اینکه بازار همواره نهایت تلاشش را میکند تا شما را از قطار به بیرون پرتاب کند. در مورد بازار شبیه به سوار شدن یک اسب وحشی است .قیمتها به طرز بی رحمانه ای نوسان می کنند و معامله گران مضطرب و احساساتی را به لرزه در می آورند.