برای سرمایه ای حدود20تا 30 میلیون چه ایده ایی دارید؟
سلام بنظر من بزنید تو کار ملک یکی از اشناهای ما چند سال پیش یک خونه خرید اینجوری که شما با 30تومان پولت یک خونه 50 تومانی معامله میکنی،30تومن که داری 20تومن هم خونه را اجاره میدی اینجوری یک ساله یا دو ساله صاحب خونه میشی ودوباره میتونی این کار را تکرار کنی و بدون ریسک پولت هر سال تقریبا دو برابر میشه.