20 سال پیش خواهرم بیماری قلبی داشت دکترا گفته بودند باید عمل شود شوهر خواهرم علی مومنی زارع استطاعت مالی نداشت راهی جز کمک از یک شخص نداشتند او شخص در اون زمان نماینده مجلس شورای اسلامی بود اون مرد بزرگوار نامه ای داد به هیات امنای ارزی و خواهرم زهرا پیشگیر را در بیمارستان امام خمینی تهران عمل جراحی قلب کردند بعد از 20 سال جناب آقای دکتر اسکندری در کاشمر متوجه شد که خواهرم نیاز به عمل مجدد قلب دارد خواهرم با معرفی نامه دکتر اسکندری به بیمارستان شهید رجایی مراجعه کرد و دو هفته سرگردان بود گویا پزشک معالج گفته بود که بدلیل دو بار عمل قبلی ریسک عمل بالاست و باید به همان بیمارستان امام خمینی مراجعه کنید، خواهرم که زنگ زد گریه می کرد خیلی ناراحت شدم به هرکجا می دونستم زنگ زدم و پیام دادم همشهریان عزیز دستشون درد نکند آقای منوری عزیز را معرفی کردند که ایشان با کمال صداقت و مهربانی به ما کمک کردند ، اما از برخی دوستان که می توانستند بسیار موثر باشند کمکی نرسید باز به همان فردی که قبلا ذکر خیرش رفت زنگ زدم خودش گوشی را برداشت فکر نمی کردم که جواب همراهش را بدهد چون استاندار سمنان است اما پاسخ داد و موضوع خواهرم را بهشون گفتم گفتند هر کمکی که می توانند می کنند یک نامه ای را فکس کردم دفترشون و آن بزگوار نامه به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زدند و در نهایت نامه به بیمارستان شهید رجایی اومد. خداوند به این مرد بزرگ و انسان دوست طول عمر و همراه با سلامتی عطا کند. این فرد کسی نبود جز جناب آقای دکتر محمدرضا خباز استاندار محترم سمنان