ثروتمندان جهان کدام دسته اند؟ 


از میان 100 نفر از ثروتمندترین افراد حال حاضر دنیا:


27 نفر ثروت خود را به ارث برده‌اند، 


36 نفر در خانواده فقیری به دنیا آمده‌اند، 


18 نفر هیچ مدرک دانشگاهی‌ای نداشتند، 


 8 نفر از این میلیاردرهای کارآفرین در هر دو این دسته‌ها جای داشتند:  آن‌ها نه خانواده ثروتمندی داشتند و نه تحصیلات دانشگاهی داشتند. 


***این یک باور غلط است که برای ثروتمند شدن یا موفق شدن حتما باید شخصی ثروت به ارث برده باشد یا در خانواده ثروتمندی بدنیا بیاد یا مدرک دانشگاهی بالایی داشته باشه. ناراحتی برای نداشته ها، یعنی هدر دادن داشته ها!.