میلیاردر خودساخته

چگونه میشود به یک ثروتمند خودساخته تبدیل  شد ؟

 

اگر رفتار افراد ثروتمند خود ساخته را تکرار کنید رفتار افرادی که از صفر شروع کردند و در طول یک نسل به افرادی ثروتمند تبدیل شدند شما نیز به همان نتایجی که آنها رسیدند خواهید رسید.

نقطه شروع ثروتمند شدن بزرگترین کشف بشریت است آن کشف اینست: شما اغلب به آنچه فکر میکنید تبدیل خواهید شد.

اگر میخواهید که ثروتمند شوید و به تمامی اهداف خود دست پیدا کنید و به عنوان شخصی ثروتمند و خود ساخته بازنشسته شوید یکی از هوشمندانه ترین کارهایی که میتوانید انجام دهید ایجاد عادت فکر کردن و رفتار کردن مطابق با آن است.

آیا واقعا درک این موضوع سخت است؟ اکثر مردم به این فکر میکننند که چقدر مبلغ کمی پول دارند، نگران ورشکستگی خود هستند، مدام در مورد کمبود و فقر صحبت میکنند، نگران هر چیزی هستند و همیشه در این فکر هستند که چرا از نظر مالی پیشرفتی نمیکنند، زیرا همیشه در مورد فقرو کمبود فکر میکنند؛ به جای اینکه در مورد وفور نعمت و ثروت فکر کنند عادت‌هایی که منجر به موفقیت مالی میشوند را میتوان آموخت و همانند دیگر عادتها با تمرین و تکرار به راحتی میتوان آنها را یاد گرفت.

شما میتوانید خود را به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که مانند افراد ثروتمند خود ساخته فکر کنید و به خاطر داشته باشید برای اینکه تاثیر چنین عادتهایی را ببینید باید ابتدا از درون خود آغاز کنید؛ بنابراین اولین کشف در مورد الگوهای فکری افراد ثروتمند خود ساخته این است که آنها همیشه به استقلال مالی فکر میکنند در سنین جوانی و با نقطه ای مشخص در زندگی خود بر دستیابی اهدافی مشخص که منجر به استقلال مالی خواهد شد تمرکز میکنند.

آنها بیشتر مواقع در مورد آن فکر میکنند افراد ثروتمند خود ساخته خود را مقید میکنند که هر چیزی را برای دستیابی به اهداف مالی خود قربانی کنند آنها تمامی زندگی مالی خود را بارها برنامه‌ریزی میکنند. درآمد سرمایه گذاری و خرج خود را به گونه‌ای برنامه ریزی میکنند که همراستا با اهداف مالی خود باشند.

نکته مهم اینست که دست یافتن به موفقیت‌های مالی بسیار سخت است و اتفاقی رخ نمی دهد بلکه توسط برنامه ریزی منسجم و تعهدی طولانی همراه با پشتکار در انجام ضروریات محقق خواهد شد. در زمانی از زندگی هر شخصی در دوراهی تصمیم‌گیری در مورد اهداف مالی خود قرار میگیرد یک راه به درآمد‌زایی پس انداز و جمع کردن ثروت منتهی می شود و راه دیگر به درآمد زایی، خرج کردن و بدهکار شدن منتهی میشود و هشتاد درصد راه دوم را انتخاب میکنند؛ زیرا جذاب و آسان است.

به عنوان شخصی بالغ و مسولیت پذیر باید تصمیم بگیرید که کدام راه را میخواهید انتخاب کیند و بدون در نظر گرفتن راهی که تا الان انتخاب کرده اید آزاد هستید که راهی که میخواهید از امروز به بعد دنبال کنید را انتخاب کنید. یکی از بهترین جملاتی که شنیده ام این است که گذشته شما اهمیتی ندارد؛ تنها چیزی که مهم است هدف و مسیر نهایی شماست.

 

شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید اما میتوانید آینده را به کل تغییر دهید و این کار با انتخاب مسیری متفاوت محقق خواهد شد. نقطه آغاز دستیابی به موفقیت مالی و تبدیل شدن به فردی ثروتمند و خود ساخته پذیرفتن مسولیت کامل زندگی مالی خود است.

اغلب ثروتمندان خود ساخته اهداف مالی و زندگی خود را به طریقی برنامه ریزی می‌کنند که ارزش مالی آنها و میزان پولی که برای کارکردن در اختیار دارند سالانه حدود هشت تا ده درصد افزایش پیدا کند آنها اهداف مالی برای خود تعیین میکنند و به دنبال روشهای آسان بدست آوردن پول نیستند آنها صبر با پشتکار و آینده نگر هستند؛ آنها خود را مقید میکنند که درآمد خود را در طول سالهای پیاپی پس انداز کنند آنها بر اساس حدس و گمان پیش نمی‌روند و به دنبل راههای سریع و آسان پول در آوردن نیستند؛ زیرا چنین راهی وجود ندارد. درنتیجه عادات ونحوه تفکر آنها در مورد ثروت، هر سال ثروت آنها اندکی افزایش پیدا میکند؛ در نهایت آنها از مرز یک میلیار تومان عبور میکنند و معمولا پس از آن میزان ثروت آنها تساعدی افزایش پیدا خواهد کرد.

همانطور که انیشتن میگوید اثر مرکب قوی ترین نیروی جهان است. بنابراین رمز موفقیت مالی به آرامی ثروتمند شدن است.سعی نکنید به سرعت ثروتمند شوید درنهایت به شخصی تبدیل شوید که میتواند اهداف مالی مشخص کند و یک میلیارد تومان یا بیشتر ثروت جمع کند.

همچنین میتوانید شخصی باشید که میتواند دو یا سه میلیارد تومان ثروت داشته باشید این جمله را آبا خود بگویید جمع کردن اولین یک میلیارد تومان سخت بسیار سخت اما جمع کردن دومین یک میلیارد تومان تقریبا رحت و اجتناب‌نا پذیر است.

چرا اینگونه است؟ زیرا شما باید ویژگیهای کاملا متفاوتی را برای کسب اولین یک میلیارد تومان در خود به وجود آورید اما پس از آن ویژگیهای لازم برای کسب دومین یک میلیارد تومان را دارید و کسب آن بسیار آسان تر خواهد بود و حتی اگر شرایطی بد رخ دهد و همه ثروت خود را از دست دهید به راحتی میتوانید ثروت را دوباه کسب کنید زیرا به شخصی تبدیل شده‌اید که می تواند ثروتمند باشد. زمانیکه به چنین شخصی تبدیل شوید هیچ وقت تغییر نخواهید کرد.

داستانی زیبا در مورد یک میلیاردر شنیده‌ام. او تمام ثروت خود را در خط تولید محصولی سرمایه گذاری کرد اما همه آنرا از دست داد و ورشکسته شد شخصی زمانی از او پرسید: فقیر بودن چه حسی دارد؟ او پاسخ داد من فقیر نیستم و گفت فقر وضعیتی ذهنی است من فقط ورشکسته شده ام و چنین وضعی موقتی است و در طول چند ماه او دوباره به موفقیت بازگشت و دوباره به فردی ثروتمند و خود ساخته تبدیل شد؛ زیرا او ذهنیت ثروتمند شدن را داشت.

بنابراین ثروتمندان خود ساخته موفقیت مالی خود را از طریق شانس بدست نیاورده‌اند شانس هیچ ارتباطی به موفقیت آنها ندارد. برای تبدیل شدن به شخصی ثروتمند و خود ساخته باید اهداف مالی خود را مشخص کنید و هر ورز در راستای دستیابی به موفقیت مالی تلاش کنید و اگر با پشتکار و تداوم چنین کاری کنید روز به روز هفته به هفته ماه به ماه به کلیه اهداف مالی خود قطعا دست پیدا خواهید کرد.