دیشب مورخ 24/ 11 /1395 به اتفاق پسرم ( سروش ) به کافی نت رفتیم و برای کنکور 1396 ثبت نامش کردیم امیدوارم سال آینده در دانشگاه و رشته ای که به صلاحش است قبول بشه.