آدرس فروشگاه کتابهای موفقیت و ثروت IDPay.ir/ketab1401/file

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

۱)خواننده فعال باشید

۲)سعی نکنید تغییرات ناگهانی و بزرگ در رفتارتان ایجاد کنید.(بهترین و موثرترین راه برای ایجاد تغییرات ایجاد تغییرات تدریجی،آرام و برنامه ریزی شده است)

انتظار کامل بودن را نداشته باشید.

وقت در صورتی طلا است که کیفیت کار شما به آن ارزش طلا بدهد.

اغلب،بسیاری از ما،موثر بودن را با لیاقت اشتباه میگیریم.موثر بودن یعنی انتخاب اهداف درست ازیک مجموعه و سپس دست یافتن به آنها.لیاقت یعنی این فرض که اهداف به خودی خود آشکارند و باید برای دست یافتن به آنها بهترین راه را برگزید.

 ۱۲ باور کاری رایج و افسانه که در این کتاب مورد تردید جدی قرار میگیرد.

۱)هرچه بیشتر عرق بریزی،بیشتر به دست می آوری

۲)فعالیت یعنی سازندگی

۳)کارایی یعنی موثر بودن

۴)دود چراغ خوردن

۵)بهترین راه انجام کار این است که خودتان آن را انجام دهید

۶)آسانترین راه بهترین راه است

۷)کار سخت فضیلت است

۸)کار،تفریح نیست

۹)تنها یک راه بهترین راه است

۱۰)انضباط بیشتر یعنی آزادی کمتر

۱۱)عدالت برای همه

۱۲)ما زیر فشار خوب کار میکنیم

 

تعیین اهداف

شخصی به شما گفت احساس بی ارزشی میکند،یا اینکه از زندگی خسته شده است،با دقت بیشتری به او نگاه کنید.آنچه در واقع میگوید،این است که مشکل ارزشمندی برای حل کردن ندارد و مانعی در کارش نیست تا بر آن غلبه کندو هدفی ندارد تا به آن دست یابد.

برنامه ریزی موفقیت آمیز برای موثر بودن،با تعیین هدف آغاز میشود.

تعیین هدف ،موارد منفی کار را کمتر و دستاوردهای آن را بیشتر میکند.تا وقتی تصمیم نگرفتیم چه میخواهیم ،احتمالا چیزی به دست نمی آوریم.با کوشش زیاد و دستاورد اندک ،عمر خود را تلف میکنیم.

تمرینی برای کشف خود (خودیابی)  

تا وقتی که ندانید چه کسی هستید ،تصمیم گیری در این مورد که از زندگی چه میخواهید ،چندان معنادار نیست.

ده عدد کارت یا بیشتر بردارید.در یک طرف کارت ها،جملات ناکامل زیر را بنویسید:

نام من … است و یک … هستم.

حالا هر یک از کارت ها را به طرزی متفاوت تکمیل کنید.سپس آنهارا به ترتیب اهمیت قرار دهید و شماره گذاری کنید.سپس اولین کارت را برگردانید و جمله زیر را کامل کنید:

این من هستم اول است زیرا …

در مورد سایر کارت ها نیز به ترتیب همین کار را انجام دهید.

حالا تصور کنید شخص دیگری کارت ها را نوشته است ،و به سوالات پاسخ دهید:

۱)این کارت ها درباره نویسنده آن چه میگویند.

۲)برای آنها مهم ترین چیز چیست؟

۳)این شخص از چه کارهایی لذت میبرد که آنها را انجام نمیدهد؟

۴)به این شخص توصیه میکنید چگونه زندگی کند( اگر فقط شش ماه فرصت زندگی کردن داشته باشد)؟

 

هنگام تصمیم گیری در مورد چیزهایی که از زندگی میخواهید،باید زندگی خود را به واحدهای مدیریت پذیر تقسیم کنید.برای این کار تمرین زیر را انجام دهید:

شش کارت یابرگه کاغذ بردارید و هریک را با یکی از عناوین زیر مشخص کنید :

  • اهداف شغلی

  • اهداف روابط شخصی

  • اهداف بازسازی

  • خود تفریحی

  • اهداف رشد شخصی

  • اهداف مادی

  • اهداف اجتماعی

  • اهداف تجاری

بعد کارت ها را بردارید اهدافی را که باید به آنها دست یابید را روی آنها بنویسید.

کوین میگوید:خود را باور داشته باشید.تصمیم بگیرید چه میخواهید.به دیگران گوش دهید؛اما خودتان تصمیم بگیرید.هنگامی که درباره هدف خود تصمیم گرفتید،فقط برای دست یافتن به آن کار کنید.مهم تر از همه مطمئن شوید که هدف ازآن شماست و به خاطر داشته باشید که محدوده موفقیت را شما تعیین میکنید.

درحالی که اهداف خود را مینویسید،از مراجعه به کارت های خودیابی مطمئن شوید.

اهداف را به ۲ علت یادداشت میکنیم :

۱- نوشتن اهداف کمک میکند چیزهایی را که میخواهید،به طرز روشنتر بیان کنید.

۲- نوشتن اهداف ،نوعی تعهد در شما ایجاد میکند.

هنگامی که لیست اهداف را تکمیل کردید،اولین نسخه خام از اهداف خود را دارید.تعیین اهداف کاری ،مانند نوشتن مقاله یا گزارش است.

شما چند ایده را روی کاغذ مینویسید و سپس آنها را تصحیح،تصفیه و خالص میکنید و بعد به شکل مطالبی ساخته و پرداخته در می آورید.

نکات راهنما:

اهداف چالش انگیز اما دست یافتنی تعیین کنید.اهدافی که به گسترش توانایی های شما نیاز داشته باشند.

” اهداف دست نیافتنی ،هدف نیستند ؛خیال پردازی هستند. ”

تا حد امکان اهداف را مشخص و اندازه گرفتنی کنید.

همه اهداف اندازه گرفتنی نیستند،در این موارد میتوانید یک معیار امتیازدهی از یک تا ده ایجاد کنید.اگر احساس میکنید نمیتوانید چیزی را اندازگیری،تعیین مقدار،امتیازدهی یا تشریح کنید ،میتوانید آن را از فهرست اهداف خارج و فراموش کنید.

سازگاری اهداف را بررسی کنید

در روز تعیین اهداف ممکن است دو یا سه هدف تعیین کنید که دست یافتن به یکی از آنها، مانع دست یافتن به یک یا دو هدف دیگر شود. ممکن است بخواهید در حرفه خود بهترین باشید (که اغلب مستلزم کار زیاد و کار در تعطیلات است )؛اما بخواهید وقت بیشتری با خانواده خود سپری کنید.ناسازگاری اهداف ممکن است شما را دچار تردید کند و نتوانید در مورد پیگیری یک هدف تصمیم بگیرید.اغلب نتیجه این میشود که هیچ هدفی را دنبال نمیکنید،با بررسی اهداف از نظر عدم وجود ناسازگاری ،در وقت صرفه جویی کرده و کمتر دچار نومیدی میشوید.

 

اهداف خود را انطاف پذیر نگه دارید

این طرز تفکر که نوشتن اهداف بر روی کاغذ بسان نوشتن اهداف بر روی سنگ است را دور بیاندازید.شما یک فرد زنده و رشدیابنده هستید و نیازها و ارزشهایتان پیوسته در حال تحول است.درنتیجه باید همواوره اهداف خود را مورد ارزیابی مجدد ،اصلاح،حذف یا جایگزینی با اهداف دیگر قرار دهید

 

تاریخ هدف را تعیین کنید

تاریخ هدف مانند خود هدف باید واقع بینانه باشد برای این منظور هدف خود را به گروه های کلیدی تقسیم کنید.

اهداف بلند مدت : این ها اهدافی هستند که میخواهید در مدت زندگی خود به آنها دست یابید. بیشتر از یک سال یا بیشتر طول میکشد.

اهداف متوسط (میان مدت): اهدافی هستند که انتظار دارید در مدت یک سال یا دو سال بعد به آنها دست یابید.

اهداف روزانه: اهدافی که با دستیابی به آنها بیشترین بهره را از هر روز میبرید.

همه این اهداف را باید در پرتو اهداف دیگر مورد توجه قرار داد.اهداف روزانه باید به دستیابی به اهداف متوسط کمک کنند.به همین ترتیب ،اهداف میان مدت باید به اهداف مادام العمر یاری برسانند.

این باور که میتوانید زندگی خود را جزء به جزء برنامه ریزی کنید ،عقیده ای غیرواقع بینانه است.

 

تعیین اولویت ها –قانون ۲۰\۸۰

” با دست یافتن به ۲۰درصد از اهداف خود،هشتاد درصد کارآمد خواهید بود “

برای اینکه به عوض افرادی هدفگذار ،افرادی دست یابنده  به هدف خود باشیم،باید این سه کار را به نحوی موثر انجام دهیم:

۱- ذهن و انگیزه خود را مدیریت کنم

۲- به نحوی موثر از زمان استفاده کنیم

۳- چگونگی دستیابی به اهداف را بنویسیم.

 

ارتباط موثر

توانایی برقراری ارتباط ،با روند ادراک و تفکر ما در هم تنبیده شده است .هیچکس نمیداند که دیگری چه احساسی دارد؛زیرا هرگز دو نفر نمیتوانند دقیقا یک چیز را تجربه کنند.تجربه شما،ابزارهای حسی شما و ابزارهای تفکر شما،منحصر به فرد است وتنها به شما تعلق دارد. این تفاوت عظیم در تجربه و ادراک است که توانایی ارتباط مارا بسیار کاهش میدهد.

علاوه بر محدودیت ناشی از تجارب وتوانایی درک ما،توانایی برقراری ارتباط،تاحدود زیادی به استفاده درست ما از واژه ها و علائم مناسب مربوط میشود.حقیقت این است که ما تجارب خویش را با نماد منتقل میکنیم و هر نوع ارتباط شامل پردازش این نماد هاست.

افسانه همین است که گفتم

برتراند راسل _ فیلسوف انگلیسی _ گفته است:

«ادعای قطع و یقین برای انسان ،یک امر طبیعی است؛باوجود اینکه یک عادت زشت عقلی است.»

بیشتر اوقات ما با این فرض ناخودآگاه که کاملا حق باماست و ما کاملا بر موضوع مسلط هستیم سخن میگوییم.ارتباط به معنی انتزاع است و انتزاع یعنی اینکه برخی چیزها رها شوند.با وجود این ،با ادراک و انتزاع محدودی که داریم،میکوشیم دیگران را قانع کنیم که مطلقا حق با ماست.

 

اشتباه گرفتن برداشت خود به جای واقعیت

این یک الگوی دیگر است که در آن  تفکر خطاآمیز موجب ارتباط ضعیف میشود.ما نمیتوانیم از برداشت کردن اجتناب کنیم،وروزی صدها برداشت میکنیم (استنباط)

 

چگونه یک ارتباط برقرار کننده کارآمد شویم :

– ما ارتباط را امری ساده می انگاریم ؛زیرا تا انجاکه به خاطر داریم این کار را انجام داده ایم.درهر صورت ،انجام طولانی مدت یک کار ،به معنی خوب انجام دادن ان نیست.

– به صورت باز و وسیع فکر کنید.چیزها معمولا آن طورکه به نظر می آیند نیستند.

– هنگامی که با شخصی صحبت میکنید ،خوب گوش کنید.چیزی که معنا را به شما یا مخاطب شما انتقال میدهد ،آنچه که میگویید نیست ؛بلکه نحوه گفتن آن است.

– به منبع پیام توجه کنید.هرچه قدر بیشتر گوینده را بشناسید، دقیقتر میتوانید پیام و انگیزه ارسال آن را ارزیابی کنید.

– قانون طلایی این است که مردم چیزی را به شما میگویند که دوست دارید شما بشنوید ،و آن گفته همیشه به نفع شما نیست.

– پیام خود را متناسب با مخاطبین خود تنظیم کنید.

– با پرسیدن سوالات از شخص گوینده یا درخواست تکرار میتوان از سردرگمی ها کاست.با اظهار نظر درباره پیام او ،اطمینان حاصل کنید که منظور او را به خوبی فهمیده اید.

– بدانید درباره چه چیزی صحبت میکنید.

– به طور مشخص فکر کنید.با کلی گویی و سخنان مبهم ،دور خود نچرخید.

– با زبان ساده و روزمره ارتباط برقرار کنید.هدف زبان تخصصی، بیشتر ازآنکه به نفع مشتری باشد، به نفع افراد متخصص است.

– از گفتن «من نمیدانم» نترسید.

– به خاطر داشته باشید هرگونه انتقال معنی ،ارتباط است .ظاهر افراد،علامت گذاری در جملات ،زبان بدن،تن صدا،سکوت ارتباط است.

– از دام« یا این یا آن » دوری کنید.میان بد و خوب حالت هایی بیشمار قرار دارند.از درجات خوبی،صداقت،موقیت و… در تفکر خود استفاده کنید.

– ما همیشه  همه پاسخ ها را نداریم .مراقب افرادی باشید که ادعا دارند همه پاسخ ها را در دست دارند. به طور حتم این علامت نادانی(جهل)است.

– اگر برای برقراری ارتباط با شخصی وقت میگذارید،علاقه و توجه خود را به او بدهید تا او نیز به شما توجه و علاقه نشان دهد.گوش کنید و هروقت لازم است،جریان گفت و گو را هدایت کنید.

– میان حرف شخص دیگر ندوید.این عمل گذاشتن نقطه پایان بر یک ارتباط با معنی است.به میان حرف شخصی پریدن به این معنا است:«لطفا دهانتان را ببندید .چیزی که من میخواهم بگویم،اهمیت بیشتری دارد!»

– برای بیشترین تاثیر گذاری ،ایده های خود را در زمان و مکان مناسب انتقال دهید.محل و قالب ذهنی شما و مخاطب شما،نقشی مهم در چگونگی انتقال ایده های شما دارد.

– در جریان ارتباط آیا آنچه را که درباره آن صحبت میکنید  یا مینویسید،به چشم خود دیده اید؟اگرنه پس تا حدی با یک برداشت سروکار دارید.قبل از صحبت کردن ،از برداشت های خود و معتبر بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

– از برچسب زدن و دسته بندی کردن اشخاص و گروه ها خودداری کنید.در عوض، سعی کنید منحصر به فرد بودن هر شخص را – که با او ارتباط برقرار میکنید – کشف کنید.

– بیش از حد ارتباط برقرار نکنید.زیاد حرف زدن موجب گیج شدن شنونده میشود و منظور اصلی شما را در انبوهی از جملات  پنهان میکند.حتی بدتر،صحبت زیاد ،خسته کننده نیز هست .

– ارتباط رو در رو،یک روند ارتباطی دو طرفه است و هر دو طرف در آن مسئول هستند .هنگام ارسال یک پیام ،دست کم شش پیام متفاوت ارائه میشود:

-منظور شما چیست.

-در واقع چه چیزی را میگویید.

-طرف مقابل چه چیزی را میشنود.

-آنچه طرف مقابل فکر میکند میشنود.

-طرف مقابل چه میگوید.

-آنچه فکر میکنید طرف مقابل شما گفته است .

– آرامش را حفظ کنید . رویکرد آرام و باز ،فراد را شنونده ایده های شما میکند.

 

به طور خلاصه ،برقراری ارتباط موثر،نیازمند آگاهی از مشکلات ارتباط و تلاش برای  اصلاح آن است.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چگونه ارزش پول خود را حفظ کنیم؟ راههای حفظ ارزش پول چیست؟

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

 

به نظر شما اگر سرمایه ای داریم در مقابل افت ارزش پول چه کار کنیم بهتراست؟ یا با پس‌اندازمون چکار کنیم؟ بهترین راه حفظ ارزش سرمایه چیست؟ اگر جوابی دارید ارائه بدهید .

 

پاسخ : جواب زیر را در یک کانال اقتصادی مشاهده کردم اگر شما هم نظری دارید لطفا بنویسید:

در سه وضع مختلف، باید سه استراتژی مختلف اتخاذ کنیم:

 

۱) در شرایط عادی و با ثبات، بهترین کار سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولده. هم میشه با کارآفرینی مستقیم سرمایه‌گذاری کرد، هم میشه از طریق خریدن سهام در بازار بورس، یا حتی سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری کرد و سودی بدست آورد. شرایط سال ۹۵ از این جنس بود. در این شرایط بهترین کار ساختن پورتفولیویی متنوع از سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادیه.

 

۲) یه وقتهایی، یه سری سرمایه‌ها، موقتا از تعادل قیمتی خارج میشن. بهش میگیم آربیتراژ و عموما هم ناشی از دخالت‌های دولتیه. اینجور مواقع، میشه با خریدن چیزهایی که موقتا غیرعادی ارزون هستند، سودهای غیرعادی بالا کسب کرد، حتی اگه اون چیزها مولد نباشند. مثلا در سالهای اخیر ارز و طلا به نرخ غیرتعادلی معامله می‌شدند، به این معنی که تغییر قیمتشون تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم نداشت. مشخصا تابستون ۹۶، این عدم تعادل به نقطه ناپایدار نزدیک شد. برای همین هم خریدن ارز یا طلا در اون مقطع، خیلی پر سود بود.

 

۳) یه وقتهایی، اقتصاد در یک شرایط نامعلومی قرار میگیره. در این شرایط، بازار از آرامش و پیش‌بینی پذیری نسبی برخوردار نیست. برعکس، آینده به شدت تابع تصمیمات سیاسیه. یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشه، به تصمیمات چند سیاستمدار واکنش نشون میده. اگر هم اون سیاستمدارها تدبیر علمی نیاندیشند، واکنش بازار ممکنه برعکس خواست سیاستمدارها باشه. نکته اصلی اینه که در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی میشن، و متعاقباً، پیش‌بینی‌های اقتصادی کم دقت میشن.

شرایط سال ۹۷ از این جنسه. در این شرایط، باید «هج» کرد (hedge).

هج کردن یعنی سرمایه‌گذاری به نیت حفظ سرمایه. کسی که هج می‌کنه، به سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی میشه، اما ریسک خودش رو کاهش میده. این تصمیم به این دلیله که نمی‌دونه بازار به کدوم طرف خواهد رفت. مثلا نمی‌دونه دلار ۹۵۰۰ تومنی، ۱۱۵۰۰ تومن خواهد شد یا ۷۵۰۰ تومن. لذا قید سود رو میزنه، خودش رو هج می‌کنه، و صبر می‌کنه تا شرایط اقتصادی دوباره عادی بشه.

 

برای کسانی که از موج پر سود سال ۹۶ جا موندند، پذیرش سود نکردن از سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۷ خیلی سخته، ولی احتمالا راهی بهتر از هج کردن (پوشش خطر) ندارند.

ویژگی سرمایه‌گذاری‌های مرسوم توسط مردم:

 

زمین:

- استهلاک نداره.

- با تورم رشد می‌کنه.

- ارزش اون تا حدودی تابع سیاستهای شهری‌ست (جواز، تراکم، خیابان‌کشی‌های آینده و ...).

- ارزشش متاثر از رونق در بخش ساختمان‌سازیه.

- درآمدزایی از محل اجاره نداره.

- پیدا کردن مشتری خیلی زمان می‌بره.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی داره.

 

مسکن:

- استهلاک داره.

- با تورم رشد می‌کنه.

- هزینه انتقال سند و هزینه مالیاتی داره.

- با اجاره دادن، درآمدزایی دارد (می شه توش ساکن شد و پول اجاره نداد).

- پیدا کردن مشتری زمان‌بره.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی داره.

 

خودرو:

- خیلی استهلاک داره.

- با نرخ دلار رشد می‌کنه.

- ارزشش متاثر از سیاستهای تعرفه‌ای دولته.

- عملا قابل اجاره دادن نیست (اگر هم برای مسافرکشی استفاده بشه، بخشی از درآمد حاصله سهم وقت راننده است. برخی مدل خودروها برای مسافرکشی مناسب نیستند. علاوه بر اون، مسافرکشی استهلاک خودرو رو بیش از پیش افزایش می‌ده. پس عملا بگیم قابل اجاره دادن نیست).

- پیدا کردن مشتری زمان‌بره. بسته به مدل ماشین، می‌تونه خیلی زمان‌بر باشه، یا زمان‌بری کمی داشته باشه.

 

طلا:

- به نرخ دلار واکنش نشون می‌ده.

- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌ده.

- استهلاک نداره.

- ریسک تقلب فروشنده در عیار و وزن هست.

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری چندانی نداره (هزینه قابل اغماضه).

 

سکه:

- به نرخ دلار واکنش نشون می‌ده.

- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌ده.

- استهلاک نداره.

- ریسک تقلب در عیار و وزن خیلی کمه.

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری نداره (قابل اغماض).

 

سهام یک شرکت:

- متاثر از شرایط اقتصادی کشوره.

- متاثر از شرایط اقتصادی صنعت خاصی‌ست که شرکت در اون فعالیت می‌کنه.

- متاثر از کیفیت مدیریت شرکته.

- متاثر از تورمه.

- متاثر از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولته؛ هم سیاست بودجه‌ای، هم سیاست پولی، هم بانکی، و هم ارزی.

- متاثر از سیاست‌ خارجیه (تحریم)

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هزینه کارگزاری و مالیات حین معامله به نسبت خونه کمه.

- برعکس موارد قبل، سرمایه در کنترل فیزیکی مالک نیست، بلکه مالک فقط یک برگه قرارداد در دست داره.

 

صندوق سرمایه گذاری مشترک:

- تاثیر‌پذیری این نوع سرمایه‌گذاری از کیفیت مدیریت شرکت، یا وضعیت یک صنعت، کمتر از روش قبلیه. علت این تفاوت، تنوع سهام‌های درون پورتفولیوی صندوقه.

- فروش این سرمایه‌گذاری قدری بیش از روش قبلی زمان‌ می‌بره، اما عموما ظرف یک هفته میسره.

 

سپرده مدت‌دار بانکی:

- سود ثابت از پیش تعیین شده که به جهش‌های تورمی و ارزی واکنشی نشون نمی‌ده.

- از همه موارد بالا، نسبت به تورم آسیب‌پذیرتره.

- نقد کردن پیش از موعد جریمه داره.

- ریسک عدم دریافت اصل و سود خیلی کمه.

 

 

لحاظ کردن این ویژگیها، در طراحی یک استراتژی هج (hedge)،

به منظور حفظ سرمایه، مهمه.

 

دارایی‌های سرمایه‌ای رو می‌شه در چهار گروه قرار داد:

- سپرده بانکی

- زمین، مسکن، و خودرو

- ارز، طلا، و سکه

- سهام، و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

 

بهترین سرمایه‌گذاری کدومه؟

بهترین سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوته و تابعی از سن، میزان ثروت، شرایط خانوادگی، برنامه‌های آینده، ریسک پذیری، و دیگر ترجیحات فرده.

لذا قصد این پست، یا پست قبلی و بعدی، پیشنهاد کردن یک نوع سرمایه‌گذاری خاص نیست، بلکه پیشنهاد کردن ابزاری برای تحلیل موارد مختلف سرمایه‌گذاریه.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

سپرده بانکی چطوره؟

 

در شش ماه گذشته (از دی تا تیر) ۱۳٪ تورم محقق شده که معادل ۲۷٪ تورم سالانه‌ست. پس دوره تورم تک رقمی سر اومده.

 

در پنج سال اخیر، نقدینگی ۲۳۲٪ رشد داشته، اما بخش واقعی اقتصاد ۱۸٪ رشد کرده. در چنین حالتی، انتظار حدودا ۱۸۰٪ تورم داریم، ولی در همین پنج سال، ۸۳٪ تورم محقق شده. پس قریب ۵۰٪ تورم محقق نشده باقیمونده.

 

انتظار میره در یکسال آینده، نقدینگی ۲۰٪ دیگه رشد داشته باشه، در حالیکه اقتصاد، بخاطر رکود ناشی از تحریم و تورم، رشد نخواهد داشت. یعنی بر مبنای نقدینگی، حدود ۵۰٪ تورم محقق نشده، و حدود ۲۰٪ تورم جدید، انتظار ما رو می‌کشند.

 

👈 با توجه به انتظار تورم بالا، سپرده بلندمدت بانکی سرمایه‌گذاری مناسبی نیست.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

زمین و مسکن و خودرو چطورن؟

 

خودرو بخاطر استهلاک، و زمین بخاطر اینکه قابل اجاره دادن نیست، برای سرمایه‌گذاری، بخوبی مسکن نیستند. اما اگه کسی بجهت نیاز روزانه قصد خریدن خودرو داشته، یا به نیت ساختن، قصد خریدن زمین داشته، خریدشون می‌تونه سرمایه‌گذاری مناسبی باشه. خوابوندن ماشین کنار پارکینگ، یا خالی رها کردن زمین، سرمایه‌گذاری مناسبی نیست. حتی مسکن هم، فقط بشرط استفاده، سرمایه‌گذاری مناسبیه.

 

زمین کشاورزی یا باغ، اگر محصول بده، بسیار باارزش خواهد شد، چرا که جهش ارزی، قیمت محصولات کشاورزی رو خیلی افزایش خواهد داد.

 

در یکسال گذشته، ارز و طلا حدوداً ۱۳۰٪ رشد کرده‌اند، ولی رشد مسکن تقریباً ۵۰٪ بوده. برای رسیدن به سطح امروز ارز، بخش مسکن باید حدود ۵۲٪ دیگه رشد کنه.

 

می‌شه انتظار داشت در آینده نزدیک، مسکن به رشد خودش ادامه بده، منتها با وجود خروج سرمایه، رکود انتظاری، و موجودی مسکن خالی، بعیده رشد مسکن به اندازه رشد ارز باشه.

 

👈 با در نظر گرفتن موارد بالا، بطور کلی مسکن بهتر از زمین و خودروست.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ارز و طلا، در مقایسه با سهام و صندوق‌ها، چطورند؟

 

اگر رییس‌جمهور دست از دلار ۴۲۰۰ تومن برداره و ارز رو به قیمت تعادلی بازار تک نرخی کنه، قیمت دلار از حدود ۹۴۰۰ کنونی، تا حدود ۸۰۰۰ تومن پایین خواهد اومد و مدتی اونجا خواهد موند. طلا هم بالطبع بدنبال ارز میاد پایین. از اون طرف سود شرکتهای صادراتی هم خیلی افزایش پیدا می‌کنه.

 

برعکس، هر چقدر نیما، دلار جهانگیری، و کنترل ثبت سفارشات توسط وزارت صمت ادامه پیدا کنه، نرخ ارز رشد می‌کنه و صنایع زیان‌ده می‌شن.

 

👈 بسته به تصمیمات سیاسی در آینده، ممکنه سهام صادرکننده‌ها بره بالا و ارز بیاد پایین؛ یا ممکنه سهام بیاد پایین و ارز بره بالا.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

البته سیاست خارجی بر سوددهی و زیان‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها خیلی اثر خواهد گذاشت. اما پیش‌بینی در مورد موفقیت یا شکست مذاکرات دقت کافی رو نخواهد داشت.

برای هج بودن:

 

1-20e3; سرمایه‌گذاری‌ها رو متنوع سازی کنید.

👈 پس اولا هر سه گروه سرمایه‌گذاری رو بررسی کنید.

ثانیاً در گروه آخر، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک رو به سهام ترجیح بدید.

 

2-20e3; بهره‌بردن از سرمایه، سودش رو افزایش میده.

👈 پس مسکن چون قابل اجاره‌ست، و سهام چون ارزش افزوده تولید می‌کنه (چه مستقیم، چه از طریق صندوق‌ها) بهتر از بقیه مواردند. خودرو بشرط استفاده داشتن خوبه.

 

3-20e3; داشتن مقداری سرمایه که به راحتی و بسرعت قابل نقد کردن باشه لازمه.

👈 پس همه سرمایه رو در زمین یا مسکن نذارید.

 

4-20e3; بسته به تصمیمات سیاسی، ممکنه ارز خیلی سودده‌تر از سهام بشه. ولی ممکن هم هست برعکس بشه.

👈 پس بین سهام و ارز، توازن برقرار کنید.

 

5-20e3; طلا خیلی متاثر از قیمت دلاره.

👈 میشه سهم ارز از پورتفولیو رو با سکه و طلا جبران کرد.

 

6-20e3; سکه الان حدودا ۱۴٪ گرونتر از طلاست، منتها ریسک تقلب در سکه کمتره.

👈 در بلندمدت، سود طلا بیشتر از سکه خواهد بود، اما اگه طلافروش معتمد نمی‌شناسید و خودتون هم از عیار طلا سررشته ندارید، بخاطر ۱۴٪ سود بیشتر، در معرض تقلب قرار نگیرید.

۳۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

ماهیگیری از دریاچه شهدای خلیج فارس تهران ( چیتگر )

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

دریافت


دیروز 11 فروردین سال1397 تلفن همراهم زنگ خورد پشت خط آقا سعید سوری بود که گفت تلگرامت را نگاه کن ما یک ماهی 15 کیلویی گرفتیم واقعا جالب بود یعنی طی این چند سال ماهیهای دریاچه شهدای خلیج فارس به خاطر غذایی که گردشگران و بازدیدکنندگان به ماهی های این دریاچه مصنوعی داده اند ، بخوبی رشد کرده بودند. اینقدر این ماجرا توجه ما را به خود جلب کرد به طوری که نیم ساعت بعد من و سروش نیز در کنار دریاچه بودیم باد شدیدی می اومد و هر لحظه شدید تر می شد و این مساله همراه با خنکی هوا که از روی دریاچه می وزید کار ماهیگیری را سخت و مشکل کرده بود و نشد که دوباره ماجرای ماهی 15 کیلویی تکرار بشود ولی روز  بسیارخوب و بیاد ماندی برای همه ما بود.

 

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چگونه سکه های خود را به قیمت بهتری بفروشیم

از همه مغازه ها قیمت پرس و جو کنید بهتر است قبل اینکه قیمت خرید بپرسید قیمت فروش رو بپرسید. اینگونه میفهمید قیمت رو درست میگن یا نه برخی فروشنده ها قیمت کمی اینور اونور میگن چون خودشون مثلا احساس میکنن ارزون یا گرون میشه. در شهرستان هم که قیمت خرید پایینتر هست معمولا و اختلاف داره با فروش زیاد. قیمت را از سایتهای معتبر نیز می تونید استعلام کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

اهمیت حیاتی آب

در طول هشت‌سال دفاع مقدس که عراق به پشتیبانی دنیا رو درروی ما قرار گرفت، با موشک و تانک و هواپیماهای جنگنده مورد هدف قرار می‌گرفتیم. در جنگ بعدی اما، سلاح مرگبار آب خواهد بود. به جای بمب، ما را با تشنگی هدف خواهند گرفت. ابزار دفاعی این جنگ تولید وافر آب از منابع متنوع و مصرف بهینه است، اما افزایش عرضه آب و بهینه شدن مصرف آن تنها با واقعی شدن قیمت مقدور است. شکل گرفتن بازار آب موجب کشف قیمت حقیقی آب می‌شود. وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، در مکان‌یابی صنایع بیشتر دقت خواهد شد تا آب باارزش تلف نشود. وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، نسبت به نشت لوله‌ها حساس‌تر خواهیم بود. اما از اینها مهم‌تر، وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، مهندسان خلاق بخشی از منابع بخش خصوصی را در مسیر تولید بهینه آب از دریا و رساندن آن به محل مصرف به‌کار خواهند گرفت. در تجهیز برای جنگ آب، درنگ جایز نیست. .

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

قانون عدد 70 چیست؟

علم اقتصاد با انواع و اقسام متغیرها سروکاردارد. برای بسیاری از این متغیرها هم مقدار متغییر و هم نرخ رشد محاسبه می شود تا بتوان راحت تر به بررسی و پیش بینی شرایط اقتصادی پرداخت. قانون عدد 70 روشی سریع است برای محاسبه مدت زمانی که طول می کشد تا مقدار یک متغیر دو برابر شود. بدین منظور به سادگی کافی است عدد 70 را بر "نرخ رشد متغیر مورد نظر" تقسیم کنید. مثلا فرض کنید می خواهیم بدانیم چندسال طول می کشد تا جمعیت ایران (75 میلیون نفر) که با نرخ رشد 1.3 درصد درحال افزایش است، دو برابر شود؟ اگر 70 را بر 1.3تقسیم کنیم، جواب حدود 54 سال خواهد بود. به عبارت دیگر با نرخ رشد فعلی، ایران در سال 1448 شمسی، کشوری 150 میلیون نفری خواهد بود. پرکاربردترین موارد استفاده از این قانون در حوزه اقتصاد عبارتند از: مدت زمان دو برابر شدن: میزان سپرده گذاری در بانک، مقدار تولید ناخالص داخلی یک کشور و هر چیزی که با زمان و نرخ رشد سر و کار دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد بهترین راه سرمایه گذاری

وقتی سرمایه خود را به سپرده های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی ثابت و از پیش تعیین شده است پس نقد شوندگی بالاست و هر زمان که بخواهیم پول در دسترس ماست، نرخ بازدهی از قبل تعیین می شود و "درجه ریسک" سود کردن وجود ندارد.


 از همان دوران کودکی، پدران و مادرانمان به ما یاد داده بودند که پول هایمان را پس انداز کنیم. قلک های رنگارنگی برایمان می خریدند و ما را تشویق می کردند که بخشی از پول تو جیبی مان را در قلک بندازیم. لحظه شماری می کردیم که قلک مان پر شود و آن را باز کنیم تا حاصل تلاشمان را ببینیم که چقدر پول جمع کرده ایم؟ از همان دوران تا الان یاد گرفتیم پس انداز کنیم، اما هیچ وقت نپرسیدیم وقتی پولمان جمع شد با این پس انداز چه کنیم؟ آن زمان از تورم و گرانی سر در نمی آوردیم، فکر می کردیم هر وقت پولمان جمع شود هر چیزی که بخواهیم می خریم.

حال با این نرخ تورم و گرانی های پیش رو هر چقدر هم که صرفه جویی و پس انداز کنیم، به هیچ جا نمی رسیم! مثلا اگر قصد خرید خانه داشته باشیم تا پول هایمان جمع شود و کفاف خرید 6 متر خانه را بدهد، سال جدید آمده و گرانی های جدید! دیگر با همان پول 6 متر خانه هم به ما نمی دهند! به جای اینکه برای خرید هفتمین متر خانه پس انداز جدید داشته باشیم تازه باید خسارت پایین آمدن ارزش پس اندازمان برای 6 متر خانه را هم بدهیم!

با رشد نرخ تورم و گرانی های امروزه حتی اگر قصد خرید خودروی دلخواه مان را داشته باشیم و برای به دست آوردنش پول پس انداز کنیم، شاید فقط هر سال بتوانیم با پس انداز لاستیک خودروی مورد علاقه مان را خریداری کنیم!

حال سوال این است برای رسیدن به خریدهای کلان مثل ماشین و خانه و ...، پس اندازهایمان را چه کنیم؟ پول هایمان را به دست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که "سود" می دهند بسپاریم؟ یا طلا، ارز، سهام و ... بخریم؟ چه نوع سرمایه گذاری ای بهتر است تا ما را به هدف مان برساند؟

با این گرانی ها پس اندازتان را خرج کنید بهتر است!

مهدی تقوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بهترین نوع سرمایه گذاری چیست، به خبرنگار «فردا» گفت: اگر این سرمایه گذاری در حد پس انداز فردی باشد و قصد سرمایه گذاری داخلی داشته باشیم با محاسبه نرخ تورم و گرانی ها بهترین راهکار خرج کردن پول است!

مهدی تقوی توصیه برای کسانی که با پس انداز اندک قصد خرید خانه دارند گفت: کسانی که سرمایه کم دارند و با پس انداز قصد خرید خانه دارند، با استفاده از وام مسکن می توانند به هدف خود برسند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: کسانی که ریسک پذیر نیستند پس انداز خود را در بانک های معتبر بگذارند اما کسانی که اهل ریسک هستند می توانند با خرید طلا و ... شانس خود را امتحان کنند.

تقوی در ادامه بیان کرد: با سپردن سرمایه خود در بانک درست است که سرمایه شما افزایش پیدا می کند اما در نهایت شما ضرر خواهید کرد، زیرا نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصد اعلام شده است.

وی در پایان افزود: هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و امکان دارد با سرمایه گذاری روی طلا و دلار، با پایین آمدن قیمت آنها نه تنها سود نکنید بلکه ضرر هم کنید.

عملکرد دولت قدرت خرید مردم را پایین آورده است

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با بهترین نوع سرمایه گذاری پس انداز به خبرنگار «فردا» گفت: دولت به جای حفظ قدرت خرید مردم با عدم افزایش سود بانکی متناسب با تورم، موجب کاهش آن شده است. به طوری که مشتریان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به طرز چشم گیری قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: عموم مردم با سرمایه گذاری در مراکز تجاری، خرید سهام، سکه و ارز و ... سعی در حفظ ارزش پول خود و سود دهی از پس اندازشان را دارند اما مشاهده شده است که در بین خریداران سهام عده ای سود که نکرده اند بلکه 50 درصد از سرمایه شان را نیز از دست داده اند!

ابراهیم رزاقی تصریح کرد: برای خرید مسکن، پس انداز باید خیلی زیاد باشد، بنابراین کسانی که با پس انداز کمتر قصد سرمایه گذاری دارند به خرید ارز و سکه روی می آورند اما می دانیم که سکه و ارز نوسانات زیادی را دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: مردم ما که موجب توسعه شده اند، طماع می شوند برای مثال قیمت طلا که افزایش پیدا می کند، به سمت خرید طلا هجوم می برند اما این قیمت بالا حباب است که سریع می ترکد و چیزی جز ضرر برای سرمایه گذاران به بار نمی آورد.

رزاقی ضمن ابراز تاسف از ماجرای پدیده شاندیز یاد کرد و گفت: بسیاری از افراد سرمایه خود را برای سوددهی وارد این مجموعه کردند و می خواستند ارزش پول شان حفظ شود اما ضرر کردند.

ابراهیم رزاقی افزود: سود بانکی 20 درصد همین الان هم ظالمانه است. زیرا که پول سرمایه گذار 30 الی 40 درصد سوددهی داشته است اما فقط 20 درصد آن به سرمایه گذار تعلق می گیرد. وی در ادامه گفت: بسیاری از افراد معتقدند که سود بانکی باید کم شود و این اشتباه است.

دکتر رزاقی در پایان با تاکید بر این موضوع که راه حل این مشکلات فقط دست دولت و مجلس است و فرد نمی تواند راه حلی پیدا کند، گفت: دولت با عملکرد خود تنها آدم های فقیر را فقیر تر و آدم های پولدار را پولدار تر می کند.

برای خرید سهام حتما با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید

دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به سوال خبرنگار «فردا» درباره اینکه بهترین نوع سرمایه گذاری با پس انداز کم چیست، گفت: در هر سرمایه گذاری سه عنصر مهم است: نقدشوندگی؛ سرمایه ما هر زمان که بخواهیم در اختیار ما باشد. نرخ بازدهی؛ سود سرمایه گذاری ما چند درصد است. و درجه ریسک دارایی؛ منبعی که پس اندازمان را سرمایه کرده ایم ریسک دارد؟ یا ندارد؟ مثلا: وقتی سرمایه خود را به سپرده های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی ثابت و از پیش تعیین شده است پس نقد شوندگی بالاست و هر زمان که بخواهیم پول در دسترس ماست، نرخ بازدهی از قبل تعیین می شود و "درجه ریسک" سود کردن وجود ندارد.

حجت الله عبدالملکی در ادامه افزود: هر سرمایه گذار با توجه به سلایق شخصی این سه عنصر را در نظر بگیرد و بهترین راه سرمایه گذاری را انتخاب کند. مثلا شخصی که زندگی اش به پول وابسته است و باید پول سرمایه گذاری خود را در دسترس داشته باشد بهترین راهکار سپرده سرمایه گذاری بانکی است. اما فردی که زندگی اش به پول وابسته نیست و دوست دارد ریسک کند سهام بخرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: شخصی که می خواهد پس اندازش کم نشود باید روشی را انتخاب کند که درجه ریسک نداشته باشد و کسی که می خواهد ریسک کند بهترین نوع سرمایه گذاری خرید سهام از شرکت های سرمایه گذاری که تازه پذیرفته شدن است اما حتما با مشاور حرفه ای صحبت کند.

عبدالملکی در پایان افزود: سرمایه گذاران که قصد ریسک کردن را دارند احتمالا با مشورت یک مشاور حرفه ای و خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری تازه پذیرفته شده ظرف یکی دو سال به سوددهی خواهند رسید.

 

 

 

 
 

 

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

آیا راهی ساده و شدنی برای ثروتمند شدن وجود دارد؟

    

 
 

 

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

فرستادن به ایمیل

altمحمود معظمی پاسخ می‌دهد: هر راهی به‌جز راه‌های ساده و شدنی برای ثروتمند شدن بروید، به‌احتمال زیاد اشتباه رفته‌اید. او در مطلبی که در ادامه می‌خوانید، نکاتی کاربردی و بسیار موثر را بیان می‌کند که عمل به آنها و تعهد جدی به پی‌گیری آنها، از همین امروز وضعیت مالی شما را بهتر می‌کند. و نه‌تنها وضعیت مالی شما را بهتر می‌کند، بلکه کمک می‌کند روز به روز شاد‌تر شوید و احساس بهتری از خود داشته باشید و از زندگی‌تان بیشتر لذت ببرید. مشتاقید که این نکات را بیاموزید؟ این شما و این هم مطلب محمود معظمی!

***

بیشتر ما انسان‌ها بی‌آن‌که بدانیم، در پی چیزهایی هستیم که نه به‌درستی آنها را می‌شناسیم و نه قلبا رسیدن به آن را باور داریم. چیزهایی مانند: ثروت، شادمانی، خوشبختی، موفقیت و....

altاگر به‌تجربه دریافته‌ایم که رسیدن به ثروت و خوشبختی -اگر نشدنی نباشد- خیلی سخت و دشوار است، به دلیل ذات آنها نیست. بلکه همان‌طور که در مقاله‌های دیگرم در نشریات و وب‌سایت و همین‌طور در سمینار‌ها و کارگاه‌های «شاد باشید و ثروتمند شوید» بار‌ها بیان کرده‌ام، علت اصلی ایجاد چنین ذهنیتی در ما، شکست‌های مکرری است که در راه رسیدن به آن‌ها برایمان پیش آمده و تجربه کرده‌ایم. به‌اشتباه، کم‌کم به این باور رسیده‌ایم که ما ناتوان هستیم، یا هنوز به‌قدر کافی لیاقت داشتن این موهبت‌ها را نداریم، و یا بدشانس هستیم. و البته تجربیات گذشتگان و واقعیت‌های زندگی و مشاهده زندگی اطرافیان، همه و همه پذیرفتنِ این باورِ غلط را تسهیل و تشدید می‌کنند.

خبر خوشی که برای شما دارم این است که، راز ثروتمند شدن نخست در ذهنیت ما نهفته است و نوع تفکر و نگاهی که ما به خود، ثروت و ثروتمندان داریم. این بدان معناست که برای داشتن گران‌بها‌ترین چیز‌ها در زندگی، بیشتر باید روی خود کار کنیم تا این‌که به شانس و کمک دیگران و... تکیه داشته باشیم.

تحقیقات و تجربیات زیادی در زمینۀ ثروت و ثروتمندی انجام شده و در نتیجۀ آنها، عوامل متعددی که به‌سادگی موجب می‌شوند یک فرد، یک سازمان، و یک ملت ثروتمند شوند، شناسایی شده است. یکی از آن عواملِ موثر در ثروتمندی، «عادت به پس‌انداز کردن پول» است.

. . .

پیشنهاد: هم‌اکنون به‌عنوان بهترین هدیه برای خودتان سفارش بدهید؛
سمینار صوتی و کتاب الکترونیک «شاد باشید و ثروتمند شوید»:

 


آیا شما پس‌انداز می‌کنید؟

altبار‌ها و بار‌ها به دوستان و آشنایان، رانندگان اتومبیل‌هایی که مرا به مقصد می‌رسانند، و همین‌طور به دوستدارانِ کسب شادمانی و ثروتِ بیشتر، پیشنهاد کرده‌ام که «بخشی از درآمدتان را پس‌انداز کنید.» پاسخ کلیشه‌وارِ تقریبا همۀ آن‌ها، این بوده است:

- «آقای معظمی، مگر پولی می‌ماند که پس‌انداز کنیم؟!»، یا:
- «با کدام پول؟!»

آنها واقعا راست می‌گویند، چون با تفکر و اندیشه و عاداتی که نسبت به پول و مدیریت آن دارند، پس‌انداز کردن تقریبا غیرممکن است.

بهتر است بدانید که یکی از اقتصادهای قوی جهان یعنی «ژاپن»، این قدرت خود را مدیون عادت مردمانش به پس‌انداز کردن است.

حال پرسش این است: «چگونه با هر میزان درآمد بتوانم پس‌انداز کنم؟»

پاسخ آن، در نحوه «مدیریت مالی» است که می‌بایست در زندگی خود اعمال کنید. به این ترتیب که برای هر بخش از نیازهای گوناگون خود، پاسخ مناسب مالی و اقتصادی بیابید:

- نخستین نیاز هر یک از ما، برآورده شدن احتیاجات ضروری زندگیمان است؛ مانند: غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، تحصیل و جابه‌جایی‌های روزمره.

- دومین، نیاز به تامین آتیه و امنیتِ درآمد است. یعنی بدانیم در صورت از کارافتادگی و یا رسیدن به زمان بازنشستگی، درآمد کافی برای یک زندگی راحت و شایسته را خواهیم داشت.

- سومین آنها، نیاز به تفریح، لذت و خوشی است؛ مانند: سفر، تفریحات سالم و هر کاری که انجامش به ما لذت و خوشی سالم و قانونی و اخلاقی می‌دهد.

- چهارمین نیازی که می‌بایست تامین شود، نیاز به انجام کارهای خیر و درستی است که به ما آرامشِ درون می‌دهد و به زندگیمان معنا می‌بخشد؛ مانند: کمک به دیگران، بیماران، نیازمندان واقعی و...

در برنامه مدیریت اقتصادی که به شما پیشنهاد می‌کنم، هدف اصلی این است که شما در کوتاه‌ترین مدت بتوانید به «استقلال مالی» برسید. هر چه سریع‌تر بهتر، هر چه بیشتر بهتر، و هر چه راحت‌تر باز هم بهتر.


پیشنهاد؛ بخوانید: چه چیزهایی مانع موفقیت و ثروتمند شدن شما هستند؟


استقلال مالی یعنی چه؟

altاستقلال مالی یعنی این‌که شما برای گذران زندگیتان دیگر مجبور نباشید کار کنید؛ به‌خصوص کاری که دوستش ندارید! نه این‌که تنبل و تن‌پرور شوید، نه! بلکه «صرفا به‌خاطر پول» کار نکنید. کاری را بکنید که دوستش دارید و برای آن خلق شده‌اید (که البته ممکن است‌‌ همان کاری باشد که هم‌اکنون هم انجامش می‌دهید). اما در هر حالت، در وضعیت استقلال مالی، انگیزۀ اصلی شما برای انجام کار‌هایتان کسب پول نیست.

اما چگونه به این مهم می‌توان دست یافت؛ به‌خصوص سریع، آسان، خوش‌آیند و زیاد؟

راهش این است: با خودتان پیمان ببندید که از این پس، درآمد خود را «در هر شرایطی» مطابق فرمول پیشنهادی در چهار حساب مستقل زیر تقسیم و مدیریت کنید

- ۶۰ درصد از درآمدتان را صرف هزینه‌های ضروری کنید.
- ۲۰ درصد آن را به حساب پس‌انداز «استقلال مالی» واریز کنید (در ادامه، بیشتر در مورد آن گفت‌وگو خواهیم کرد).
- ۱۵ درصد از درآمدتان می‌بایست در حساب «لذت و خوشی» گذاشته شود.
- ۵ درصد را هم به حساب «امور خیر و نیکوکاری» اختصاص بدهید.

با توجه به فرمول بالا، اگر شما یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارید، سهم هر حساب در هر ماه به شرح زیر خواهد بود:

- حساب هزینه‌های ضروری: ۶۰۰ هزار تومان
- حساب استقلال مالی: ۲۰۰ هزار تومان
- حساب لذت و خوشی: ۱۵۰ هزار تومان
- حساب امور خیر: ۵۰ هزار تومان.

اگر می‌خواهید به سرعت، آسان و راحت به استقلال مالی برسید و ثروتمند شوید، به این روش بچسبید و در هر شرایطی خود را موظف بدانید که آن را رعایت کنید و در راه رسیدن به اهداف ارزشمندتان صبور و متین باشید. (فایل اکسل حساب‌های چهارگانه را برای تقسیمِ آسانِ درآمدهای خود هم‌اکنون دانلود کنید.)


پیشنهاد؛ بخوانید: چرا ثروتمند شدن تا این حد آسان است! (اگر راهش را بدانیم)


ممکن است شما اعتراض کنید!

altاعتراض نخست: آقای معظمی، یک میلیونِ تمام هم هزینه‌های ضروری مرا پاسخ نمی‌دهد؛ چه برسد به ششصد هزار تومان!

پاسخ: دو راه دارید:
- نخست، هزینه‌هایتان را کاهش دهید.
- دوم، درآمدتان را افزایش دهید.
راه سومی وجود ندارد. متاسفم.

اعتراض دوم: آقای معظمی، با ماهی دویست هزار تومان پس‌انداز مگر می‌شود کاری کرد؟ سالِ آن می‌شود دو میلیون و چهار صد هزار تومان. شما هم دل خوشی دارید!

پاسخ: همین‌طور است که می‌فرمایید، من دلخوش هستم و امیدوار. اگر می‌خواهید که زندگیتان عوض شود، می‌بایست نخست باور‌ها و اندیشه‌هایتان نسبت به پول و ثروت عوض شوند. «عادت به پس‌انداز» مهم‌تر است تا میزان پس‌انداز. عادت کنید که پس‌انداز کنید! به‌یاد داشته باشید: «پس‌انداز، بدهی شما به آینده‌تان است. اهمیت این بدهی کمتر از اقساط وام بانکی و یا پول آب و برق و گاز نیست.»


قوانین حساب استقلال مالی

تحت هیچ شرایطی مجاز به خرج کردن آن نیستید. حتا برای بدهی‌هایی که اگر پرداخت نکنید به زندان می‌روید. حتا برای پرداخت هزینه بیمارستان و درمان و هر هزینه دیگری که به‌ظاهر بسیار مهم و اخلاقی و... می‌آید. هر گز به این پول دست نزنید!
یاد آوری مهم: به‌خاطر داشته باشید که ذهن غیرثروتمند ما، به‌خصوص در آغاز کار، به صد حیله می‌خواهد که ما را به وضعیت پیشین که تنگدستی و ثروتمند نبودن است برگرداند؛ و این وظیفۀ شماست که برای ایجاد این عادت پسندیده و ارزشمند (یعنی عادت به پس‌انداز) و ساختن آینده‌ای روشن، سخت و استوار به روش جدید خود بچسبید و آن را‌‌ رها نکنید. آگاه باشید که ممکن است ناخودآگاه، خود و یا دیگران تلاش کنید که دلیل یا دلایلی بیاورید که بخواهید عادات جدید و سازندۀ خود را‌‌ رها کنید.

تنها موردی که شما می‌توانید از حساب استقلال مالی خود برداشت کنید، زمانی است که بخواهید با آن «مرغ تخم‌طلا» بخرید. یعنی سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون هرگونه ریسک، که خودش برای خودش سود ایجاد کند؛ مانند: خرید طلا (به‌ویژه طلای خالص که روی آن کار نشده باشد که مجبور شوید دستمزد ساخت پرداخت کنید)، خرید زمین، ملک و ماشین‌آلات تولیدی، و هرگونه سرمایه‌گذاری که سودآور باشد بی‌آن‌که شما مجبور باشید برای سودآور شدن آن کاری کنید. در این مورد می‌توانید با افراد موفق و صاحب‌نظر مشورت کنید. آنها خوشحال خواهند شد شما را یاری دهند که ثروتمند شوید. (برخلاف باور رایج بین عموم مردم، افراد موفق و ثروتمندِ واقعی با کمال میل حاضرند به دیگران کمک کنند که موفق و ثروتمند شوند.)

تنها هنگامی که به «استقلال مالی» رسیدید (و تعریف استقلال مالی را بالا‌تر گفته بودم)، می‌توانید از «سود» ایجاد‌شده (و نه «اصل» آن)، برای رفاهِ بیشتر خود هزینه کنید. پیش از آن، اجازه دهید که این «مرغ تخم‌طلا» به‌قدر کافی رشد کند.

یادآوری مهم: بیشتر مردم متاسفانه مانند‌‌ همان روستایی که مرغی تخم‌طلا داشت، پس از مدتی طمع می‌کنند و مرغ را به‌خاطر به‌دست آوردن تمام تخم‌های طلا می‌کُشند؛ و آن‌گاه است که متوجه می‌شوند دیگر تخمِ طلایی وجود ندارد! «مرغ را زنده و شاداب نگاه دارید»، به نفع شماست.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

گزیده ای از خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

 

تاج السلطنه ، دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه . در ششم ربیع الثانی 1301 به دنیا آمد. مادرش ، توران السلطنه ، از خاندان قاجار و همسر غیردایم ناصرالدین شاه بود (اعتمادالسلطنه ، 1350 ش ، ص 277؛ همو، 1363ش ، ص 34؛ معیرالممالک ، ص 17؛ قاسمی ، وحید ، ش 7، ص 757ـ 758).

وی در هفت سالگی به مکتب رفت . در 1311 او را به همسری حسن خان سردار شجاع ، پسر شجاع السلطنه ، درآوردند (تاج السلطنه ، ص 20ـ21، 26ـ27، 31ـ32؛ اعتمادالسلطنه ، 1350ش ، ص 921؛ سالور، ج 1، ص 511). بی بندوباری و رفتارهای ناپسند همسرش ، بسیار زود موجب بروز اختلاف میان آن دو شد. تاج السلطنه نیز، که در میان بزرگان و اشراف به زیبایی شهرت داشت ، بتدریج بی بندوبار شد (تاج السلطنه ، ص 75ـ 77، 85 ـ86). در 1317 مظفرالدین شاه ، شجاع السلطنه را به پیشکاری آذربایجان برگزید و تاج السلطنه نیز همراه او رفت ، اما پس از مدتی به تهران بازگشت و از میرزاعبداللّه ، ردیف نواز و نوازندة مشهور تار، نواختن تار را بخوبی فراگرفت (همان ، ص 89 ـ92). همچنین آموختن زبان فرانسه را آغاز کرد (همان ، ص 109). پس از پیروزی انقلاب مشروطه ، سردار شجاع ــ که از مخالفان سرسخت مشروطیت بود ــ او را ترک کرد و به روسیه گریخت (سپهر، ص 192؛ چرچیل ، ص 103). عبدالحسین سپهر (همانجا) علت جدایی آنان را روابط تاج السلطنه با «غیر» دانسته است ، اما تاج السلطنه در کتابش (ص 109ـ110) علت جدایی را فراگیری دانش نوین و مطالعه کتابهای فرنگی و جداشدنش از مذهب ذکر کرده است . وی دارای سه فرزند بود. در 1323 تاج السلطنه بر آن شد که با فروش جواهرات و به کمک یک زن فرنگی و دو تن از نوکران خود به اروپا برود، اما پدرشوهرش تصمیم او را به آگاهی ولیعهد رسانید و ولیعهد او را زیرنظر قرار داد (سپهر، ص 192ـ193). تاج السلطنه در 1326 با قوللرآقاسی باشی ، برادرزادة پاشاخان سرتیپ * (امیربهادر جنگ (ازدواج کرد. چون گفته می شد که این ازدواج به تحریک انجمنِ نسوان * صورت گرفته است ، امیربهادر قوللرآقاسی را از مقام خود برکنارکرد (سالور، ج 3، ص 2010    )تاج السلطنه در 1335 پس از درگذشت پدرشوهرش ، اموال او را تصرف کرد و ازینرو با امیربهادر اختلاف پیدا کرد (سند ش 848 ـ 298 موجود در سازمان اسناد ملی ایران ). او از نخستین زنانی بود که بی حجاب در مجالس ظاهر شد. وی به دلیل نومیدی از محیط آلودة اشرافی سه بار اقدام به خودکشی کرد (تاج السلطنه ، ص 109). عارف قزوینی در ابیاتی او را ستوده است (ص 358)

تو ای تاج، تاج سر خسروانی
شد از چشم مست تو بی پا جهانی
تو از حالت مستمندان چه پرسی
تو حال دل دردمندان چه دانی؟
خدا را نگاهی به ما کن
نگاهی برای خدا کن
به عارف خودی آشنا کن . . .

ناصرالدین‌شاه که این دختر زیباروی خود را بسیار دوست می‌داشت، شرط گذاشته بود که تا بیست‌سالگی او را به خانۀ شوهر نبرند.  اما تاج‌السلطنه را پس از ترور تاصرالدین‌شاه، هنگام سلطنت مظفرالدین‌شاه، به خانۀ شوی فرستادند. این ازدواج ناخواسته، به‌دلایل گوناگون، از جمله هوسبازی‌های شوهر، سرانجام به جدایی انجامید.

تاج‌السلطنه، به‌رغم شاهزاده بودن و رشد و تربیت در حرمسرای ناصرالدین‌شاه، از نخستین زنان روشن اندیش ایران بوده است که به‌درستی او را «فمینیست و سوسیالیست» نیز خوانده‌اند.

آشنایی این زن با موسیقی، نگارگری، ادبیات، تاریخ، فلسفه و زبان فرانسه از متن این خاطرات، به‌خوبی پیداست. تاثیر رمان‌های پایانی سده نوزدهم فرانسه و اروپا در همین خاطرات پیدااست: توصیف جزء‌ به جزء و دقیق مکان‌ها، ماجراها، صورت و سیرت آدم‌ها و نیز دقت در نگارش گفت‌وگوها. . .

تاج‌السلطنه اگرچه به‌دلیل دلبستگی فراوان به پدر، دچار ذهن‌گرایی و تعصب می‌شود و هنگام داوری در مورد مخالفان شاه قاجار، تعصب نشان می‌دهد، اما در نقد آداب و رفتار مردسالارانۀ نزدیکان، و واپس‌ماندگی «برادر تاجدار»ش مظفرالدین‌شاه و نیز حتی انتقاد از خود و دیگر بستگانش، منصف و واقع‌بین است.

گزیده ای از خاطرات تاج السلطنه :

«. . . اگر زن‌ها در این مملکت، مانند سایر ممالک، آزاد بودند و حقوق خود را مقابل داشته و می‌توانستند در امور مملکتی و سیاسی داخل بشوند و ترقی کنند، یقیناً من راه ترقی خود را در وزیر شدن و پایمال کردن حقوق مردم و خوردن مال مسلمانان و فروختن وطن عزیز خود نمی‌دانستم؛ و یک راه صحیحی با یک نقشۀ محکمی برای ترقی خود انتخاب می‌کردم. هیچ‌وقت با مال مردم، خانه و پارک، اثاثیه، کالسکه و اتومبیل نمی‌خریدم؛ بلکه با زحمت و خدمت به‌دست می‌آوردم.

[ . . . ]

افسوس که زن‌های ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزوِ بهائم و وحوش هستند. صبح تا شام، در یک محبس، ناامیدانه زندگانی می‌کنند و دچار فشارهای سخت و بدبختی‌های ناگواری، عمر می‌گذرانند. درحالتی‌که از دور تماشا می‌کنند و می‌شنوند و در روزنامه‌ها می‌خوانند که زن‌های حقوق‌طلب در اروپا چه قِسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدّیتی می‌طلبند؛ حق انتخاب می‌خواهند؛ حق رأی در مجلس می‌خواهند؛ دخالت در امور سیاسی و مملکتی می‌خواهند؛ و به‌همین قِسم موفق شده، در آمریک، به‌کلّی حق آن‌ها اثبات شده و مجدّانه مشغول کار هستند. در لندن و پاریس، به‌همین قِسم.

معلم من! خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانم‌های حقوق‌طلب را ببینم و به‌ آن‌ها بگویم:

«وقتی شما غرقِ سعادت و شرافت، از حقوق خود دفاع می‌کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده‌اید، یک نظری به قطعۀ آسیا افکنده و تفحّص کنید در خانه‌هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه‌ها منحصر به یک در است که آن‌هم توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیّت، اغلب سر و دست‌شکسته، بعضی با رنگ زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قِسمی در تمام شبانه‌روز، منتظر و گریه‌کننده.»

و باز می‌گفتم:

«این‌ها هم زن هستند. این‌ها هم انسان هستند. این‌ها هم قابل همه‌نوع احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی این‌ها چه قِسم می‌گذرد!»

و باز می‌گفتم:

«زندگانی زن‌های ایران از دو چیز ترکیب شده: یکی سیاه و دیگری سفید. در موقع بیرون آمدن و گردش کردن، هیاکل موحش سیاه عزا. و در موقع مرگ، کفن‌های سفید. و من که یکی از همین زن‌های بدبخت هستم، آن کفن سفید را ترجیح به آن هیکل موحش عزا داده، و همیشه پوشش آن ملبوس را انکار دارم؛ زیرا در مقابل این زندگانی تاریک، روزِ سفیدِ ماست. و همیشه در گوشۀ بیت‌الاحزانِ خود، خود را به همان روز تسلّی داده، مانند معشوقۀ عزیزی، با سعادتِ خیلی گران‌بهائی او را تمنّا و آرزو می‌نمایم.»

[ . . . ]

خرابی مملکت و بداخلاقی و بی‌عصمتی و عدم پیشرفت تمام کارها حجاب زن است. در ایران، همیشه عدۀ مرد به‌واسطۀ تلفات کم‌تر از زن است. در مملکتی که دوثلث او در خانه بی‌کار بمانند، البته یک‌ثلث دیگرش تا می‌توانند باید اسباب آسایش و خورد و خوراک و پوشاک دوثلثِ دیگر را فراهم کنند. ناچار، به امورات مملکتی و ترقی وطن نمی‌توانند پرداخت. حال اگر این دوثلث معناً با یکدیگر مشغول کار بودند، البته مملکت دوبرابر بهتر ترقی کرده، صاحب ثروت می‌شد.

[ . . . ]

اما معلم عزیز من! به شما قول می‌دهم در چنان روزی که نوع خود را آزاد و وطن عزیزم را رو به ترقّی دیدم، خود را در آن میدان آزادی قربانی کنم و خون خود را در زیر اَقدامِ همجنسان حقوق‌طلب آزادی‌خواه خود نثار نمایم. . .»

[بخش‌هایی از کتاب «خاطرات تاج‌السطنه» و نقد و نظر روشنفکرانۀ او از وضعیت زنان ایران]

یارینامه :

http://parand.se/seda/ketab-taj.htm

جستار : منیژه ربیعی / http://www.encyclopaediaislamica.com

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

نگاهی به تجارت در عصر صفوی

 

 

تجارت در عصر صفوی:

 

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

عصر صفوی یکی از مهم ترین دوره های تاریخی ایران است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی نسبت به دوره های قبل آن متمایز می باشد. باید گفت که دوره صفوی نقش کارساز و مهمی در حیات اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ایران به خود اختصاص می دهد و آنقدر نقش آن موثر و پررنگ است که شاید بتوان گفت که بعد از فتح ایران ساسانی توسط اعراب مسلمان بیشترین اثر و نقش را در تاریخ ایران اسلامی بازی کردند ، نقش و اثری که هیچ وقت از بین نرفت و نخواهد رفت.  صفویان با برقراری امنیت در داخل خاک خود و ایجاد کاروانسراها و راهها زمینه را برای رشد و رونق تجارت و رونق شهر و شهر نشینی فراهم آورند . حیات شهری رونق گرفت و به مرور زمان رونق اقتصادی و اجتماعی بویژه در دوره پادشاهان بزرگ صفوی مثل شاه طهماسب و شاه عباس اول بر آن  افزوده شد .دردهه های آغازین قرن یازدهم قمری(هفدهم میلادی) که مقارن با پادشاهی شاه عباس اول است، اوج رونق و شکوفایی ایران به ویژه از لحاظ اقتصادی می باشد. بسیاری از شهر های ایران در این دوره از لحاظ تجاری رونق قابل ملاحظه ای یافت که این امر به دلیل عبور کاروان های تجاری و رفت و آمد تعداد بی شماری از بازرگانان داخلی و خارجی بوده است. از طرفی توجه خاص شاه به بعضی شهر ها در رونق تجاری آن بی تأثیر نبوده است.

تجارت ایران در عصر صفوی از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است و مشخصه‌هایی نسبت به گذشته دارد، رقابت با بزرگترین دولت اسلامی معاصر و همسایه یعنی عثمانی، از یک سو، توجه به‌بازارهای اروپا برای صدور ابریشم و قالی و دیگر تولیدات ایران از سوی دیگر و استفاده از اقلیت‌های مذهبی مانند ارامنه برای اداره امور تجاری کشور در ممالک اروپایی از جمله مشخصات تجارت دوره صفوی است.

 یکی از ویژگی‌های دیگر تجارت عصر صفوی معاصر بودن با انقلاب صنعتی در اروپا و تسهیل تولید و کوشش تجار اروپا برای جذب بازارهای شرقی و در نتیجه تقابل تجار ایرانی با اروپایی است. باید گفت تجارت داخلی و خارجی در عصر صفوی یکی از مسایل  مهم حکومتی بود که پادشاهان صفوی عموماً و شاه‌عباس خصوصا در رابطه با آن فعالیت می‌کردند و سود سرشاری را نصیب کشور و همچنین انجام اصلاحات اداری و سیاسی حکومت  خود کردند.

همچنان که در قبل ذکر شد تا قبل از روی کار آمدن صفویان یکپارچکی و اتحاد در ایران از میان رفته بود. با تشکیل دولت صفوی و رسمی کردن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل بود که حکومتی متمرکز و مستقل در ایران برقرار شد. در نتیجه امنیت و تسهیلاتی که به وسیله شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول در کشور ایجاد شده بود، فعالیت های بازرگانان داخلی و خارجی رونق گرفت و به دنبال آن تجارت (به ویژه داد و ستد ابریشم) شکوفا شد. شهر های ایران همچون اصفهان، تبریز، اردبیل، گیلان و... به عنوان کانون های تجاری توسعه پیدا کردند. کاروان های تجاری مختلفی از این شهر ها عبور می کرد و داد و ستد انواع کالا های تجاری در آنجا صورت در می گرفت. در این میان، اصفهان به عنوان پایتخت صفوی بالاترین جایگاه تجاری را در میان شهر های ایران به خود اختصاص داده بود؛ به ویژه که این شهر در مرکز ایران و در مسیر کاروان های تجاری که به سمت جنوب می رفت، قرار داشت .گزارش هایی که سیاحان اروپایی از اوضاع تجاری و اقتصادی و وضعیت معیشت مردم ایران عصر صفوی ارائه کرده اند، منبع مناسبی است که از طریق آن می توان به مهم ترین کانون های تجاری ایران و چگونگی فعالیت های بازرگانی و اقتصادی  در آن مناطق پی برد ، حیات اجتماعی ، اقتصادی جامعه آن روز ایران را بخوبی در ذهن متصور شد ، حیاتی که یکی از تاروپودهای اصلی آن تجارت ابریشم بود.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

مروری کوتاه بر زندگی دکتر مصدق استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

۶ نظر موافقین ۶ مخالفین ۱
بهرام پیشگیر

نگاهی به مزایا و معایب تردد با مترو

 باسمه تعالی

 

 

 

 

 نگاهی به مزایا و معایب تردد با مترو

 

 

  

بهرام پیشگیر

 

 

 

کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

Email=pishgir.bahram@Yahoo.Com

 

 

 

 

    همان طور که مطلع هستید یکی از راههای رفت و آمد در کلان شهرها مترو یا قطار شهری است؛ مترو ابتدا در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج سایر کشورها از این تجربه استفاده کردند و با گسترش شهرها و ازدحام جمعیت به استفاده از مترو روی آورند.

 

 

   سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا فکر احداث خط آهن را در ایران به وجود آورد ، وی حتی در این زمینه امتیازاتی را به انگلیسیها ، فرانسویها و روسها داد و علی رغم مخالفت افکار عمومی برای احداث خط آهن پافشاری نمود.  در نتیجه این پافشاری شاه قاجار بالاخره اولین قطاری شهری- که به ماشین دودی معروف بود - باب همایون را به حرم حضرت عبدالعظیم متصل می کرد ، افتتاح شد.1

 

 

 در زمان رژیم سابق اقداماتی برای احداث مترو در تهران با طرفهای فرانسوی و آلمانی منعقد شد اما این تعهدات از سوی کشورهای  مذکور با پیروزی انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی دوباره به امر مترو توجه شد و بطور جدی قراردادهایی در این زمینه با طرفهای خارجی مختلفی منعقد شد تا این که بعد از فراز و نشیبهای مختلف اولین خط مترو با قطارهای چینی  راه‏اندازی شد.

 

 

استفاده از مترو مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت:

 

 

1-           کاهش آلودگی هوا؛‎‎‎‎‎ٌ

 

 

2-           سرعت در انتقال مسافران؛

 

 

3-           کاهش هزینه های رفت و آمد؛

 

 

4-           کمک به کاهش ترافیک؛

 

 

معایب استفاده از مترو  را می توان به این صورت برشمرد:

 

 

5-           متناسب نبودن واگن ها با تعداد مسافران؛

 

 

6-           عدم مدیریت مناسب در استفاده از امکانات موجود؛

 

 

7-           عدم امکان استفاده از مترو برای برخی از مناطق شهری؛

 

 

8-           ازدحام جمعیت و کمبود فضای مناسب؛

 

 

 

با عنایت به مزایای فوق الذکر و اینکه در کلان شهرها جمعیت روز به روز در حال افزایش است و به علت استفاده از وسایل نقلیه از قبیل اتومبیل مشکلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و...  بوجود آورده است.    پیشنهاد می شد که استفاده از مترو در کلان شهرها به صورت یک فرهنگ در آید. 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

پایتخت های هخامنشیان

 

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

پایتخت های هخامنشیان/ بهرام پیشگیر کارشناس ارشد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Email=pishgir.bahram@Yahoo.Com

 

 

کلید واژه

 

 

هخامنشیان / پایتخت/ سیاست نظامی/ موقعیت استراتژیک/

 

 

 

هخامنشیان 

 

 

نام دودمانی و یک سلسله پادشاهی در ایران دوره باستان است.پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به هخامنش می‌رساندند که سرکردهٔ خاندان پاسارگاد از خاندان‌های پارسیان بوده‌است.پارسیان مردمانی آریایی نژاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران  به طور دقیق معلوم نیست. در کتیبه های آشوری از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی انشان که در مشرق شوشتر و حوالی کارون واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت می کردند . جد ایشان هخامنش همه ی قبیله های پارسی را زیر فرمان خودآوردهخامنش باید حوالی پایان سدهٔهشتم یا ربع نخست سده هفتم پ. م بر مسند قدرت بوده باشد. چش پش، پسر هخامنش در فاصله تقریبی ۶۷۵ تا ۶۴۰ پ. م، رهبری طوایف پارسی را به دست گرفته بود.

 

 

هخامنشیان، در آغاز پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد وارد آورد و سپس گرفتن لیدیه و بابل، پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ  را بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

 

 

به پادشاهی رسیدن پارسی‌ها و دودمان هخامنشی یکی از رویدادهای برجسته تاریخ باستان است. آنها دولتی ساختند که  بخشی عظیمی از دنیای باستان را به زیر فرمان خود در آورد. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌دانند. پذیرش و بردباری دینی از ویژگی‌های شاهنشاهی هخامنشی به شمار می‌رفت.

 

 

شاهنشاهی هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان از نظر گستردگی و جمعیت نام برده شده است. بیش از ۴۹ میلیون نفر از ۱۱۲ میلیون جمعیت جهان آن زمان در این سرزمین زندگی می‌کردند.در دوران هخامنشیان سی قوم مختلف تحت لوای این امپراتوری بودند.

 

 

قلمرو هخامنشیان بسیار گسترده بود به طوری که از دره سند در هند تا رود نیل در مصر و ناحیه بنغازی در لیبی امروز و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت. در این کشور پهناور اقوام بسیاری با آداب و رسوم خاص خود زندگی می‌کردند و فرهنگ ایالتی و قومی خود را پاس می‌داشتند. در حقیقت مشخصه مهم این دولت احترام به آزادی فردی و قومی و بزرگداشت نظم و قانون و تشویق هنرها و فرهنگ بومی و همچنین ترویج بازرگانی و هنر بود.

 

 

به طور کلی هخامنشیان در طول دوران حکومت خود شش پایتخت داشته اند که عبارتند از:انشان ، هگمتانه ، بابل ، شوش ، پاسارگاد و تخت جمشید
دو پایتخت پاسارگاد و تخت جمشید جدیدالتأسیس بودند و توسط هخامنشیان بنا شدند. پاسارگاد توسط کورش کبیر و تخت جمشید ( پارسه ) توسط داریوش هخامنشی احداث شد.

 

 

حال این سوالات پیش می آید که نقش جغرافیایی سیاسی و گستره وسیع امپراطوری در انتخاب پایتختها چه بوده است؟

 

 

تاثیر الگوی نظام اداری در تغییر یا انتخاب پایتختها چیست؟ آیا هخامنشیان فقط بر اساس مسایل آب و هوایی ناگزیر به انتخاب پایتختهای گوناگون شده اند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایتخت های هخامنشیان :

 

 

1- انشان

 

 

پژوهشگران سرزمین انشان را دارای یکی از ژرفترین و پربهاترین فرهنگهای جهان می دانند که تا امروز تاریخ به خود دیده است و به باور آنها هر گوشه این  سرزمین دارای فرهنگ و  جهانی است پرشکوه و با   عظمت که تاریخ جهان به خود دیده است . انشان  میراث  تمدن ایلامیان و زادگاه پارسیان است. سرزمینی که از آنجا هخامنشیان اولین پایتخت خود را  البته زیر تسلط مادها برگزیدند البته برخی معقتند که انشان به یک شهر  اطلاق نمی شده بلکه به یک منطقه گفته می شده برخی معتقدند که انشان ، نام قدیم پیش از نام ایرانی پارس ( فارس ) بوده و نام اخیر با ورود پارسیان ایرانی به این ناحیه اطلاق شده است. و شاهان هخامنشی انشان را با القاب خود ذکر می کردند. ( 1 ) همچنین دیاکونوف می گوید ممکن است نام انشان و پارس برای ادای یک مفهوم باشد. (2 ) ولی آنچه مسلم است در انشان بود که قدرت هخامنشیان نمود و ظهور نمود  شاید یکی از مهمترین دلیل انتخاب انشان به عنوان مرکز حکومت محلی هخامنشیان سابقه طولانی فرهنگی و تمدنی است که این سرزمین داشت.

 

 

2- اکباتان ، هگمتانه ( همدان )

 

 

بعد از پیروزی کوروش بر کرزوس آخرین پادشاه ماد و تصرف قلمرو ماد همدان یا اکباتان به عنوان یک پایتخت مورد توجه کورش کبیر قرار گرفت و آن شهر پایگاه مناسبی برای تدارک حمله به لیدیه مورد استفاده قرار گرفت و چه به روایت کتیبه نبونید ( حاکم بابل ) کوروش تمامی گنج های اکباتان پایتخت دولت ماد را به انشان منتقل کرد (3)اما بسیاری از امور اداری و وظایف کشور داری در همدان باقی ماند  و کورش دستور داد تا دستگاه اداری و اسناد مهم کشوری را در آنجا  قرار دهند. حتی با موافقت او بیشتر بزرگان صاحب منصب ماد در اکباتان بر منصب خود باقی ماندند. بعد از کورش سایر پادشاهان هخامنشی از اکباتان به عنوان پایتخت  تابستانی استفاده می کردند بویژه که در دامنه های الوند قرار داشت و دارای آب و هوای خنک و مطبوعی داشت اما آیا همین دلیل سبب شد تا همدان یا اکباتان به عنوان پایتخت مورد توجه هخامنشیان قرار گیرد ؟ اما واقعیت این دلیل کافی نیست بلکه عواملی چون موقعیت استراتژیک ، سابقه و میراث مادیان و... باعث شد که اکباتان همچنان بعد از مادها مورد توجه هخامنشیان قرار گیرد ، بطوری که دولت هخامنشی از اکباتان و شوش ملل پراکنده در کرانه های رود فرات و دریای سیاه و مدیترانه را زیر دید گرفته بود و از این پایگاهها هرگونه عملیات نظامی را رهبری و اداره می کرد. ( 4 ) به عبارتی دیگر اکباتان بیشتر به دلیل کنترل بر مناطق مرکزی و شمالی و نیز مناطق آسیای صغیر انتخاب شد. در ضمن ، این شهر مهمترین مرکز راهبردی این دولت در برابر تهدیدات ناشی از جانب شمال نیز بود. همچنین پیر بریان معتقد است که اکباتان برای کسی که می خواست آسیای مرکزی را تحت سلطه خود داشته باشد از اهمیت مهمی برخوردار بود . (5 )البته در انتخاب اکباتان برخورداری دولت از پشتیبانی ملی مادها که از خویشاوندان پارس ها بودند بی تاثیر نبود. همچنین ، سابقه تاریخی و تمدنی این شهر نیز همراه با تمرکز تمام زیرساخت ها و تشکیلات دولت ماد در آن ، آن را به صورت یک کانون ملی غیرقابل انکار درآورده بود.

 

 

3-     بابل

 

 

پایتخت دیگر مهم هخامنشیان شهر بابل بود که با توجه به موقعیت راهبردی جاده های شمالی  جنوبی و شرق  غربی بابل ، کنترل آن برای هخامنشیان امری حیاتی به شمار می رفت . این شهر کانون اصلی یکی از کهن ترین تمدن های بشری است که قبل از شکل گیری دولت هخامنشیان ، در این شهر بسیاری از امور تجاری  اقتصادی و صنعتی دنیای کهن در جریان بود . در مدارس آن نجوم ، طب ، فلسفه و ... تدریس می شد . همچنین ، این شهر در امور دیوانی و اداری در دوره هخامنشیان سرمشق بود ، چرا که تاثیر  بسیاری در تشکیلات تمام بخش های در دولت هخامنشی داشت . این شهر در واقع مرکز مطالعات مالی و تجاری امپراطوری بود و ثروت آن در دست بازرگانان و برده داران بزرگ قرار داشت کوروش کبیر بعد از تصرفت لیدیه و آرام بخشی نواحی شرقی کشور یعنی حدود 6 سال بعد از تصرف لیدیه کم کم توجهش  را  به بابل معطوف کرد ، کوروش بعد از تصرف بابل این شهر باستانی و یادگار تمدنی فرهنگها و تمدنهای مختلف را به عنوان یکی دیگر از مراکز قدرت هخامنشی برگزید و گاهگاهی را در آن شهر باستانی سپری می کرد ، بطوری که به روایت گزنفون مورخ یونانی کورش هفت ماه از سال را در بابل ، سه ماه زمستان را در شوش و دو ماه تابستان را در اکباتان اقامت می کرد .( 6 ) اگر روایت گزنفون را بپذیریم بیشترین مدت اقامت کوروش در بابل بوده است و این بیانگر اهمیت و جایگاه بابل بوده است.بابل در زمان پادشاهان دیگر هخامنشی نیز از اهمیت بر خوردار بود و بعضی از شاهان هخامنشی زمستان را در کاخهای بابل بسر می برند و بابل به عنوان یکی پایتخت تابستانی هخامنشیان معروف است. انتخاب بابل نیز تا حدی به دلیل موقعیت ارتباطی آن و بیشتر به دلیل موقعیت راهبردی آن بود. گیرشمن از جاده ای نام می برد که بابل را به مصر و از جاده ای دیگر که شهر مذکور را به بیستون و همدان متصل می کرد نام می برد.(7 )بنابر این به نظر می رسد کارکرد اصلی بابل تامین امنیت غرب شاهنشاهی هخامنشی ، بویژه کنترل مناطق جدایی طلب مصر بود. همچنین بابل قبل از هخامنشیان یکی از کانون های اصلی سیاسی  اقتصادی  اجتماعی فرهنگی دنیای باستان بود.

 

 

 

 

 

4-     شوش

 

 

از دیگر پایتخت های دولت هخامنشی شهر شوش بود. سابقه تاریخی شهر مذکور به هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد که به مراتب قدیمی تر از نخستین ایالت و حکومت ایرانی است . شهر شوش ، در واقع مرکز سیاسی و اقتصادی عیلامی ها بود. از همین شهر بود که ارتباط پستی و مسافرتی با سارد آغاز گردید . موقعیت جغرافیایی شهر شوش نسبت به همدان ، پاسارگارد و تخت جمشید بهتر بود و به سرزمین اصلی پارسیان نیز نزدیک بود و بخش مهمی از ثروت شوش نیز از داد و ستد با خیلج فارس بدست می آمد .( 8) شوش مرکز  مهم سیاسی و اقتصادی ایران بود و راههای ارتباطی مهمی از آن می گذشت و این راهها شوش را به کشورهای مختلف  آن روز پیوند می داد . گیرشمن همچنین از جاده ای سنگفرش نام می برد که شوش و تخت جمشید متصل می کرد ( 9 ) ، لذا کارکرد اصلی شوش دریافت مظاهر تمدن ، گسترش آن و بالاخره انتقال آن به نواحی دیگربوده است . بنا براین ، زمانی که پارس ها در عیلام مستقر شدند و اولین پایه های  حکومت خود را در قالب تشکیلات تمدن عیلام ثابت کردند ، از  آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ سرزمین مذکور بهره های زیادی بردند . شوش با این پیشنه تاریخی و موقعیت جغرافیایی خود مورد توجه هخامنشیان بویژه داریوش اول ( کبیر ) قرار گرفت و او دست به بنایی کاخی عظیم در شهر مذکور زد که بعد ها شاهان دیگر هخامنشی نیز به بناهای آن افزودند و شهر مذکور از اهمیت زیادی در نزد آنان برخوردار بود و به روایتی بیشتر تصمیمات سیاسی مهم در شهر شوش اتخاذ می شد. شاید دلیل اصلی انتخاب شوش به عنوان یک پایتخت امپراطوری هخامنشی توسط داریوش موقعیت استراتژیک ،  و گذشته درخشان شهر مذکور است . شوش پایتخت باستانی و بزرگ تمدن ایلام است که سالها در قسمتی از جهان آن روز حکومت کرد و با تمدنهای سومری ، بابلی و آشوری در تقابل و زود خورد بود بنابراین هخامنشیان از موقعیت سیاسی ، اقتصادی و استراتژیکی این شهر استفاده کردند و آن را به عنوان مرکز خود قرار داد ند تا برای رسیدن به اهداف خود از آن شهر برنامه ریزی نماید. در نهایت باید گفت : شوش به عنایت به مرکزیت جغرافیایی آن در بین سه پایتخت دیگر ، رهبری و کنترل دیگر پایتخت های دولت هخامنشی را بر عهده داشت. در واقع شوش قلب تپنده و گره گاه ژئوپلیتیکی دولت هخامنشیان به شمار می رفت . ( 10)همچنین به دلیل موقعیت ارتباطی آن هم در داخل کشور و هم با دنیای آن روز یکی دیگر از ویژگیهای استراتژیکی آن شهر بود و به لحاظ این ویژگی ها بود که نقش بی نظیری در شاهنشاهی هخامنشی داشت و بیشتر تصمیمات سیاسی از آن شهر صادر می شد.

 

 

5-     پاسارگارد

 

 

کوروش کبیر بعد از تصرف بابل و تسلط بر سرزمین های تحت سیطره دولت ماد و بابل ، گرچه توجهی به اکباتان و بابل داشت ، اما در ذهنش هیچ وقت سرزمین پارس را از زیاد نبرد و می خواست در سرزمین اصلی پارس ها دست به تاسیس مرکزی بزند که سنگ بنای یک امپراطوری باشد. دلیل انتخاب پاسارگاد به عنوان مرکز علاوه بر آن که مرکز قوم پارس و مقرر بزرگترین قبیله آن ، قرار  داشتن شهر مذکور در کنار شاهراه شمالی  جنوبی فلات ایران که از اکباتان به سوی خیلج فارس می گذشت ، بود. (11)

 

 

کوروش از این جهت پاسارگاد را به عنوان کانون سیاسی انتخاب کرد زیرا می خواست پایتختی اصیل و ملی و پایگاهی خاص در خاستگاه خاندان هخامنشی و قوم پارسی بوجود آورد. بطور کلی  پاسارگارد به عنوان خاستگاه هخامنشیان از لحاظ سیاسی و جغرافیایی از پشتیبانی کامل ملی قوم پارس برخوردار بود. یعنی وزن ژئوپلیتیکی پارسارگاد به این دلیل بود که پاسارگاد هسته اصلی جمعیتی پارس ها به حساب می آمد. علی رغم این با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور ، یک پایتخت پاسخگویی این امپراطوری بزرگ نبود. بنابراین چند نقطه راهبردی دیگر نیز به عنوان پایتخت انتخاب می شد.

 

 

مکانی که کورش بزرگ در پاسارگاد آغاز به ساختن آن کرد، در مقایسه با قلعه های کوهستانی مادی، تفاوت داشت، اما از بعد فقدان نظام و جوهره شهری با آنها مشترک بود.

 

 

پاسارگاد مجموعه ای است از کاخها، عمارات دولتی، آثار مذهبی، یک صفه دژ مانند و گور کوروش، که جدا از یکدیگر در دشت مرغاب واقع‌اند و قسمتهایی از آن نیز به کمک مجاری آبیاری به چمنزار و باغ بدل شده است به نظر پژوهشگران کوروش بعد از دیدن کاخهای سرزمین لیدیه تصمیم به ساخت پاسارگارد گرفت و در ساخت آن از معماران لیدیه استفاده کرد.

 

 

داریوش اول نیز به ایجاد ساختمانهایی در پاسارگاد ادامه داد لیکن اقامتگاه شاهی خود را به 80 کیلومتری جنوب پاسارگاد، یعنی جلگه حاصلخیزتر و زیبای مرودشت، منتقل کرد که قبلاً شهر انشان در آنجا رونق یافته بود. گرچه این اقامتگاه شاهی که تخت جمشید یا پرسپولیس نام گرفته دارای طرحی بسیار متمرکزتر است، اما چندان بی شباهت به طرح پاسارگاد نیست. صفه تخت جمشید را کاخها، تالارهای بارعام، خزانه و پلکان با شکوه روبازی اشغال می‌کرد و حفاظت آن را استحکاماتی از خشت خام بر ستیغ کوه مجاور، به نام کوه رحمت، تأمین می نمود.

 

 

6-     پارسه ( تخت جمشید )

 

 

داریوش اول بعد از فرونشاندن شورشیان و تثبت پادشاهی خود ، تصمیم گرفت پایتختی فراخور امپراطوری خود بنا نماید او در سرزمین پارس جلگه حاصلخیز مرودشت را برای احدث این مرکز انتخاب کرد در حقیقت کارهای ساختمانی تخت جمشید در حدود سال 519 ق. م به دستور داریوش اول آغاز شد. نام اصلی تخت جمشید همچنان که در کتیبه‏های این کاخ موجود است پارسه بود که ریشه از نام قوم پارس داشت. نام مشهور غربی این محل پرسه پلیس به معنی شهر پارسیان است که بعدها به پرسپولیس تبدیل شد. تخت جمشید بر روی صُفه‏ای ساخته شده که کمی بیشتر از یکصد و بیست و پنج هزار مترمربع وسعت دارد. معماران و کارگران بخش بزرگی از یک دامنه نامنظم سنگی را مطابق نقشه تا ارتفاع معینی که موردنظرشان بود تراشیدند و کوتاه و صاف کردند و گودیهای آن را خاک انباشتند و قسمتی از نمای صفه را از صخره طبیعی تراشیدند و قسمتی دیگر را از سنگهای منظم نظم دادند. پس از چندین سال تلاش و آماده شدن صفه آنگاه شروع به بنای پارسه نمودند. هر پادشاه هخامنشی که به سلطنت می‏رسید اثری از خود در آن تخت می‏گذاشت .کاخی که داریوش بنا نهاد در زمان پادشاهان دیگر هخامنشی تکمیل و توسعه یافت فی المثل خشایارشا می‌گوید: «من به خواست اهورامزدا این دروازه همه‌ کشورها (دروازه ملل) را ساختم. بسیاری چیزهای زیبای دیگری که در این پرسپولیس (پارسه) ساخته شد، من و پدرم انجام دادیم. هرچه را که ساخته شده و زیبا به‌نظر می‌رسد، همه را به خواست اهورامزدا کردیم.» در زمانهای بعد به دلیل عظمت خرابه‏های این شهر و عدم اطلاع از پیشینه هخامنشیان، به افسانه و داستان پیوند خورد و خرابه‏های آن را به جمشید پادشاه افسانه‏ای پیشدادی منسوب کردند که تا به حال به همین نام خوانده می‏شود.

 

 

لوح‌های گران‌بهای گلی تخت جمشید امروزه ثابت کرده‌اند که همدان، شوش و پارسه (تخت جمشید) پایتخت‌های هخامنشیان بوده‌اند. اما همدان و شوش میراثی بود از مادها و ایلامیان، ولی تخت جمشید را خود داریوش بنا نهاد.

 

 

شاهان هخامنشی در طول سال و با تغییر فصل کوچ می‌کردند و معمولاً تمام سال را در یک جا به سر نمی‌بردند بلکه بر حسب اقتضای آب و هوا هر فصلی را در یکی از پایتخت‌های خود سر می‌کردند در فصل زمستان در بابل و شوش اقامت داشتند و در فصل تابستان به همدان می‌رفتند که در دامنه کوه الوندبود و هوایی خنک و مطبوع داشت. شهرهای بابل ، شوش و اکباتان پایتخت سیاسی و اداری و اقتصادی بودند ولی شهرهای پاسارگارد و پارسه ( تخت جمشید ) پایتخت آیینی هخامنشیان به شمار می‌رفتند .به روایت پژوهشگران متاخر ، پاسارگاد  جایی بود که آیین و تشریفات تاجگذاری شاهان هخامنشی برگزار می‌شد ولی در پارسه ( تخت جمشید )  تشریفاتی همانند نوروز و ... برگزار می شد.این دو شهر زادگاه و پرورشگاه و به اصطلاح گهواره پارسیان به شمار می‌رفت به همین دلیل است که آرامگاه بزرگان و نام‏آوران آنان در آنجا یا اطرارف آن قرار داشت و مکان مقدسی شمرده می‏شد.  با این حال ، با توجه  به شواهد معماری و باستان شناختی ، به نظر می رسد که تخت جمشید  صرفا یک محل برای اقامت شاهان هخامنشی و برگزاری مراسم نوروزی نبوده بلکه کارکردی سیاسی ، اقتصادی داشته است و مکانی برای نمایش شکوه و عظمت شاهنشاهی هخامنشی بوده است. (  12 ) در نهایت اینکه تخت جمشید پایتخت اصلی و مرکز اسناد و گنجینه‌های دولتی بوده و همه راه‌ها به آن‌جا منتهی می‌شده است و دلیل انتخاب آن برای تمرکز حکومت در کانون ملی دولت بوده است.

 

 

به همین دلیل اسکندر مقدونی آن را عمداً آتش زد تا گهواره و تکیه گاه دولت هخامنشی را از میان ببرد و به ایرانیان بفهماند که دیگر دوره فرمانروایی آنان به سر آمده است.

 

 

 

 

 

جمع بندی

 

 

هخامنشیان دولتی تاسیس کردند که می توان گفت بزرگترین امپراطوری بود که جهان تا آن روزگار بخود دیده بود ، بنیانگذاران این امپراطوری به فراخور موقعیت و وسعت کشور و ضروریات سیاسی ، اقتصادی و اداری ناچار شدند تا پایتخت های متعددی برگزیند و بنا بر شرایط  حتی ناگزیر بودند که به طور موقت در برخی شهرها مستقر شوند و از آن مکان عملیات نظامی را رهبری نمایند . اما هنگامی که نگاه دقیق به پایتخت های هخامنشی بیندازیم  بیشتر پایتخت های هخامنشیان در قلمرو و خاستگاههای قومی و نژادی آنها بنا شده  و پایتختی های دیگری که نیز انتخاب می شدند هیج وقت از سرزمین مادری یعنی خاستگاه قومی و نژادی آنها دور نبوده است .  بی شک هخامنشیان علاوه بر  در نظر گرفتن موقعیت سیاسی ، نظامی پایتخت های خود برخورداری از پشتیبانی اقوام آریایی ( اعم از پارسی و مادی ) را نیز ، مد نظر داشتند . هرچند تعدادی از پژوهشگران انتخاب شهرهای شوش ، بابل ، اکباتان ، تخت جمشید و پاسارگارد را تنها از راه تفنن و روحیه عشایری هخامنشیان می دانند که به ییلاق و قشلاق عادت کرده بودند به همین خاطر تابستان را در اکباتان ( همدان ) ، پاییز و زمستان را در شوش و بابل و بهار را در تخت جمشید می گذرانند ، و کمتر به به نقش راهبردی و استراتژیکی پایتخت های هخامنشی پرداخت اند اما واقعیت اینست که انتخاب پایتخت های متفاوت از سوی هخامنشیان علاوه بر اهمیت فرهنگی بدلیل اهمیت سیاسی و نظامی مکانهای مذکور بوده است. دولت هخامنشی یکی از وسیع‏ترین حکومتهای دوران باستان بود که از یک سو به اروپا و از سوی دیگر به هندوستان گسترش یافته بود ، بنابراین همین وسعت گسترده و ضرورت سیاسی ، نظامی و امنیتی ، هخامنشیان را الزام به انتخاب پایتختهای چندگانه کرده بود و موضوع ییلاق و قشلاق جنبه فرعی داشته است.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها:

 

 

1-     کیانی ، محمد یوسف ، پایتخت های ایران ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1374 ص3-4

 

 

2-     دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمه کریم کشاورز ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1371 ص321

 

 

3-     بریان ، پیر ، امپراطوری هخامنشی ، ترجمه ناهید فروغان ، تهران ، نشر قطره ، 1380، ج1 ص 47

 

 

4-     بختورتاش ، نصرالله ، مجله برررسی های تاریخی ، شماره 5 سال ششم ، ص95

 

 

5-     بریان ، پیر ، همان ، ص50

 

 

6-     گزنفون ، کورش نامه ، ترجمه رضا مشایخی ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ، 1342 ص324

 

 

7-     گیرشمن ، رومن ، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معین ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ص158

 

 

8-     اومستد ، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ، ترجمه محمد مقدم ، تهران ، انتشارات فرانکلین ، ص222

 

 

9-     گیرشمن ، رومن ، همان ، ص158

 

 

10- حافظ نیا ، محمدرضا و دیگران ، فصلنامه مطالعات ملی ،شماره 3،  سال دهم، ص128

 

 

11- اومستد ، همان ، ص 83

 

 

 

12- کیانی ، محمد یوسف ، همان ص6

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

تجارت ابریشم در ایران دوره صفوی

 

 

 تجارت ابریشم در ایران دوره صفوی/ بهرام پیشگیر کارشناس ارشد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

 

 Email=pishgir.bahram@Yahoo.Com

چکیده

 

 

در تاریخ ایران پس از اسلام هیچ خاندان و سلسله ای به اندازه صفویان در تاریخ ایران اثر گذار نبوده است  ، به عبارتی تشکیل دولت صفویه نقطه عطفی است درتاریخ و سرنوشت ایران ؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به کشوری قدرتمند و مستقل در دنیای اسلام تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک به امپراطوری عثمانی برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می کند. حکومتی که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و بر پایه تشیع بود، این دوره نزدیک به دو قرن و اندی طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد . زمانه ای که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، و لذا این دوران از اهمیت خاصی برخوردار شد . با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاورهای صفویان تا عصر حاضر، می توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند . در این دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راهها سایر گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیتها محل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد  قابل اعتنایی شکوفا گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند. سلسله هایی که پس از صفویان بر سر کار آمدند در پیدا کردن راه حل برای مشکلات موجود جامعه به اندازه صفویان موفق نبودند. نظام صفویان به رغم فشارهای داخلی و خارجی به مدت دویست و بیست و پنج سال در ایران دوام آورد و هرچند با سقوط دولت صفویه ظاهرا از صحنه روزگار بر افتادند ولی آثار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آنان تا این زمان تداوم یافته و خواهد یافت.

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: ابریشم/ تجارت/ صفویان/ اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت تجارت ابریشم در ایران دوره صفوی

 

 

از روزگاران کهن مساله ابریشم  و رمز و راز کشف آن و نحوه جهانی شدن آن در کتب بسیار منعکس شده است برخی منشاء اصلی ابریشم را سرزمین چین می دادند که بعدها به غرب آسیا و سپس اروپا منتقل شد. منشاء ابریشم هرچه باشد مهم نیست مهم اینست که این کالای گرانبها و با ارزش در سرنوشت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مردم ایران اعم از اشکانیان ، ساسانیان و حکومتهای که بعد از اسلام بر سرزمین ایران حکومت می راندند ، تاثیر شگرفی داشته است .یکی از این حکومتهای که ابریشم نقش بسیار مهمی  در تحولات سیاسی ، اقتصادی آن داشته است ، صفویان  هستند ‌، صفویان  بتدریج به اهمیت و جایگاه این کالای ارزشمند در حیات اقتصادی و سیاسی خود پی برند .در زمان شاه اسماعیل بویژه شاه عباس اول و جانشینان او ابریشم یکی از بهترین و گرانبهاترین محصولات بازرگانی ایران بود، و در کشورهای اروپایی خریداران فراوان داشت. شاه اسماعیل که دارای دوراندیشی و قریحه سیاسی سرشاری بود ، به خوبی نقش بازرگانان را در دورنمای سیاسی و اقتصادی حکومت تازه تاسیس خود درک می کرد . پس از مدتی  حکومت صفوی در زمینه سیاسی و اقتصادی در خاور نزدیک و قفقاز تبدیل به رقیب اصلی عثمانی گردید. حکومت صفوی ارمنستان را در سال 1507 میلادی و بغداد و عراق را در سال 1508 میلادی متصرف شد. توام با پیروزیهای نظامی صفویان ، شاه صفوی درصدد بر آمد تا رقیب خود ( دولت عثمانی ) را در زمینه های تجارت نیز به تنگ آورد ، وی شخضا تمایل خاصی به داد و ستد داشت و نتها خود بازرگانی خبره بود ، بلکه تجارت را در حکومت خود ترغیب و تشویق می کرد. شاه اسماعیل اول درصدد بود بر مراکز استراتژیک آسیای غربی و جاده های تجاری میان هندوستان و آسیای میانه و بنادر شرقی مدیترانه مسلط شود. ( بایبوردیان ، واهان ، ص22 ) شاه طهماسب نیز با علم و اهمیت تجارت در تقویت بنیه اقتصادی ، سیاسی و نطامی حکومت ، تلاش می کرد و تسهیلاتی برای توسعه و رونق تجارت ایجاد نمود. او دستور داد تا کاروانسراها بر سر راههای تجاری ایجاد و چاههای آب حفر نمایند و با اشرار و راهزنان بشدت بخورد می کرد. ( بایبوردیان ، واهان ، ص23 )  محصول ابریشم بیشتر از ولایت گیلان و مازندران و گرگان و اردبیل و شروان و شماخی و خراسان بدست می‌آمد. مجموع حاصل ابریشم ایران در سال نزدیک بیست هزار عدل بوده و هر عدل ابریشم در آن زمان در حدود سی و شش من وزن داشته است و هر من را تقریبا سه کیلو می‌گیرند. البته ابریشم تولیدی بیشتر به خارج صادر می‌شد و مصرف داخلی کمتری داشته است چنانچه به گفته اولئاریوس  مصرف سالانه ابریشم در ایران در زمان شاه عباس تنها یک هزار عدل بوده است.( اولئاریوس ، آدام ، ص280 )

 

 

توسعه تجارت بستگی به روابط مناسب با کشورهای خارجی بویژه اروپائیان داشت و اقدام اصلی شاه عباس در توسعه تجارت ، ایجاد روابط بازرگانی با کشورهای خارجی بود تا کالای ایران ، چین و هند را که از ایران
می گذشت در کمال امنیت به آن کشورها برسانند. (باستانی پاریزی ، ص 114 )

 

 

 

 

 

انحصار تجارت ابریشم و علل اتخاذ سیاست انحصار ابریشم

 

 

شاه عباس دریافت که کلید سعادت و فروانی اقتصادی ایران در ابریشم نهفته است بنابراین صدور آن را تشویق کرد و آن را تحت نظارت مستقیم خود در آورد .( سیوری ، راجر ص232 )  وی علاوه بر ابریشم خرید و فروش بسیاری از محصولات و کالاهای گرانبها و مرغوب ایران را ، که در کشورهای اروپایی خریدار زیادی داشت، در اختیار خویش گرفت و از آن جمله معاملات ابریشم در تمام دوران سلطنتش در انحصار وی بودو فروش ابریشم در حکم انحصار دولتی بود. بفرمان شاه عباس تولید کنندگان ابریشم تمام محصول سالانه خویش را بوسیله وزیر مخصوصی که مامور مراقبت در امور تجاری بود به شخص وی می‌فروختند . شاه عباس در سراسر دوران پادشاهی خویش پیوسته می‌کوشید تا آنجا که میسر باشد با افزودن بر صادرات و کاستن از واردات ، بر ثروت مملکت بیفزاید. به همین سبب در امور بازرگانی نیز مداخله و اعمال نفوذ می‌کرد و خرید و فروش محصولات خارجی و داخلی را تحت کنترل خود در می‌آورد. شاه عباس تا جایی به کار تجارت مشغول می‌شد که حتی بعضی از ماموران سیاسی کشورهای خارجی او را از اینکه به کار تجارت مشغول است ملامت و سرزنش می‌کردند.

 

 

سیاست انحصار تجارت ابریشم که با اهداف اقتصادی ـ سیاسی اتخاذ شده بود، بر افزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی تأثیر داشته است. تولید ابریشم در نواحی ابریشم خیز، از دیر باز بخش قابل توجهی از جامعه را به خود مشغول نموده بود که از نظر اقتصادی حائز اهمیت بود. بر این اساس،حتی پیش از انحصاری شدن تجارت ابریشم، این کالا جایگاه مهمی در اقتصاد وبازرگانی خارجی ایران یافته بود. در زمان شاه عباس، قیمت گذاری ابریشم بیشتر توسط وی و بنا به خواست شخصی او انجام می گرفته و او بیشتر به صورت مزایده و رقابت در خرید اقدام می کرده است؛ چنان که پس از مخالفت ارامنه با قرارداد فروش انحصاری ابریشم ایران به عمال شرکت هند شرقی، شاه عباس فرمان داد که نمایندگان اسپانیایی و شرکت انگلیسی و ارمنیان در دیوانخانه گرد آیند و در آنجا ابریشم ایران به مزایده گذاشته شود تا هر کس گران تر خرید، به او بفروشند. در نتیجه، ارمنیان برای اینکه دیگران را از میدان بدر کنند، ابریشم را به بهای هر سی و شش من (یک عدل) به پنجاه تومان خریدند؛ قیمت گزافی که سابقه نداشت و شاه عباس هم تمامی محصول ابریشم آن سال را به آنها فروخت.

 

 

صادرکنندگان عمده ابریشم، علاوه بر تجار ارمنی، انگلیسی ها و هلندی ها بودند که رقابت شدیدی با هم داشتند

 

 

کمپانی های اروپایی ابتدا همگی تقریبا با دربار معامله می کردند. ابریشم و سایر محصولات ایران شامل پارچه های زربافت، تافته، چرم دباغی نشده، مخمل و غیره از مسیرهای تجاری به کل اروپا صادر می شد و در قبال آن کالاهای اروپایی بویژه ماهوت دریافت می شد . ( باستانی پاریزی ، ص 115 )در قرن های دهم و یازدهم هجری قمری، ایران در تجارت ابریشم که شاه عباس آن را به نحو بسیار موثری به انحصار درآورده بود، مقامی شایان داشت.

 

 

 از این رو، شاه عباس یکم با آگاهی از چنین جایگاهی، دریافته بود که این کالای استراتژیک می‏تواند نقش مهمی را در روابط اقتصادی و سیاسی ایران با دول غرب و شرق ایفا نماید و در صدد برآمد تا داد و ستد آن را به انحصار خویش درآورد. اتخاذ سیاست انحصار ابریشم از سوی شاه عباس دلایل متعددی دارد که اهم آن بر اساس آنچه از منابع و ماخذ  بدست می آید می توان به شرح ذیل بیان کرد:

 

 

نخست این که تا پیش از انحصار ابریشم، بخش عظیمی از این محصول به عثمانی صادر می‏شد. اما انحصاری کردن خرید و فروش ابریشم می‏توانست از صادرات آن به عثمانی جلوگیری نموده و در نتیجه به لحاظ نظامی به اقتصاد جنگی آن کشور، به عنوان یک دشمن دیرینه ضربه زند. دوم این که از دیدگاه اقتصادی، صدور ابریشم به خارج، برای ایجاد موازنۀ تجارت خارجی، برای ایران اهمیت حیاتی داشته است. زیرا موازنۀ تجاری ایران با کشورهای‏ غربی گرچه مثبت بوده است، اما در تجارت با کشورهای شرقی، به ویژه با هندوستان منفی بود. گذشته از این، شاه عباس در نخستین سال‏های سلطنت خود دریافته بود که داد و ستد بازرگانی ایران با کشورهای خارجی چندان رونقی ندارد و به سبب افزونی واردات بر صادرات، از ارزش مقدار سرمایه‌های نقدی کاسته شده است  ، از این رو، با افزایش صادرات ابریشم، ایران مقدار زیادی پول ‏مسکوک و فلزات گران‏بها وارد می‏نمود که با آن، هم نظام گردش پولی کشور سر و سامان می‏یافت و هم بخشی 
از نابرابری تجاری ایران ـ به دلیل کمبود معادن نقره و طلا ـ با شرق، به ویژه 
با هندوستان جبران می‏شد . از سویی، با سپری شدن قرن دهم/ شانزدهم، حجم نقرۀ وارده به بازارهای اروپا از جنوب آمریکا افزایش یافته و همراه با عوامل دیگر، قیمت‌ها به ‏طور چشمگیری افزایش یافته بودند. نتیجۀ چنین وضعی، افزایش و فشار تورم و نیاز بیشتر ایران به نقره بود. این عامل نیز بر اهمیت صدور ابریشم و مبادلۀ آن را به پول نقد دو چندان می‌نمود. به همین سبب بود که ایران در قراردادها و دادوستدهای خارجی خود با کمپانی‏های اروپایی، به معاملات نقدی ابریشم اصرار می‌ورزید. همچنین، صدور ابریشم و واردات بیشتر پول و فلزات گران‏بها، بر درآمد شاه می‌افزود و او را در ساماندهی تشکیلات اداری و نظامی و تحقق بخشیدن آرمان‌هایش یاری می‌رساند. 

 

 

سوم این که به لحاظ سیاسی، انحصار ابریشم ابزار مناسبی برای مقابله با یکه تازی‌های پرتقالی‏ها در تجارت خلیج فارس، به ویژه در تجارت ابریشم محسوب می‏شد و شاه عباس با آن می‏توانست تا حدی با خودسری‌های آنان برخورد نماید.

 

 

چهارم تسلط حکومت صفویه بر راه مهم تجارت با اروپا در شمال غرب و ر اه‌های تجارت زمینی و دریایی با هند در شرق و جنوب از یک طرف و تسلط بر ولایات ثروتمند واقع در این نواحی که از مهم‌ترین مراکز تولید ابریشم نیز بودند از طرف دیگر، باعث شد که نه‌تنها تجارت ابریشم بلکه تجارت دیگر کالاها نیز به تدریج به انحصار شاه درآید.

 

 

 از این‌رو شاه عباس، هم برای اتخاذ سیاست معقولانه در برابر نفوذ پرتقالی‏ها و هم برای تأثیرگذاری بر روابط خارجی ایران با دیگر کشورها، تجارت‏ ابریشم را به انحصار خویش درآورد.

 

 

   

 

 

 

تجارت خارجی

 

 

 

 

 

 

ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیر باز از اهمیت بسیار برخوردار بوده و تجارت با ‌فواصل دوردست از دوران کهن جزء  زندگی مردم فلات ایران بوده است. ایران با قرار‌گرفتن درمیانه راه سواحل دریای ‌مدیترانه و شبه قاره‌ هند و آسیای ‌مرکزی همواره به‌عنوان مسیر  ترانزیت برای حمل و نقل  کالاهای بازرگانی بین آسیا و اروپا مورد استفاده قرار می گرفته است . انتقال کالا از طریق راه‌هایی انجام می‌گرفت که گاه پررونق و زمانی به فراموشی سپرده می‌شد. اما آنچه که از پیشینه تاریخ تجارت ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، امکانی است که موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت کالا فراهم می‌کرد.

 

 

 

 

 

امنیت راهها و رواج بازرگانی در دوره صفویه ، توجه خارجیان را به سرمایه گذاری در ایران جلب کرد و قرار دادهای متعددی ، بویژه در مورد تجارت ابریشم با دول خارجی بسته شد.( باستانی پاریزی ، ص118 ) امنیت راهها در عهد صفوی به حدی بود که ستایش جهانگردی چون آدام اولثاریوس آلمانی را برانگیخته است و او می نویسد در ایران از جاده ها و راهها در شب و روز به شدت مواظبت می شود بطوری که معابر و منازل در برابر دزدان و غارتگران امن  و مطمئن است . ( اولئاریوس ، سفرنامه ، ص 297 )شاردن در سفرنامه اش
 می نویسد : شاه عباس کبیر سیاستمدار دقیقی بود و میل داشت مورد توجه ملل دیگر خصوصا اروپائیان باشد زیرا صنعت و تجارت آنها را می پسندید و همیشه می خواست توجه آنها را به مملکت خود جلب کند . ( شاردن ،ص 43 )تجارت ایران با دیگر ممالک ، از مشرق بوسیله بازرگانان
 ترکستان ، هندوستان ، چین ، انگلستان ، اسپانیا و هلند و از مغرب بوسیله تجار ونیزی و ارمنی صورت می‌گرفت. به گفته اولئاریوس در ایران فقط یک هزار عدل ابریشم استفاده می شد و باقی مانده آن توسط کشتی های هلندی ، انگلیسی به هندوستان ، عثمانی و ایتالیا حمل می گردید. ( اولئاریوس ، سفرنامه ، ص 280 ) از بازرگانان بیگانه ، شاه عباس به اتباع ونیز ، بسبب آنکه در کار تجارت ابریشم کوشش و مهارت بیشتر نشان داده بودند، توجه و علاقه مخصوص داشت و با تجار هندی بدان جهت که در رباخواری و بیرون بردن سرمایه‌های نقد از ایران افراط می‌کردند مخالف بود. گویا شاه عباس در ابتدا ابریشم های شاهی را بوسیله یکی دو تن از تجار ایرانی اصفهان برای فروش به اروپا فرستاد ولی چون بازرگانان اصفهانی ابریشم ها را فروخته و پول آن را در ونیز و شهرهای دیگر ، صرف عیاشی خود می کردند و به ایران بازنشگتند ،اعتماد شاه عباس به بازرگانان ایرانی صلب شد و از آن به بعد به تجار خارجی بویژه تجار ارمنی را برای تجارت ابریشم انتخاب کرد.( فلسفی ، ص 209 ) هرچند که باید یادآور شد که تجارت داخلی همچنان در دست بازرگان و تجار داخلی باقی ماند و تجارت خارجی بیشتر به ارمنیان سپرده شد.بازرگانان ارمنی با چنان زبردستی و مهارت کار تجارت را انجام می دادند که انگلیسلیان اجباراً اقرار می کردند که ایجاد اختلال در همکاری تجاری ونیزیان و ارمنیان ناممکن است. ( بایبوردیان ، واهان ، ص27)

 

 

تجار ارمنی در به ثمر رساندن تجارت ابریشم در زمان شاه عباس موقعیت فوق العاده ای پیدا کردند بطوری که وقتی بین مسلمانان اصفهان و ارامنه جلفا زد و خوردی در گرفت  و آشوبی ایجاد شد ، شاه عباس تا حدودی  جانب ارامنه را گرفت. ( باستانی پاریزی ، بررسی های تاریخی ، ص 199 )

 

 

 

 

کارخانه مصنوعات شاهی

 

 

چنانچه از سفر نامه‌های جهان گردان اروپایی زمان بر می‌آید، شاه عباس در تمام شهرهای بزرگ کشور کارخانه‌های مخصوصی برای یافتن مسنوجات پشمین و ابریشمین و پارچه‌های زر بافت گرانبها در اختیار داشته و تاسیس چنین کارخانه‌ای در آن زمان ، تنها به شخص شاه و اعیان و رجال ثروتمند ایران منحصر بوده است. بزرگترین مرکز کارخانه‌های پارچه بافی شهر کاشان بود. در این شهر انواع مسنوجات گرانبها از اطلس و مخمل و پارچه‌های ابریشمین منقّش و زربفت بافته می‌شد.

چون در کارخانه‌های پارچه بافی کارگران ماهر کمیاب بود، شاه عباس مامورانی به کشورهای اروپائی خاصه و نیز فرستاده تا کارگرانی را که در بافندگی پارچه‌های اطلس و ابریشمین مهارت کامل دارند به ایران وارد کنند. به گفته یکی از جهانگردان اروپائی شاه عباس به هنرمندان فرنگی و ساخته‌های صنعتی کشورهای اروپا توجه خاص داشته و به همین سبب می‌کوشیده گروهی از ایشان را به ایران دعوت کند

 

 

 

 

 

جمع بندی:

 

 

 

 

عصر صفوی یکی از مهم ترین دوره های تاریخی ایران است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی نسبت به دوره های قبل آن متمایز می باشد. باید گفت که دوره صفوی نقش کارساز و مهمی در حیات اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ایران به خود اختصاص می دهد و آنقدر نقش آن موثر و پررنگ است که شاید بتوان گفت که بعد از فتح ایران ساسانی توسط اعراب مسلمان بیشترین اثر و نقش را در تاریخ ایران اسلامی بازی کردند ، نقش و اثری که هیچ وقت از بین نرفت و نخواهد رفت.  صفویان با برقراری امنیت در داخل خاک خود و ایجاد کاروانسراها و راهها زمینه را برای رشد و رونق تجارت و رونق شهر و شهر نشینی فراهم آورند . حیات شهری رونق گرفت و به مرور زمان رونق اقتصادی و اجتماعی بویژه در دوره پادشاهان بزرگ صفوی مثل شاه طهماسب و شاه عباس اول بر آن  افزوده شد .دردهه های آغازین قرن یازدهم قمری(هفدهم میلادی) که مقارن با پادشاهی شاه عباس اول است، اوج رونق و شکوفایی ایران به ویژه از لحاظ اقتصادی می باشد. بسیاری از شهر های ایران در این دوره از لحاظ تجاری رونق قابل ملاحظه ای یافت که این امر به دلیل عبور کاروان های تجاری و رفت و آمد تعداد بی شماری از بازرگانان داخلی و خارجی بوده است. از طرفی توجه خاص شاه به بعضی شهر ها در رونق تجاری آن بی تأثیر نبوده است.

 

 

تجارت ایران در عصر صفوی از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است و مشخصه‌هایی نسبت به گذشته دارد، رقابت با بزرگترین دولت اسلامی معاصر و همسایه یعنی عثمانی، از یک سو، توجه به‌بازارهای اروپا برای صدور ابریشم و قالی و دیگر تولیدات ایران از سوی دیگر و استفاده از اقلیت‌های مذهبی مانند ارامنه برای اداره امور تجاری کشور در ممالک اروپایی از جمله مشخصات تجارت دوره صفوی است.

 

 

 یکی از ویژگی‌های دیگر تجارت عصر صفوی معاصر بودن با انقلاب صنعتی در اروپا و تسهیل تولید و کوشش تجار اروپا برای جذب بازارهای شرقی و در نتیجه تقابل تجار ایرانی با اروپایی است. باید گفت تجارت داخلی و خارجی در عصر صفوی یکی از مسایل  مهم حکومتی بود که پادشاهان صفوی عموماً و شاه‌عباس خصوصا در رابطه با آن فعالیت می‌کردند و سود سرشاری را نصیب کشور و همچنین انجام اصلاحات اداری و سیاسی حکومت  خود کردند.

 

 

همچنان که در قبل ذکر شد تا قبل از روی کار آمدن صفویان یکپارچکی و اتحاد در ایران از میان رفته بود. با تشکیل دولت صفوی و رسمی کردن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل بود که حکومتی متمرکز و مستقل در ایران برقرار شد. در نتیجه امنیت و تسهیلاتی که به وسیله شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول در کشور ایجاد شده بود، فعالیت های بازرگانان داخلی و خارجی رونق گرفت و به دنبال آن تجارت (به ویژه داد و ستد ابریشم) شکوفا شد. شهر های ایران همچون اصفهان، تبریز، اردبیل، گیلان و... به عنوان کانون های تجاری توسعه پیدا کردند. کاروان های تجاری مختلفی از این شهر ها عبور می کرد و داد و ستد انواع کالا های تجاری در آنجا صورت در می گرفت. در این میان، اصفهان به عنوان پایتخت صفوی بالاترین جایگاه تجاری را در میان شهر های ایران به خود اختصاص داده بود؛ به ویژه که این شهر در مرکز ایران و در مسیر کاروان های تجاری که به سمت جنوب می رفت، قرار داشت .گزارش هایی که سیاحان اروپایی از اوضاع تجاری و اقتصادی و وضعیت معیشت مردم ایران عصر صفوی ارائه کرده اند، منبع مناسبی است که از طریق آن می توان به مهم ترین کانون های تجاری ایران و چگونگی فعالیت های بازرگانی و اقتصادی  در آن مناطق پی برد ، حیات اجتماعی ، اقتصادی جامعه آن روز ایران را بخوبی در ذهن متصور شد ، حیاتی که یکی از تاروپودهای اصلی آن تجارت ابریشم بود.

 

 

منابع:

 

 

1-      باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، سیاست و اقتصاد عصر صفوی ، (1362 )تهران ، انتشارات صفی علیشاه ، چاپ سوم.

 

 

2-      شاردن ، ژان ، سفرنامه شاردن ، (1379 ) اصفهان ، ترجمه حسین عریضی ، نشر گلها .

 

 

3-      فلسفی ، نصرالله ( 1345 )، زندگانی شاه عباس اول ، جلد 3،  چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

 

 

4-      بایبوردیان ، واهان( 1375 )، نقش ارامنه ایرانی در تجارت بین المللی تا پایان سده 17 میلادی ، ترجمه ادیک باغداساریان .

 

 

5-      باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، داد و ستد در دوره صفوی ، بررسی های تاریخی

 

 

6-      اولئاریوس ، آدام (1385 ) تهران، سفرنامه ، ترجمه احمد بهپور ، ابتکار نو .

 

 

 

7-      سیوری ، راجر ، ایران در عهد صفوی ، ترجمه کامبیز عزیزی ، نشر مرکز .

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

تاج السطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار

نقد و بررسى کتاب خاطرات تاج السطنه / بهرام پیشگیر   کارشناس ارشد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Email=pishgir.bahram@Yahoo.Com

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

 

چکیده

 

 

 

تاج السلطنه  یکى از زنان خاندان سلطنتی قاجار در ایران بود. وى خاطرات خود را به درخواست معلم و پسرعمویش، در ١٩٢۴ نوشت و در آنها، از رویدادهاى بیرون و درون کاخ پدرش گزارش داد. خاطرات تاج‏ السلطنه، از سودمندترین و مهم‏ ترین یادداشتهای معتبرو موثق بازمانده از روزگار قاجاریان است. خاطرات وى، سرگذشت او را از آغاز زندگى تا هنگام جدایى ‏اش از شوهر خود در برمى‏ گیرد.

 

بخش‌هایی از کتاب خاطرات تاج‌السلطنه («تاریخ حالات ایام زندگانی خانم تاج السلطنه») در ۱۳۶۲ با نظارت منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان در تهران منتشر شده است. تاج‌السلطنه دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه بود و خواهر مظفرالدین شاه بود که نامش را «زهرا» گذاشته بودند ولی پدرش «تاج السلطنه» صدایش می کرد. دختری که به بانوی شورشی دربار معروف بود و تبعیضات وارده به زنان در دوران قاجار را زیر سوال می برد. او دختری درس‌خوانده‌ای بود که دوست داشت زندگی متفاوتی داشته باشد. وی در کتاب خاطرات خود، گزارشهای تاسف برانگیزی از روحیات برادر تاجدارش حکایت کرده که خواندنی است. آن چه در پى مى آید معرفى این کتاب و نویسنده و نیز نقد و بررسى محتواى آن مى باشد.

 

 

 

 

واژگان کلیدى: خاطرات، تاج السطنه، مشروطه، قاجار

 

 

 

اشاره

 

 

تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار (۱۳۰۱ هجری قمری- ۱۳۱۶، تهران) از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان بودو به نوشتن خاطرات خود علاقه داشت. بخش‌هایی از خاطرات او به نام «خاطرات تاج السلطنه» برجا مانده که وسعت اطلاعات او را نشان می‌دهد و منبع تاریخی بااهمیتی است. وی از مشروطیت، حقوق زنان، آزادی، برابری و قانون دفاع کرده و انتقادهایی جدی به وضعیت حکومت و سلطنت برادرش، مظفرالدین‌شاه قاجار داشت و بسیاری از مشکلات کشور را حاصل عدم کفایت شاهان قاجار می‌دانست. همچنین با شاعران آزادی‌خواهی هم‌چون میرزاده عشقی ارتباط داشت و عارف قزوینی در ابیاتی او را ستوده است.

 

 

تاج‌السلطنه از توران‌السلطنه، یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار که دخترعمویش نیز بود، زاده شد. تاج‌السلطنه در هفت سالگی به مکتب رفت. علاوه بر تسلط بر زبان فارسی، عربی و فرانسه را نیز به خوبی آموخت. او در ده سالگی ازدواج ناموفقی با حسن خان سردار شجاع، پسر شجاع‌السلطنه داشت و دخترانش از او گرفته شدند و نزد پدر و نامادری بزرگ شدند. تاج السلطنه در کتاب خاطراتش علت جدایی را فراگیری علوم جدید و مطالعة کتابهای فرنگی و جداشدنش از مذهب و بی بند و باری همسرش ذکر کرده است.

 

 

تاج السلطنه سالهایی زیادی پس از متارکه به تحصیل علوم در اروپا پرداخت و تحت تاثیر زندگی زنان اروپایی و اندیشه‌های آنان قرار گرفت به آموختن موسیقى و نقاشى پرداخت و بعدها، زبان فرانسه را آموخت و به مطالعه‌ی ادبیات غرب و تاریخ و فلسفه روی آورد و به گروه طبیعیون پیوست. تاج‌السلطنه از همان نوجوانی، آرمان‌های بلندی در سر داشت. دیوارهای حرمسرا و سنت‌های رایج، نمی‌توانست و نتوانست او را محدود کند. به علم و مطالعه علاقه بسیاری داشت. نارضایتی خود را از وضع موجود و دلبستگی‌اش به ضرورت اصلاحات و نوسازی را پنهان نمی‌کرد. در کسب علم و هنر، ذوق و شوق و استعداد فراوان از خود نشان داد. از میرزا عبدالله، ردیف نواز و نوازنده مشهور تار، نواختن تار را به‌خوبی فراگرفت و به زودی در این راه پیشرفت بسیار کرد. نقاشی را نیز نزد سلیمان سپهبدی نوه عمه‌اش عزت‌الدوله همسر امیرکبیر با مهارت فراوان آموخت. او کتاب‌های زیادی را مطالعه می‌کرد. تاج‌السلطنه علاقه فراوانی به سفرهای اروپایی داشت.او در خاطرات خود، فراگیری علوم جدید و مطالعه کتاب‌های فرنگی و آشنایی با افکار اندیشمندان غربی را برای بالا رفتن سطح آگاهی‌های خود، از انگیزه‌های اصلی‌اش برای دلبستگی به سفرهای اروپایی تلقی و معرفی کرده است. او در سال 1323 قمری و با آرزوی دیدار و گفت‌وگو با زنان «حقوق طلب» اروپا کوشید تا با فروش جواهرات خود و به کمک یک زن فرنگی و دو نفر از خدمتکارانش به اروپا برود، اما با مخالفت و ممانعت خانواده‌اش روبه‌رو شد. با وجود موانع بسیاری که پیش روی آرزوهایش وجود داشت، سرانجام توانست سال‌ها بعد از متارکه از همسرش به آرزوی خود برای رفتن به اروپا جامه عمل بپوشاند. تاج‌السلطنه پس از سفر به اروپا و اقامت در آنجا، سال‌های زیادی به تحصیل علوم در اروپا پرداخت. او در طول اقامت خود در اروپا، تحت‌تاثیر زندگی زنان اروپایی و اندیشه‌های آنان و نیز افکار نوین سیاسی و اجتماعی متفکران غربی قرار گرفت.

 

 

تاج‌السلطنه در زمان حیاتِ پدرش، ناصرالدین شاه، بسیار مورد توجه او بود اما بعد از مرگ پدرش مورد نفرت مظفرالدین شاه قرار گرفت چرا که از مشروطه‌خواهان طرفداری می‌کرد و از روش تربیت در دربار و اختلاف طبقاتی دوران قاجار و رفتار درباریان انتقاد می‌کرد. وی به مطالعه آثار ویکتور هوگو، ژان ژاک روسو و بیسمارک علاقه داشت و از آنها الهام می‌گرفت.

 

 

معرفى کتاب خاطرات تاج‌السلطنه

 

 

نویسنده: تاج السلطنه (دختر ناصرالدین شاه قاجار )

 

 

به کوشش: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان،چاپ دوم ، تهران ، نشر تاریخ ایران ، 1362

 

 

بخشی از این کتاب را نخستین بار اسلام کاظمیه در مقالة «قتل ناصرالدین شاه از خاطرات تاج السلطنه » به چاپ رساند و پس از او ابوالفضل قاسمی آن را با نام «سرگذشت پرماجرای تاج السلطنه » در چند شمارة مجلة وحید منتشر کرد. این کتاب در 2361 با عنوان خاطرات تاج السلطنه به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ، با مقدمه و حواشی ، به چاپ رسید.

 

 

از این کتاب دو نسخه خطی در دست است و بخش‌هایی از متن اصلی تا کنون پیدا نشده است. بعد ازآن چاپهای متعددی از این کتاب صورت گرفته است .

 

 

 

اهمیت کتاب

 

 

این کتاب به چند دلیل مهم است: نویسنده خاطرات که خود دختر شاه دوران و از زنان دربار و پردگیان حرم سلطنت و دارنده جایگاهى بلند در آن‏ جا بود و درون‏مایه تاریخى آن. نویسنده به دلیل آسودگى از گزندهاى سیاسى و اجتماعى، در سنجش با دیگران از آزادى بیش‏ترى در سخن گفتن درباره روى‏دادها برخوردار بوده است.

 

 

این اثر هم‏چنین، نمونه‏ اى گویا از برخورد مظاهر مدنیت و فرهنگ شرق و غرب در آن دوره و گزارنده حالات و تأثیرات و پى‏آمدهاى آن در طبقات زبرین جامعه و رسانه‏اى درباره آداب و آیین‏ هاى خاتون‏ هاى حرم به شمار می رود.

 

 

کتاب خاطرات تاج‌السلطنه ارزش تاریخ‌شناختی زیادی نیز دارد زیرا اطلاعات روشنی درباره پنج سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و دربار ناصری و مظفری دارد و دربارهٔ رویدادهای مهمی مانند واقعه رژی، قتل ناصرالدین شاه، غارت خزانه پس از او، سلطنت مظفرالدین شاه، نقش سیدجمال الدین اسدآبادی و امین السلطان نوشته است.

 

 

تاج السلطنه  از معدود افرادی است که در آن زمان دست به نوشتن خاطره‌نویسی زده‌است. سنت نوشتن خاطرات شخصی، در فرهنگ ما حتی در بین مردان نیز غریب می‌نمود. او جزو معدود زنانی است که در آن زمان بنا به موقعیت خانوادگی خود توانسته از نعمت خواندن و نوشتن بهره‌مند شود. آموزش دختران در آن دوران، مخالف شرع بود و زنان اجازه‌ی رفتن به مدرسه را نداشتد.

 

 

آنچه را که او در نقل خاطراتش می‌آورد در جای خود بسیار تازه و قابل تأمل است. از جمله صداقت گفتار او که بدون پیچیدگی و ترس، از احساسات زنانه‌، عشق و دلدادگی و خواست‌های برحق خود  سخن می‌گوید.

 

 

نکته‌ی دیگر که شخصیت او را برجسته می‌سازد، دید بسیار انتقادی او نسبت به پدر  و بررسی رفتار و شخصیت او، هم به‌عنوان شاه مملکت و هم به‌عنوان پدر است. او  نادانی، بی‌کفایتی، کوته‌فکری، خوشگذرانی پدر و داشتن حرمسرا  و زنان متعدد را یکی از عوامل عقب‌ماندگی ایران در آن زمان می‌داند. برادر و دیگر درباریان نیز از این امر مستثنی نیستد. در انتقادی که از مطفر‌الدین‌شاه می‌کند، او را فردى نالایق، بى خبر، بدون عزت نفس، نادان و عشرت طلب مى داند، او را نکوهش می‌کند و مسافرت هاى بى مورد و وام‌هاى بى دلیل و پیشکاران نالایق و فرصت طلب شاه را به باد انتقاد می‌گیرد و از نسبت دادن بدترین القاب به نزدیکان شاه دریغ نمی‌ورزد.

 

 

در تاریخ ایران و حتی در جهان کمتر دیده شده که شاهزاده‌ای علیه خاندان خود این‌چنین آن‌ها را به باد انتقاد بگیرد. به‌ویژه اگر این فرد زن باشد و در دورانی زندگی کند که به گفته‌ی خود او زنان جزو بهائم و وحوش به‌شمار می‌آیند. او جای‌جای در خاطرات خود، سنتِ سپردن کودکان را به دایه در آن زمان، مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد و روی سخن او در درجه‌ی اول با مادر خود و بعد زنان دیگری است که فرزندانشان را از کودکی به دست دایه می‌سپرند و آنان را از مهر و محبت مادری و شیوه‌ی درست تربیت بی‌بهره می‌سازند. تاج‌السلطنه به‌درستی بر این باور است که پایه‌های شخصیتی کودک از همان اوان کودکی از رفتار و ویژگی‌های مادر شکل می‌گیرد، بنابراین پرورش‌یافتن کودک در دامان دایه‌ای که نه شیوه‌ی تربیتی درست را داراست و نه از آموزشی در این زمینه برخوردار است کاری بس اشتباه است. حساسیت تاج السلطنه به اهمیت نقش مادر در پرورش فرزندان و تاثیر پدر در زندگی اش در سطر به سطر خاطرات او هویدا است:

 

 

«نظر به احترامات سلطنتی و توسعه جا و مکان، منزل من و اتباع من دور و جدا از منزل مادرم و روزی دو مرتبه با اجازه مرا به حضور مادر محترمه ام برده و پس از ساعتی دوباره مراجعتم می دادند.»1( خاطرات تاج السلطنه ص 9،8)

 

 

«ای کاش من می توانستم تمام محبت هایی را که نسبت به ده ده ی خود داشتم نسبت به مادر مقدسه خود داشته. افسوس که خیالات فاسد و اختراعات غلط و بزرگی ها ، ابهت ها ، هنر فروشی های بیجا ، شیرنی محبت مادر و زمان طفولیت را به کام من تلخ و بدبختانه از آغوش مادر قابل پرستش دور و جدایم ساخته. از آن چیزی که من همیشه عبرت برده ، حسرت می خورم ، یکی مساله ی شیر است که چرا نباید مادر خودش اولاد خود را شیر داده ، در آغوش رافت و محبت بپروراند و چرا باید اولاد خودش را از خود خارج نموده و به دست غیر سپارد؟ » )2 همان ص9، 10 )

 

 

«... عصرها را حسب المعمول به حضور اعلیحضرت تاجدار پدر بزرگوار خود می رفتم و اغلب مورد تحسین و تمجید واقع می شدم و به من نوازش می کردند و همیشه به من مرحمت می کرد. یک پول طلایی از جیب خود بیرون می آورد و مکر را می فرمود: و این دختر خوشگل است و شبیه به شاهزاده های فتحعلی شاهی است» من به قدری از پدرم می ترسیدم که هر وقت چشمم به او می افتاد بی اختیار گریه می کردم و هر قدر به من نوازش می کرد تسلی پیدا نمی کردم. چون من هیچ مردی را غیر از پدرم نمی دیدم در نظرم این شخص فوق العاده و قابل ترس می آمد...» )3 همان ص 13 )

 

 

 

 

 

او به موقعیت زن در جامعه‌ی آن روز به خوبی آگاه است. موجودی که هرگز به‌چیزی گرفته نمی‌شود، از داشتن آموزش و خواندن و نوشتن بی‌بهره است، حق انتخاب در هیچ موردی حتی در نقش زدن سرنوشت خود را ندارد و مطیع و برده‌ی مرد است. تاج‌السلطنه مهمترین عامل بدبختی زنان را در نشناختن حق و حقوق خود می‌داند و گوشه خانه نشستن و خنده و حرافی را تنها هنر زنان هم‌نسل خود. در مقابل، راه نجات زن را در آموزش و تحصیل علم، مبارزه با خرافات و سنت‌های دست و پاگیر می‌بیند.

 

 

نقاط ضعف کتاب :

 

 

یکی از نقاط ضعف این کتاب اشتباهات تاریخی است که در این کتاب وجود دارد که با وجود چابهای متعددی که از شده  در اصلاح موارد اشتباهی اقدامی به عمل نیامده است و دیگرعدم استفاده از از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ملی ایران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است و سایر متون تاریخی و یادداشتهای عصر قاجاری موجود است که اگر از اسناد و مدارک موجود است استفاده درست و صحیح بشود می تواند علاوه بر تکمیل کتاب مذکو بسیاری از نواقص و کاستی های کتاب مذکور را مرتفع کرد.

 

 

مواضع و گرایش ها تاج السطنه در مورد حقوق زنان و مشروطه خواهان

 

 

تاج السلطنه با وجود اینکه متعلق به خانواده سلطنتی بود، با شروع انقلاب مشروطه، به طرفداری از این انقلاب برمی خیزد و به انجمن هایی که زنان اصلاح طلب و تجددخواه ترتیب داده بودند، می پیوندد و برای دستیابی زنان به آرمان ها و خواسته های خویش تلاش می کند.

 

 

تاج السلطنه همواره از وضعیت نابسامان زنان روزگار خود، بی سوادی و دوری از دانش، خانه نشینی، ناآگاهی از اوضاع جامعه و مملکت و حقوق نابرابر زن و مرد در ایران شکایت می کرد. همچنین از اوضاع ناخوشایند کشور، سیاست های نادرست، اسراف های شاه و درباریان، سفرهای پر هزینه و بی فایده شاه، خویشاوندپروری، خرابی اوضاع اقتصاد و معیشت مردم گله می کرد.

 

 

تاج السطنه با اشعار سعدی و حافظ آشنایی کامل داشت چنان‌که در خاطرات خود، مناسب با موضوع مطلب از اشعار آنان استفاده می‌کند و در شیوه‌ی نگارش خاطراتش تأثیر سبک نویسندگان مورد علاقه‌اش را می‌توان دید. او در سفرهایی که به اروپا داشت از نزدیک شاهد دگرگونی وضع جامعه و به‌ویژه زنان در آن دیار بود. زندگی تاج‌السلطنه، به ویژه با شکل‌گیری انقلاب مشروطه در ایران دگرگون شد. او در سال 1321 قمری در جلسات انجمن اخوت که در خانه خواهرش فروغ‌الدوله -که همسر مردی روشنفکر به نام ظهیرالدوله بود- شرکت می‌کرد. تاج‌السلطنه، به زودی به عضویت انجمن‌های متعددی درآمد که به وسیله زنان تشکیل شده بود. او که تحت‌تاثیر افکار و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوین غربی قرار داشت، به طور گسترده‌ای در انجمن‌های سیاسی زنان مشروطه‌طلب و تجددخواه شرکت کرده و برای پیشبرد حقوق و مطالبات زنان در جامعه تلاش و فعالیت می‌کرد. نخستین تشکل و انجمنی که او در آن به عضویت درآمد، انجمن حریت نسوان بود که از انجمن‌های نیمه‌سری زنان به شمار می‌آمد. او را از نخستین زنانی دانسته‌اند که با صراحت از آزادی زن و برابری حقوق زن و مرد در ایران سخن گفته و با شکستن مرزها، به انتشار عقاید خود پرداخت. تاج السلطنه مهم ترین بدبختى زنان آن دوران را در عدم شناخت و درک حقوق شان مى دانست و گوشه خانه نشستن و خنده و حرافى را تنها هنر زنان هم نسل خود برمى شمرد. به همین جهت خاطرات وی بیشتر نقد یک دوره از تاریخ ایران به نام قاجار است که حتى از شخص شاه یعنی پدرش هم انتقاد می کند و همواره از منتقدان عصر خود به شمار مى‌رفت.  وی در مصاحبه‌ای که یکی از روزنامه‌نگاران ارمنی در مورد مشروطه و موقعیت زن با او داشته، چنین می‌نویسد:

 

 

 «تکلیف زن‌های ایرانی، استرداد حقوق خود مانند زن های اروپایی، تربیت اطفال، کمک کردن با مردها مانند زن های اروپایی، پاکی و عفت، وطن‌دوستی، خدمت به نوع، طرد کردن تنبلی و خانه نشینی، برداشتن نقاب یا حجاب و کمک و معاونت آنها بالشراکه با مردهاست.» 4 ( همان ، ص 100 )

 

 

وی همچنین در مورد زنان می نویسد :  (( افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند، و صبح تا شام، در یک محبس ناامیدانه زندگی می کنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختی های ناگواری عمر می گذرانند ... در روزنامه ها می خوانند که: زنهای حقوق طلب، در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند ... من خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانم های حقوق طلب را ببینم ، و به آنها بگویم: دروقتی که شما غرق در سعادت و شرافت، از حقوق خود دفاع می کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده اید، یک نظری به قطعه ی آسیا افکنده و تفحص کنید در خانه هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه منحصر به یک درب است و آن درب توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیر قابل محکومیت، اغلب سر و دست شکسته، بعضی ها رنگ های زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قسمی در تمام شبانروز منتظر و گریه کننده و باز می گفتم: این ها هم زن هستند، اینها هم انسان هستند، اینها هم همه قابل همه نوع احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی اینها چه قسم می گذرد.)) 5( همان ص 98، 99 )

 

 

یا می نویسد : زنان ایران به عقیده من نمی توانند روی سعادت ببینند مگر خودشان بخواهند . من در تمام سفرهایم به ممالک غربی چنان دریافتم زنان اینجا هرچه بدست آوردند از طریق همت خود یافتند . زن ایرانی هم خودش باید مرزهای حرم را بشکند. هرچند مشروطه ایران نتوانست قدمی برای آزاد زن ها بردارد اما همین آغاز شرکت آنها در حرکتی بزرگ و تلاش برای تغییر آنچه محکوم به آن بودند و کسب تحصیل علم راهی برای پیشرفتهای آینده خواهد بود.

 

 

درباره مشروطه نیز تعریف مهمى دارد. او می‌گوید: «معنى مشروطه عمل کردن به شرایط آزادى و ترقى یک ملتى بدون غرض و خیانت، تکلیف هر ملت ترقى خواهى و استرداد حقوق او است. حقوق خود را به چه قسم مى تواند مسترد دارد؟ در موقعى که مملکت مشروطه در تحت یک «رگلمان» صحیحى باشد. ترقى از چه تولید مى شود؟ از قانون. قانون در چه موقعى اجرا مى شود؟ در موقعى که این استبداد برچیده شود. پس از این روى مشروطه بهتر از استبداد است6( همان ص99 ، 100 )

 

 

همچنین وی می نویسد :به نظر من مشروطه ذاتا چیز خوبی بود مشروطه یعنی عمل کردن به شرایط آزادی و ترقی یک ملتی بدون غرض و خیانت .7( همان ص99 )

 

 

اعمال و رفتار پدر همیشه زیر ذره بین دختر بوده و بخش هاى بسیارى از خاطرات وى به بررسى مسائل و مشکلات رفتارى و کردارى پدر اختصاص یافته است. او عمده مشکلات داخلى مملکت را در عدم کفایت شاه و پرداختن او به لذایذ دنیوى مى داند و تاکید دارد که اگر شاه چنین رفتار کودکانه اى نداشت وضع مملکت به گونه اى دیگر بود. اما بیشترین انتقاد تاج السلطنه مربوط به حکومت دارى و رفتار برادرش مظفرالدین شاه است. او برادر خود را فردى نالایق، بى خبر، بدون عزت نفس، نادان و عشرت طلب مى داند و هر کجا فرصتى دست داده شاه را مورد نکوهش قرار داده و مسافرت هاى بى مورد و وام هاى بى دلیل و پیشکاران نالایق و فرصت طلب مظفرالدین شاه را به باد انتقاد گرفته و از نسبت دادن بدترین القاب به نزدیکان شاه دریغ نکرده است.

 

 

تاج السطنه در جایی می نویسد :«صدراعظمى و وزارت در دوره سلطنت برادر عزیز من خیلى شبیه به تعزیه شده بود که دقیقه به دقیقه تعزیه خوان رفته، لباس عوض کرده برمى گردد. این برادر عزیز من به حرف یک بچه دوساله یک صدراعظمى را فوراً معزول و به حرف یک مقلدى یک وزیر را سرنگون مى کرد. »8( همان ص88 )

 

 

وی در مورد اطرافیان و دولتمردان مظفرالدین شاه  می نویسد: «هرکس مسخره بود، بیشتر طرف توجه بود. هرکس رذل تر بود، بیشتر مورد التفات بود. تمام امور مملکتی در دست یک مشت اراذل و اوباش هرزه رذل. مال مردم، جان مردم و ناموس مردم تمام در معرض خطر و تلف. تمام اشخاص بزرگ عالی عاقل، خانه نشین، تمام مردم مفسد بیسواد نانجیب، مصدر کارهای عمده بزرگ تمام مردمان با حس وطن دوستی بین در خانه های خود نشسته، شبانه روز را به حسرت می گذرانیدند. تمام پسرهای خود را حاکم ولایات نموده، خون و مال مردم را به دست این مستبدین خونخوار داده بود. در حقیقت برای این ملت بیچاره، این سلطان یک چاه عمیقی بود که انتها نداشت و تمام پول ایران، سهل است، طلاهای روی کره را اگر در آن می ریختند، پر نمی شد. »9( همان ص 88 )

 

 

تاج السطنه در مورد سفر مظفرالدین شاه به اروپا می نویسد: « در این ایام صحبت مسافرت برادرم به فرنگستان بود و مشغول مذاکره و استغراض بودند. خیلی به سرعت تمام پول مملکت و ذخیره های پدر را از پول و جواهر ، برادرم به مصرف رسانید. ... بالاخره اقدامات مجدانه ، بی غرضانه ، خالصانه  و صمیمانه اتابک اعظم یک وجه گزافی از خارجه قرض ، و مسافرت فرنگ تهیه شد . و از تمام این مسافرت ، حاصل و نتیجه ای که برای ایرانیان بدست آید ، مبالغ گزافی قرض ، بدون اینکه در عوض ، یک قبضه تفنگ یا یک دانه فشنگ برای استقلال و نگاهداری  این بیجاره ملت آورده باشد ، یا یک کارخانه یا یک اساب مفیدی برای ترقی و برای تسهیل زراعت یا فلاحت یا سایر چیزی های دیگر.»10( همان ص 87 )

 

 

میزان اعتبار و اتقان مطالب

 

 

کتاب از نظر میزان اعتبار و استحکام، وثاقت و اعتماد در بیان حوادث تاریخى، اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا نویسنده در بسیاری از موارد که خودش بالعیان ناظر و شاهد بوده و از نزدیک واقعه اى و جریانى ها را دیده است بنابراین با دقت بالایی به کار برده و ریزبینى هاى شنیدنى و خواندنى را منعکس کرده است. از جانب دیگر نویسنده خاطرات ،  دختر شاه دوران و از زنان دربار و پردگیان حرم سلطنت و دارنده جایگاهى بلند در آن‏ جا بود و درون‏مایه تاریخى آن. نویسنده به دلیل آسودگى از گزندهاى سیاسى و اجتماعى، در سنجش با دیگران از آزادى بیش‏ترى در سخن گفتن درباره روى‏دادها برخوردار بوده است به این دلایل صحت و درستی مطالب آن از نظر تاریخی بر بسیاری منابع ارجحت دارد.

 

 

محتواى کتاب

 

 

محتواى کتاب   را می توان در چند بخش عنوان کرد : 1. حرمسرای ناصرالدین شاه 2. خصال و خصوصیات پدرش ( ناصرالدین شاه ) و مظفرالدین شاه و زندگی درباری و اطرافیان ایشان، 3. وضعیت زنان ایران و و مقایسه آن با زنان غرب4- تفکرات وی نسبت به متفکران و روشنفکران غربی 5- وضعیت اقتصادی و معیشتی و ... مردم در مقایسه با دربار و اوضاع آلوده اقتصادی دربار و عوامل وابسته درباری  

 

 

برای مثال در شرحی از حرمسرای پدرش و بازی او با گربه ها با انتقاد از عملکرد منفی و غیراخلاقی و انسانی پدرش مطالب جالب و قابل توجهی را طرح کرده که به برخی از آن موارد اشاره می کنیم:

 

 

«اگر این پدر تاجدار من خود را وقف عالم انسانیت و ترقی ملت خود و معارف و صنایع می کرد چقدر بهتر بود تا اینکه مشغول یک حیوانی، اگر آنقدر زن ها را دوست نمی داشت و آلوده به لذایذ دنیوی نشده، تمام ساعات عمر مشغول سیاست مملکت و ترویج زراعت و فلاحت می شد، چقدر امروز به حال ما مفید بود و در عوض اینکه من در این تاریخ از گربه های او مجبور شده صحبت می کنم از رعیت پروری، معارف طلبی، کارهای عمده سلطنتی می نوشتم چقدر با افتخار بود ... و اگر می توانستم او را در عوض بدبخت، خوشبخت بنگارم، چه میزان در این ساعت قلبم مسرور بود افسوس... که در آن عصر و زمان تمام غرق غفلت بوده و بویی از انسانیت به مشامشان نرسیده و به قدری آلوده به رذایل و بدی ها بودند که قرن ها خرابی به یادگار گذاشته اند که اصلاح پذیر نیست.»11( همان ص 16 ، 17)

 

 

تاج السلطنه در بخش دیگری از خاطرات خود به توصیف حرمسرای پدرش ناصرالدین شاه قاجار پرداخته و می نویسد: «این سرای واقع شده در میان شهر با حدودی محدود و او را «ارک» می نامیدند. حیاط خیلی بزرگ و وسیعی و به فرم صدسال پیش ساخته شده بود. این عمارت مذکور تمام اطراف او شرق، غرب، جنوب و شمالش ساخته شده بود از اتاق های متصل به هم و تمام دور این حیاط دو مرتبه بود. در وسط این حیاط عمارتی بود سه مرتبه که از حیاط مغروض شده بود با یک نرده آهنین آبی رنگ در حقیقت یک کلاه فرنگی قشنگی بود و به انواع اقسام زینت داده شده و به مد امروز و این عمارت را «خوابگاه» می نامیدند و مخصوص پدرم بود و این عمارت سپرده شده بود به آقانوری خان خواجه که در واقع معاون اعتماد الحرم بود و همین طور تمام کلیدهای عمارت سلطنتی و درب های حرم از اندرون و بیرون سپرده به این خواجه بود.

 

 

عمارت اطراف تقسیم شده بود در میان خانم ها که منسوب به سلطان بودند و بعضی حیاط های داخل و خارجی هم داشت که در آنها هم منزل دارند. تقریبا اعلیحضرت پدر تاجدار من هشتاد زن و کنیز داشت. هر کدام ده الی بیست کلفت مستخدم داشته، عده زن های حرمسرا به پانصد نفر بلکه ششصد می رسید و همه روزه هم یا خانم ها یا کلفت ها ... خدمه ها از اقوام و عشایر خود جماعتی را می پذیرفتند. و هر روز بالاستمرار در حرمسرای هشتصد، نهصد نفر زن موجود بود و تمام این خانم ها منازل و حقوق و اتباع از کلفت و نوکر و تمام لوازم زندگانی در بیرون باشند. مگر زن های تازه که از دهات و اطراف اختیار می کردند به دست خانم ها می سپردند که یک قدری آداب و رسوم را بفهمند بعد منزل جداگانه به ایشان می داده اند.»12( همان ص 14،13 )

 

 

 

سخن پایانى

 

 

 

به هر تقدیر، خاطرات تاج السلطنه که شامل یادداشت هاى یک شاهزاده خانم ایرانی  است و از اهمیت تاریخى، سیاسى و اجتماعى فروان است و از اهمیت فروانی در تاریخ دوره قاجاریه برخوردار است. ویژگى‏ هاى نثرى این کتاب را چنین مى‏توان برشمرد: تصویرسازى و توصیف منظره‏ ها؛ کنج‏کاوى درباره حالات و خصال و ویژگى‏ هاى شخصیت‏ ها؛ بافتمان دستورى ناساگار برخى از جمله ‏هاى آن با نثر رایج در آن روزگار. به هر روى، تأثیرپذیرى نویسنده از داستان‏ ها (رمان‏ ها) و قصه‏ هاى فرنگى به زبان اصلى یا با ترجمه فارسى، در نثر وى آشکارا رخ مى‏ نماید؛ چنان‏که خاطرات او را نه گزارشى به سبک نویسندگان روزنامه‏ ها، که داستان تاریخى بلندى درباره روزگار زندگى وى باید خواند. این کتاب به چند دلیل مهم است: نویسنده خاطرات که خود دختر شاه دوران و از زنان دربار و پردگیان حرم سلطنت و دارنده جایگاهى بلند در آن‏ جا بود و درون‏مایه تاریخى آن. نویسنده به دلیل آسودگى از گزندهاى سیاسى و اجتماعى، در سنجش با دیگران از آزادى بیش‏ترى در سخن گفتن درباره روى‏دادها برخوردار بوده است. این اثر هم‏چنین، نمونه‏ اى گویا از برخورد مظاهر مدنیت و فرهنگ شرق و غرب در آن دوره و گزارنده حالات و تأثیرات و پى‏آمدهاى آن در طبقات زبرین جامعه و رسانه‏اى درباره آداب و آیین‏ هاى خاتون‏ هاى حرم به شمار مى‏رود. آرا و عقاید نویسنده در این کتاب، گستره فراوان اطلاعات او را نشان مى دهد.

 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها:

 

 

۱ اتحادیه ، منصوره  و سعدونیان ، سیروس ، خاطرات تاج السلطنه، تهران، نشر تاریخ ایران1362، ۹، 8

 

 

۲ همان ص ۹، 10

 

 

۳ همان ص ۱۳

 

 

۴ همان ص 100

 

 

۵ همان ص 98،99

 

 

۶ همان ص 99 ،100

 

 

۷ همان ص 99

 

 

۸ همان ص 88

 

 

۹ همان ص88

 

 

۱۰ همان ص87

 

 

۱۱ همان ص 16، 17

 

 

 

۱۲ همان ص 13 ، 14

 

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

بیوگرافی هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی و علت مرگ سایه

بیوگرافی هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی و علت مرگ سایه

در این پست از مجله تصویر زندگی بیوگرافی شاعر نامدار استاد هوشنگ ابتهاج و نیز توضیحاتی درباره علت فوت هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

Image for post
Image for post

بیوگرافی هوشنگ ابتهاج (الف. سایه)

امیر هوشنگ ابتهاج روز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۰۶ شمسی در رشت متولد شد. پدرش «آقاخان ابتهاج» از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود.

پدربزرگ او یعنی «ابراهیم ابتهاج الملک» گرگانی و مادربزرگش اهل رشت بود. پدربزرگش مسئول گمرک بود و در زمان تسلط جنگلی‌ها بر جنگل توسط یکی از آنها، یا به روایتی توسط یکی از کشاورزانش، کشته‌شد.

برادران ابتهاج یعنی غلامحسین ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج و احمدعلی ابتهاج، عموهای امیرهوشنگ هستند.

هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه‌ها منتشر کرد.

عاشق شدن هوشنگ ابتهاج

ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست‌مایه اشعار عاشقانه‌ ای شد که در آن ایام سرود. بعدها که ایران غرق خون‌ریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری به نام (دیرست گالیا…) با اشاره به‌همان روابط عاشقانه‌اش در گیر و دار مسائل سیاسی سرود.

سایه در سال ۱۳۴۶شمسی به اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز می‌پردازد که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود (از پاریز تا پاریس) استقبال شرکت‌کنندگان و هیجان آن‌ها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح می‌دهد و می‌نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی‌کرده‌است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان‌زده شوند.

برنامه گل‌ها

ابتهاج از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران (پس از کناره‌گیری داوود پیرنیا) و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزل‌ها، تصنیف‌ها و اشعار نیمایی او توسط موسیقی‌دانان ایرانی نظیر محمدرضا شجریان، علیرضا افتخاری، شهرام ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا شده‌است. تصنیف خاطره‌انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده (ایران ای سرای امید) از اشعار هوشنگ ابتهاج (سایه) است.

سایه بعد از حادثه میدان ژاله (۱۷ شهریور ۱۳۵۷) به‌همراه محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، به‌نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد.

ابتهاج مدتی به‌عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به‌کار اشتغال داشت.

منزل شخصی سایه که خود آن را ساخته (به اشتباه می‌گویند سازمانی بوده‌است) در سال ۱۳۸۷ با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده‌است. دلیل این نام‌گذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته‌است.

آثار هوشنگ ابتهاج

از مهم‌ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل‌های حافظ است که با عنوان «حافظ به سعی سایه» نخستین بار در ۱۳۷۲ شمسی توسط نشر کارنامه به‌چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه سال‌های زیادی را صرف پژوهش و حافظ‌شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت‌هاست که سایه در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده‌است.

در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵ شمسی بیست و سومین جایزهٔ ادبی و تاریخی محمود افشار یزدی در باغ موقوفات افشار به انتخاب اعضای هیئت گزینش جایزهٔ این بنیاد به هوشنگ ابتهاج اهداشد.

در تاریخ پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷شمسی در مراسم پایانی ششمین «جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، نشان عالی «هنر برای صلح» به هوشنگ ابتهاج و ۳ هنرمند دیگر اهداءشد.

هوشنگ ابتهاج سر انجام در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ درگذشت.

خبر درگذشت هوشنگ ابتهاج

یلدا ابتهاج دختر امیر هوشنگ ابتهاج ( سایه ) در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت این شاعر نامی خبر داد و نوشت: «بگردید ، بگردید ، درین خانه بگردید درین خانه غریبید ، غریبانه بگردید.

سایه ما با هفت‌هزارسالگان سربه‌سر شد.»

ازدواج هوشنگ ابتهاج با آلما مایکیال

آلما مایکیال، همسر هوشنگ ابتهاج که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ درگذشت در سال ۱۳۳۷ با این شاعر شهیر معاصر ازدواج کرد. ازدواجی که ابتهاج روایت جالبی از آن در کتاب «پیر پرنیان‌اندیش» مطرح کرده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در کتاب «شعر سایه در موسیقی ایرانی» به کوشش مهدی فیروزیان در مورد آلما مایکیال، همسر امیرهوشنگ ابتهاج (هــ.ا.سایه) که روز چهارشنبه، ۱۸ اسفند از دنیا رفت، چنین آمده است:

«ایشان به‌تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۱۱ در بندر انزلی زاده شده و در رشت و اصفهان و تهران بالیده است. پدرش، آرام، از ارمنیان رشت و مادرش، واروارا پتروونا (همنام یکی از شخصیت‌های رمان «شیاطین» داستایوسکی) روس بود. او جز برادری ناتنی (از ازدواج نخستِ مادرش) یک خواهر بزرگ‌تر با نام ایرما (زاده ۱۳۰۷) داشت.

آرام مایکیال، حسابدار شرکت کام‌ساکس، پیمانکار طرح احداث خط راه‌آهن سراسری بود و ناگزیر به سفرهای گوناگون می‌رفت. واروارا برای همراهی با همسرش، دو دخترشان را چند سالی به مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک‌های اصفهان سپرد… پس از چند سال خانواده مایکیال به تهران آمد و آلما توانست از دبیرستان نوربخش مدرک دیپلم بگیرد. سایه هنگام تحصیل در دبیرستان تمدن، آلما را در ۱۴ سالگی به‌عنوان دوستِ یکی از همشاگردی‌هایش دیده بود اما از سال ۱۳۳۲ با او آشنایی نزدیک یافت و سرانجام پس از پنج سال، با وی پیمان زناشویی بست.»

در کتاب «پیر پرنیان‌اندیش»؛ گفت‌وگوی سایه با میلاد عظیمی نیز چنین می‌خوانیم:

«… سایه بدون مقدمه – و تو گویی صرفا برای ثبت در تاریخ – می‌گوید:

می‌دونید من چطوری زن گرفتم؟ روز نهم مهر ۱۳۳۷ در میدان فوزیه، اون خیابونی که سمت جنوب می‌ره، تو بالاخونه یه محضر قراضه‌ای که وقتی داشتیم از پله‌ها بالا می‌رفتیم می‌ترسیدم که پله‌ها خراب بشه. ۲۷۰ تومن خرج عروسی ما شد؛ یعنی من پول رو به محضریه دادم و بعد شوهر خواهرم که به عنوان شاهد همراه ما بود، دید که خیلی خشک ‌و خالی شده، رفت یه جعبه شیرینی خرید و به محضری‌ها داد. بعد من دست آلما رو گرفتم و رفتیم خونه…»

یلدا ابتهاج، فرزند این شاعر پیشکسوت، شب گذشته با انتشار تصویری از کودکی خود در آغوش مادرش نوشت: «مادرم برای بهارِ در راه صبر نکرد و رفت…»

هوشنگ ابتهاج در ۳۱ سالگی با آلما مایکیال ازدواج کرد. یلدا (متولد ۱۳۳۸)، کیوان (متولد ۱۳۳۹)، آسیا (متولد ۱۳۴۰) و کاوه (متولد ۱۳۴۱) چهار فرزند آن‌ها هستند.

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

بیوگرافی محمود مهرآور:

 

محمود مهرآور نویسنده سینما و تلویزیون ایران است. از مهم‌ترین آثار محمود مهرآور می‌توان به فعالیت در فیلم رژیم طلایی اشاره کرد.

محمود مهرآور در سال 1391 دوره‌ی پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در تولید اثر مهمی حضور داشته است. اثر مهم محمود مهرآور در این سال، فعالیت در فیلم رژیم طلایی به کارگردانی رضا سبحانی محسوب می‌شود.

شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیوگرافی محمود مهرآور فعالیت در فیلم رژیم طلایی بوده است. محمود مهرآور کار حرفه‌ای خود را از سینما آغاز کرده و سال 1391 فیلم رژیم طلایی به عنوان نویسنده فعالیت داشته است که توانست با مهارتش، جای خود را میان اهالی فضای سینما مطرح کند. محمود مهرآور توانست با فعالیت در فیلم رژیم طلایی تجربه حرفه‌ای موفقی برای خود رقم بزند و همکاری در کنار بازیگران بزرگ و باتجربه‌ای نظیر مهدی هاشمی، مریلا زارعی، امین حیایی و انوشیروان نعیمی توانست سطح کاری او را متحول کند.

در بیوگرافی محمود مهرآور آثار مهمی وجود دارد. اگر می‌خواهید با بیوگرافی محمود مهرآور و زندگی حرفه‌ای و آثار او بیشتر آشنا شوید، حتما به صفحه هر یک از آثار محمود مهرآور در منظوم سر بزنید. همه 1 اثر مهم محمود مهرآور در منظوم یک پروفایل اختصاصی دارند که اطلاعات کامل معرفی آنها تهیه شده است. امتیازی که هر یک از آثار محمود مهرآور در منظوم دارند، نمره و امتیازی است که مردم از یک تا ده به آنها داده‌اند. در واقع هر چقدر محمود مهرآور در آثار ارزشمندتری فعالیت کرده باشد، توانسته نمره‌ی بیشتری از سوی مردم بگیرد، در نتیجه سوابق کاری و بیوگرافی محمود مهرآور درخشان‌تر خواهد شد. مثلا اثری که در بیوگرافی محمود مهرآور بیشترین امتیاز را از مردم گرفته است، فیلم رژیم طلایی محسوب می‌شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

17 قانون موفقیت از منظر ناپلئون هیل

برای دستیابی به موفقیت و پولدار شدن شما باید قوانینی را رعایت کنی. ابتدا باید هدفت رو مشخص کنی وبه اون ایمان داشته باشی بعد به سمت اون قدم برداری تا به اهدافت برسی. برای بکارگیری 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل برای رسیدن به قله‌های پول و خوشبختی حتماً با ما همراه باشید!


اسم ناپلئون هیلِ نویسنده، در دنیای موفقیت و پولدار شدن شناخته‌شده است. اگر از فکر کردن به چطوری موفق شدن خسته شدید؛ و برای یکبار هم که شده می­خواید مرد عمل باشید و به آرزوهاتون جامع عمل بپوشونین، این مقاله برای شما نوشته‌شده. قرار اینجا قوانین موفقیت ناپلئون هیل را با هم مرور کنیم و اونها را برای بالا بردن سطح زندگیمون و ثروت آفرینی و موفقیت به کار ببندیم.

 

دنلود فایل صوتی سدهای معامله گری سجاد بوربور

✔️ 1. اولین قانون موفقیت ناپلئون هیل، تعیین هدفه!

مشخص بودن نقطه هدف، نقطه شروع همه دستاوردها است. اگر می‌خواید مغزتون به‌طور خودکار به سمت یک ایده حرکت کنه، باید بارها و بارها بهش بگید که چی میخواید و قراره به چی برسید. با این کار مغزتون عادت میکنه که به سمت هدفی که مشخص کردید قدم برداره و موفقیت روز به روز بهتون نزدیک‌تر میشه.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 2. قانون تفکر متحد داشتن 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

وقتی حرف از مغز متفکر به میون میاد، منظور اتحاد بین ذهن دو یا چند نفره که برای رسیدن به یه هدف مشترک و مشخص با هماهنگی کامل کار میکنن.

دومین قانون موفقیت ناپلئون هیل میگه که، موفقیت بدون مشارکت و همکاری با دیگران حاصل نمیشه؛ یعنی باید از کسایی که نفوذ، دانش و تحصیلات دارن کمک بگیرید تا بتونید به هدفی که تو ذهنتون دارید برسید.

 

17 قانون موفقیت ناپلئون هیل
17 قانون ناپلئون هیل برای زندگی

✔️ 3. قانون ایمان داشتن

ایمان داشتن بخشی از ذهن ما است. همون بخشی که به ما کمک میکنه تا اهداف، خواسته و برنامه‌های خودمون را به واقعیت تبدیل کنیم و موفق و ثروتمند بشیم.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

سومین قانون موفقیت ناپلئون هیل میگه که بیشتر چیزهایی که ذهن شما را در بر میگیره، چیزهایی هستن که شما بهشون باور دارید. اگر روزها و شب‌ها به فقر و بدبختی و بیچارگی و بیماری فکر کنید، همین اتفاق هم براتون میفته؛ اما وقتی به اهدافتون و موفق شدنتون باور داشته باشید، آینده‌ای که در انتظارتونه همون چیزیه که رویاش را داشتین.

✔️ 4. چهارمین قانون موفقیت ناپلئون هیل، قانون یک مایل بیشتر رفتنه!

این قانون ناپلئون هیل به این موضوع اشاره داره که برای رسیدن به موفقیت باید همه تلاشتون را بکنید و تا ته خط برید. در اصل باید همه انرژیتون را به کار بگیرید و در راه رسیدن به هدفتون ناامید نشید.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 5. قانون شخصیت جذاب داشتن

شخصیت هر فرد مشکل از خصوصیات ذهنی، روحی و جسمی اونه. همین خصوصیات هم هستن که هر فرد را از دیگری متمایز میکنن. این قانون موفقیت ناپلئون هیل روی شخصیت جذاب و تفاوت داشتن تمرکز کرده. در این قانون ناپلئون هیل به این موضوع اشاره میکنه که اتفاق‌هایی که براتون میفتن را خیلی جدی نگیرید!17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

اون میگه چهار تا از دوستاش را در دوران افسردگی به دلیل خودکشی از دست داده. اونا به خاطر از دست دادن پولشون خودکشی کردن. در صورتی که ناپلئون هیل دو برابر بیشتر از اونها پول از دست داده بوده، و دست به خودکشی نزده. نگرش ذهنی ناپلئون هیل این بوده که فوراً به دنبال بذر شفابخش بره و مسیر زندگیش را عوض کنه.

✔️6. ششمین قانون موفقیت ناپلئون هیل، قانون ابتکار عمل داشتنه!

ابتکار عمل نیروی الهام‌بخش تمام کارهایی هست که شروع میشن. در واقع این ابتکار عمله که شما را وادار میکنه که کاری را شروع کنید. هیچ انسانی به آزادی کامل دست پیدا نمیکنه، تا وقتی که یاد بگیره تفکر خودش را انجام بده و شجاعت این را به دست بیاره که طبق خواسته خودش عمل کنه.

 

17 قانون موفقیت ناپلئون هیل نویسنده برجسته
17 قانون موفقیت ناپلئون هیل برای زندگی هر فرد

✔️ 7. هفتمین قانون موفقیت ناپلئون هیل، قانون نگرش ذهنی مثبته!

قانون هفتم قانون موفقیت ناپلئون هیل میگه، نگرش ذهنی مثبت، درست‌ترین نگرش ذهنی در تمام شرایطه. موفقیت، موفقیت بیشتر را با خودش میاره و شکست و عدم موفقیت باعث شکست بیشتر میشه!17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 8. قانون اشتیاق داشت 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

اشتیاق، ایمان داشتن به کاریه که انجام میدین. با وجود اینکه اشتیاق یه میل درونیه، اما وقتی شما شوق انجام دادن کاری را دارید، اشتیاق تو کلمه‌هایی که میگید و حالت چهرتون هم قابل تشخیصه.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 9. نهمین قانون موفقیت ناپلئون هیل، قانون منظم بودنه!

منظم بودن با مدیریت فکر شروع میشه. حواستون باشه که اگر افکارتون را کنترل نکنید، نمیتونید جلوی نیازهاتون را بگیرید. برای منظم بودن، شما باید یاد بگیرید که بین احساسات قلبیتون با دانش استدلالتون تعادل برقرار کنید.

✔️ 10. قانون تفکر درست داشتن 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

قانون موفقیت ناپلئون هیل میگه، قدرت تفکر میتونه مفیدترین یا خطرناک‌ترین قدرت برای هر فردی باشه. این موضوع به این بستگی داره که چطور از قدرت تفکرتون استفاده می‌کنید.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 11. قانون کنترل کردن توجه

 توجه کردن به یه چیز به صورت کنترل شده منجر به ثمر نشستن تلاش‌های فردی میشه. در اصل وقتی شما توجهتون را به یه چیز می‌دید، قدرت ذهنیتون و ارداتون را برای رسیدن به اون هدف به کار می‌گیرید.

17 قانون موفقیت ناپلئون هیل تضمینی
رسیدن تضمینی به موفقیت با قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 12. دوازدهمین قانون موفقیت، کار تیمیه!

کار تیمی موفق، در اصل کاریه که همه افراد با میل و آزادی کامل برای انجام دانش داوطلب میشن و در راستای هدف مشخص شده قدم بر میدارن. هر وقت این روحیه و کار تیمی در یه صنعت یا تجارت جریان داشته باشه، موفقیت حتمی میشه.

✔️ 13. قانون سختی و شکست

در این قانون موفقیت ناپلئون هیل داریم که، موفقیت‌های یه نفر با شکست‌هایی که تو زندگیش تجربه کرده تناسب دارن. خیلی از شکست‌هایی که تو زندگیمون تجربه می‌کنیم، در حقیقت یه عدم موفقیت موقتی هستن و یه موهبت یا نعمت درونشون پنهان شده.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 14. چهاردهمین قانون، چشم انداز خلاق داشتنه!

چشم انداز خلاق داشتن و آینده متفاوت ساختن، چیزی نیست که از بدو تولد با آدم باشه یا بعضی از افراد صرفاً این استعداد را داشته باشن. وقتی شما فکرتون آزاد باشه و خیال‌پردازی کنید، همین باعث میشه که چشم انداز آیندتون خلاقانه و خاص باشه.

 

✔️ 15. قانون اهمیت به سلامتی

سالم بودن با آگاه بودن درباره سلامتی شروع میشه. همون­طور که موفقیت مالی با آگاهی داشتن درباره اون محقق میشه. اگر میخواید به موفقیت و سعادت برسید، حتماً باید به سلامتیتون توجه ویژه‌ای داشته باشید. 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 16. شانزدهمین قانون، تعیین میزان زمان و پوله!

زمان و پول دو تا منبع مهم برای رسیدن به موفقیت هستن. برای اینکه قله‌های موفقیت را فتح کنید، حتماً باید مبلغ مشخصی را برای سرمایه‌گذاری تو بازه‌های زمانی معین در نظر بگیرین.17 قانون موفقیت ناپلئون هیل

✔️ 17. قانون عادت‌های خوب داشتن

این قانون ناپلئون هیل میگه که ایجاد کردن و توسعه دادن عادت‌های مثبت منجر به آرامش خاطر، سلامتی و امنیت مالی ما میشه. در حقیقت شما جایی که هستید را مدیون عادتهاتون، افکارتون و اعمالتون هستین. پس سعی کنین بهترین افکار و عادت‌ها را داشته باشین.


 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 

موفقیت تصادفی نیست و به راحتی به دست نمیاد. در این مقاله، 17 قانون موفقیت ناپلئون هیل که هر فردی برای رسیدن به موفقیت باید بلد باشه را براتون آوردیم. حالا نوبت شما است که این قانون‌ها را به کار بگیرید.

 

توجه!

یادتون باشه که همه این قانون‌ها وقتی درست عمل میکنن که شما بتونین از وقتتون نهایت استفاده را بکنین، اگر راهش را بلد نیستین، پیشنهاد می‌کنیم مطالب مربوط به  مدیریت زمان را به دقت بخوانید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چگونه می توان سرمایه گذاری موفقی در املاک مستغلات بود؟

چگونه می توان سرمایه گذاری موفقی در املاک مستغلات بود؟

دنلود فایل صوتی سدهای معامله گری سجاد بوربور

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات راهی مطمئن برای سرمایه گذاری منفعل است با این حال، ترفندها و راهکارهایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها میزان سود خود را در سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به حداکثر برسانید. بررسی همه فرصت ها در مورد نحوه کسب درآمد در املاک و مستغلات به شما کمک می کند در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری کنید. همچنین سود بیشتری به دست آورید.

امروزه فقط کار کردن و کسب درآمد تامین کننده زندگی ما نیست، بلکه برای به دست آوردن ثروت دنلود فایل صوتی سدهای معامله گری سجاد بوربور احتیاج به سرمایه گذاری داریم. 

✔️ چگونه می توان در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات موفق بود؟

برای فردی که می خواهد دارایی های خود را در جایی سرمایه گذاری کند روش و راه های زیادی وجود دارد. مواردی نظیر خرید سکه و جواهرات، بازار بورس، خرید اوراق و سرمایه گذاری برای املاک و … . یکی از مزیت های سرمایه کردن املاک این است که فرد کنترل صد درصدی بر روی سرمایه خود دارد. به طور مثال ملک مانند سکه و جواهرات نیست که احتمال سرقت یا هزینه نگهداری داشته باشد یا مانند بورس نیست که براساس اتفاقات اجتماعی و سیاسی سقوط کند.

مدتهاست که سرمایه گذاری املاک و مستغلات یکی از روش های اثبات شده ثروتمند شدن است. خرید زمین، افزایش پتانسیل کشاورزی زمین، ساختن ساختمان و یا ملک را برای مستاجران جذاب تر کنید تا بتوانید اجاره بهای بالاتری بگیرید؛ روش های متداول برای موفقیت در سرمایه گذاری املاک و مستغلات است.

بازار املاک و مستغلات همیشه در حال تغییر است اما همه ما می دانیم که املاک و مستغلات بدون نوسانات زیاد بازده بهتری از سرمایه گذاری در زمینه های مختلف دارد و در سرمایه گذاری در املاک ثروت خود را از دست نمی دهیم. وقتی بازار بهبود می یابد، ارزش ملک شما نیز بهبود می یابد.

در ادامه چگونگی موفقیت در سرمایه گذاری مستغلات آورده شده است. برای موفقیت خود مطلب را تا انتها با دقت مطالعه نمایید.

✅ به بازار و سرمایه گذاری عاقلانه خود بسیار توجه کنید

برای سرمایه گذاری موفق در املاک و مستغلات، شناخت بازار شهر خود بیش از آنچه در سراسر کشور اتفاق می افتد، مهم است. خرید شما و موفقیت آن بیشتر تحت تأثیر عوامل موثر در بازار معاملات شهر خود شماست که می خواهید خرید ملک انجام دهید.

یک قانون خوب برای موفقیت در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، اجتناب از بازارهای بسیار گرم است زیرا مشاورین املاک به دنبال سود خود هستند در صورتی که ممکن است شما سرمایه خود را از دست بدهید شما باید به دنبال جاهایی باشید که فروش و قیمت در حال افزایش است، مقرون به صرفه است، ساخت و ساز کم است و سرمایه گذاری در حال افزایش است.

در هنگام انتخاب سرمایه گذاری، باید نسبت به بازار منطقه خود آگاهی کامل داشته باشید. اوج ساخت و سازهای جدید معمولاً در اوج تقاضای مسکن اتفاق می افتد که در نهایت منجر به عرضه بیش از حد موقتی و کاهش قیمت می شود. برای موفقیت در سرمایه گذاری املاک و مستغلات، تمرکز شما باید بر روی موقعیت ملک در بازار باشد. شما باید در مناطقی سرمایه گذاری کنید که دارای تراکم جمعیت بالا، در حال توسعه هستند. همچنین از همه امکانات اولیه در نزدیکی خود برخوردار هستند.

✅ بیشتر به سمت خرید و اجاره دادن املاک تجاری بروید

این یک روش سودآوری زیاد است. با توجه به افزایش تقاضا در زمینه راه اندازی کسب و کار، این امر به دفاتر و سایر فضاهای تجاری نیاز دارد بنابراین تقاضا برای اجاره ملک هم بالا می رود.

علاوه بر این بازدهی از طریق کارمزد برای اجاره های تجاری بالاتر از یک ملک مسکونی است. به این دلیل که اجاره نامه برای املاک تجاری معمولاً بیشتر از یک سال است. با این حال، این مستلزم آن است که ملک شما به اندازه کافی مورد پسند افراد باشید. تا بتوانید به طور مداوم آن معامله بعدی را دنبال کنید و مشتری بگیرید.

✅ برای املاک و مستغلات سرمایه گذاری گسترده انجام دهید

برای سرمایه گذاری مستغلات شما می توانید با افراد دیگری شریک شوید. افراد و گروه های زیادی برای سرمایه گذاری جمعی از املاک و مستغلات از جمله پروژه های ثابت و معمول تا پیشرفت های تجاری بزرگ و جدید در دسترس هستند.

دلیلی که چرا این روش بازده بالایی دارد این است که سرمایه گذاری انفرادی در املاک و مستغلات برای افراد ۱۰ درصد سود دارد. ولی در سرمایه گذاری جمعی میزان سود دهی بسیار بالاتر است. زیرا در سرمایه گذاری فردی به خصوص زمانی که سرمایه اندکی دارید فقط می توانید یک ملک را خریداری کنید. ولی در سرمایه گذاری جمعی تعداد ملک ها بالاتر می رود و تبع آن سود هم بیشتر است.

✅ در املاک مناطق زیبا و گردشگری سرمایه گذاری کنید

بخشی از مزایای سرمایه گذاری در اینجور املاک، این است که می توانید ضمن کسب درآمد از اجاره، از مکان هم لذت ببرید. شما می توانید املاکی که در مناطق گردشگری هستند و طرفدار دارند را خریداری کنید و تا زمانی که آن منطقه طرفدار دارد شما هم به سود می رسید؛ ولی به خاطر داشته باشید که نگهداری این املاک مقداری هزینه بر است و شما باید این املاک را زیبا و تمیز نگه دارید.

✅ به زمان خرید ملک خود توجه کنید

با اینکه هر زمانی ملکی را بخرید ضرر نکرده اید ولی در ماه هایی از سال میزان خرید و فروش ملک کاهش پیدا می کند به اصطلاح بازار راکد می شود. برخی از فروشندگان برای فروش ملک خود عجله دارند که در زمان راکد شما می توانید تخفیف خوبی از فروشنده بگیرید.

✅ میزان دریافت خود از رهن را کاهش دهید

با کاهش دادن میزان پول رهن املاک و اضافه کردن آن به اجاره بها می توانید درآمد منفعلانه بیشتری کسب کنید. این درآمدها را برای سرمایه گذاری در مسیرهای دیگر به کار بگیرید.

✅ دنبال فروشندگان مضطرب باشید

مورد ایده آل خرید ملک، از یک فروشنده مضطرب است زیرا شما بسیار کمتر از ارزش واقعی ملک می توانید آن را خریداری کنید. معمولا افراد دنبال املاکی هستند که احتیاج به تعمیرات دارد در عوض، به دنبال خانه هایی با فروشندگان مضطرب باشید که هنوز آن را به بازار عرضه نکرده اند. زوجی که طلاق می گیرند یا خانواده ای که می خواهند ملک ارثی خود را بفروشند، بهترین گزینه هستند زیرا نها فقط به دنبال به دست آوردن پول هستند.

✅ هزینه های جانبی را در نظر بگیرید

اگر در تجارت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تازه کار هستید، درک هزینه های اولیه بسیار مهم است. این فقط هزینه کمیسیون املاک و مستغلات نیست. شما باید هزینه تعمیرات را پرداخت کنید. میزان هزینه تعمیرات را به صورت دقیق برآورد کنید تا دچار ضرر در سرمایه گذاری نشوید.

✅ بازار را درک کنید

یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از مشکلات هنگام سرمایه گذاری املاک و مستغلات، درک بازار است. شناخت بازار املاک و مستغلات به شما کمک می کند تا قیمت یک ملک سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. بدانید که خانه معمولی به ازای هر متر مربع و اجاره ای که می توانید برای یک ملک سرمایه گذاری مشخص دریافت کنید، چقدر ارزش دارد.

حتی در بازسازی ملک هم نیازهای افراد آن جامعه را در نظر بگیرید. مثلا در جایی که داشتن اتاق مستقل برای افراد بسیار مهم است در بازسازی منزل تعداد اتاق خواب ها را کم نکنید. تا به فضای دیگر خانه اضافه کنید و یا در حمام وان آب گرم که طرفدار ندارد در نظر نگیرید.

اگر برای درک واقعی بازار محلی املاک و مستغلات خود وقت بگذارید و تلاش کنید. می توانید شانس موفقیت در سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشید.

✅ خطرات خود را در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات مدیریت کنید

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید در سرمایه گذاری مستغلات ریسک را مدیریت کنید. اول، خیلی خود را بدهکار نکنید. در این صورت تمام درآمدی که از این طریق به دست می آورید را باید صرف دادن بدهی خود کنید. حتی برای تعمیرات ضروری ملک هم ممکن است پولی نداشته باشید. دوم، ذخیره پول نقد زیادی را حفظ کنید. این کار خطر فروش سریع ملک را با ضرر کاهش خواهد داد. هرگز عاشق یک ملک سرمایه گذاری نشوید. شما قرار نیست در آنجا زندگی کنید، شخص دیگری زندگی می کند.

مدیریت خطرات به روشی صحیح می تواند شانس موفقیت شما در سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

✅ به دنبال بهترین ملک باشید نه اینکه تبدیل به بهترین ملک کنید

اشتباه رایج در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تلاش برای توسعه یک ملک به عنوان بهترین ملک در منطقه است. آنها ممکن است سعی کنند خانه های منطقه ای از طبقه کارگر را بازسازی کنند و آن را به یک خانه لوکس تبدیل کنند. در حالی که شما نمی توانید آن را به همان قیمتی که در یک منطقه مجلل به فروش می رسد، بفروشید. در نهایت ضرر می کنید. ابتدا همه موارد خراب را برطرف کنید. سپس تغییرات کمی ایجاد کنید که ملک اصلاح شود اما هزینه زیادی نداشته باشد.

✅ ارزش املاک و مستغلات را به حداکثر برسانید

به دنبال روش هایی برای به حداکثر رساندن ارزش املاک و مستغلات و دریافت سود بیشتری برای همان املاک باشید. این می تواند شامل اجاره گوشه ای به بانک برای نصب خودپرداز باشد. یا در یک مجموعه آپارتمانی می توانید به دنبال خدمات با ارزش افزوده باشید. به عنوان مثال، با پرداخت هزینه ناچیزی در ماه، از درب شخصی به سطل زباله خدمات ارائه دهید. اکنون می توانید اجاره بیشتری را برای یک ملک دریافت کنید.

✅ قوانین و مقررات سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را بدانید

زیرزمین را به واحد اجاره ای تبدیل نکنید تا زمانی که بدانید این اجازه مجاز است یا خیر. قبل از شروع کار، قوانین و مقررات سرمایه گذاری املاک و مستغلات را بدانید و برای اینکه دچار دردسر نشوید آنها را رعایت کنید.

✅ سرمایه گذاری های غیر سنتی در املاک و مستغلات را در نظر بگیرید

به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری مستغلات فقط در زمینه مکان های مسکونی نیست. می توانید در ساختمان های اداری، مجتمع های ذخیره سازی، فضای صنعتی و انبار سرمایه گذاری کنید. همه اینها درآمد اجاره ایجاد می کنند.

✔️ ساده ترین راه برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق در املاک و مستغلات

املاک و مستغلات یک گزینه سرمایه گذاری عالی برای کسانی است که می خواهند به موفقیت مالی برسند. تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق در املاک و مستغلات گامی بزرگ در جهت دستیابی به آزادی مالی مورد نظر است. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چشم انداز گردش پول بهتر نسبت به بازار سهام را ارائه می دهد. با این حال، شما باید مراقبت کنید تا از اشتباهاتی که باعث می شود بسیاری از رویاهای ثروتمند شدن سرمایه گذاری به کابوس در دادگاه ورشکستگی تبدیل شود، جلوگیری کنید.

جریان نقدی خوب از اجاره املاک و مستغلات به معنای سودآوری سرمایه گذاری است. از طرف دیگر، جریان نقدی بد به این معنی است که برای بازپرداخت بدهی خود پولی در دست نخواهید داشت. بنابراین، یافتن یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری کلید موفقیت در سرمایه گذاری مستغلات است. هر چه ملک سرمایه گذاری ارزانتر باشد، هزینه های جاری شما کمتر می شود.


♦ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ♦

این ها فقط برخی از ترفندها در مورد نحوه کسب درآمد و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است. با این حال، به خاطر داشته باشید که میزان سود شما کاملا بستگی به خود شما و تلاش های شما دارد. همیشه قبل از انجام بهترین حرکت ابتدا همه گزینه ها را در نظر بگیرید. اما با توجه به همه این نکات برخی از این ترفندها به شما کمک می کند تا به سود مورد نظر خود از طریق سرمایه کردن در املاک برسید.

بهترین و آسان ترین راه برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق در املاک و مستغلات این است. که ابتدا با یک مشاور سرمایه گذاری خبره مشورت کنید که می تواند شما را در این سفر راهنمایی کند.

برای به دست آوردن ثروت علاوه بر سرمایه کردن در املاک شما باید قوانینی را رعایت کنید. از نظر ناپلئون هیل ۱۷ قانون برای ثروتمند شدن وجود دارد که هر کسی باید از آنها اطلاع داشته باشد. برای آشنایی با قوانین ثروتمند شدن باید مطلب ۱۷ قانون موفقیت ناپلئون هیل برای رسیدن به قله‌های ثروت و خوشبختی را مطالعه نمایید.

علاوه بر تلاش شما برای به دست آوردن ثروت نیروهای و انرژی های فرا زمینی هم به شما کمک می کند که در مطلب ۱۲ قوانین کائنات که فراوانی و ثروت را وارد زندگی شما میکند! به طور کامل برای شما توضیح داده ایم.

17 قانون موفقیت ناپلئون هیل برای رسیدن به قله‌های ثروت و خوشبختی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر