در دنیای تجارت یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که همیشه خرید اول ضامن بقا و ثبات درخریدهای بعدی خواهد بود ، اگر به مشتری محصول باکیفیت عرضه کنید بازهم به سراغ شما خواهد آمد و به همین سادگی مشتری دائمی شما خواهد .