو مدت دار بگیرم ودر قبال آون چک دو ماهه بدم
9.خستگی ناپذیرم به قله می نگرم وبه موفقیت در آینده ولی به گذشتم هم سری می زنم که بدونم این آسایش نتیجه دعای پدری هست که اکنون در کنارم نیست من یک درصد از سودم رو برای شادی روح پدرم خرج می کنم چون مغازهای که در اون کار می کنم از پدرم به من رسیده.
10.با خودم عهد کردم هر روز یه ایده وفکر جدید ارائه بدم روز 20دقیقه برای خودم جلسه میذارم وتمام فکرامو توی دفتر یادداشت می کنم
11.به خودم قول دادم 100آرزو که به اون می خوام برسم رو تو دفتر بنویسم ولی باور کنید 22 تا بیشتر نشد که به9 تاش رسیدم آرزو هاتون رو تو دفتر بنویسید