یکی از روش های کاهش هزینه های خانواده استفاده از خطوط حمل و نقل عمومی و همین طور استفاده از تاکسی یاب های جدید شامل اسنپ یا تپسی است که کرایه که از مسافران می گیرند بسیار مقرون به صرفه است.