اگر گرفتار بدهی و بدهکاری هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم کتاب بدهکار باش را با دقت مطالعه نمایید.

شاید دانستن همین نکات ساده به شما کمک کند تا به سرعت از دام بدهی و ورشکستگی بیرون بیایید.

حتی اگر بدهی‌های شما کم است ولی مدت طولانی شما را گرفتار کرده است، این کتاب راهنمای خوبی است،

راهنمای عملی و کاربردی برای خلاصی از شر بدهی و رسیدن به استقلال مالی.

نتایج پس از خواندن کتاب:      

شما با خواندن این کتاب پس از خلاصی از شر بدهکاری به نتایج ارزشمند زیر دست می یابید:

ü     به آرامش می‌رسید.

ü     فرصت انتخاب می‌یابید.

ü     از تصمیمات مشروط خلاص می‌شوید.

ü     کنترل امور مالی‌تان را به دست می‌گیرید.

ü     می‌توانید پس انداز نمودن را شروع کنید.

ü     می‌توانید از پول برای درآمد بیشتر بهره ببرید.

ü     یاد می‌گیرید از بدهی برای اضافه نمودن به دارایی‌تان استفاده نمایید.

ü     یاد می گیرید بدهی بد را تسویه و بدهی خوب را افزایش دهید.

در زیر قسمتی از این کتاب را مشاهده می‌کنید:

بدهی خوب و بدهی بد

به نظر شما بدهی خوب است یا بد؟

اصلاً مگر بدهی خوب هم می‌شود؟

به نظر من بدهی می‌تواند خوب باشد به شرطی که بدانیم از آن بهره ببریم.

بدهی خوب بدهی‌ای است که:

برای شما ایجاد منفعت می‌نماید، جریان درآمدی ایجاد می‌نماید، به دارایی شما اضافه می‌کند، برای شما سودآوری دارد.

پس به توسعه بدهی خوب بپردازید!!!

بدهی بد بدهی‌ای می‌باشد که:

برای شما ایجاد هزینه می‌نماید، در بلندمدت ضرر و زیان برای شما به بار می‌آورد، پول از جیب شما خارج می‌کند.

پس به سرعت هر چه تمام‌تر به تسویه بدهی بد بپردازید.

اجازه بدهید با مثالی توضیحم را کامل کنم. شما وامی دریافت نموده‌اید تا در سرمایه‌گذاری استفاده نمایید. شما سالیانه سودی معادل ۲۸ درصد می‌پردازید. درحالی‌که می‌توانید از سرمایه‌گذاری خود سالیانه ۴۸ درصد سود به دست آورید. پس این یک بدهی خوب است. تا می‌توانید از این قبیل بدهی‌ها داشته باشید.

اما اگر شما در قبال وامی که دریافت نموده‌اید، نمی‌توانید سود مناسب به دست آورید یا وام را برای مسافرت رفتن دریافت نموده‌اید، این یک بدهی بد است که می‌بایست سریع به تسویه آن اقدام نمایی