آدرس فروشگاه کتابهای موفقیت و ثروت IDPay.ir/ketab1401/file

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

به راحتی کتابهای مربوط به موفقیت، ثروت، رمان تاریخی،قصه،آموزش،صوتی،روانشناسی و... را از این لینک دانلود کنید.

۱)خواننده فعال باشید

۲)سعی نکنید تغییرات ناگهانی و بزرگ در رفتارتان ایجاد کنید.(بهترین و موثرترین راه برای ایجاد تغییرات ایجاد تغییرات تدریجی،آرام و برنامه ریزی شده است)

انتظار کامل بودن را نداشته باشید.

وقت در صورتی طلا است که کیفیت کار شما به آن ارزش طلا بدهد.

اغلب،بسیاری از ما،موثر بودن را با لیاقت اشتباه میگیریم.موثر بودن یعنی انتخاب اهداف درست ازیک مجموعه و سپس دست یافتن به آنها.لیاقت یعنی این فرض که اهداف به خودی خود آشکارند و باید برای دست یافتن به آنها بهترین راه را برگزید.

 ۱۲ باور کاری رایج و افسانه که در این کتاب مورد تردید جدی قرار میگیرد.

۱)هرچه بیشتر عرق بریزی،بیشتر به دست می آوری

۲)فعالیت یعنی سازندگی

۳)کارایی یعنی موثر بودن

۴)دود چراغ خوردن

۵)بهترین راه انجام کار این است که خودتان آن را انجام دهید

۶)آسانترین راه بهترین راه است

۷)کار سخت فضیلت است

۸)کار،تفریح نیست

۹)تنها یک راه بهترین راه است

۱۰)انضباط بیشتر یعنی آزادی کمتر

۱۱)عدالت برای همه

۱۲)ما زیر فشار خوب کار میکنیم

 

تعیین اهداف

شخصی به شما گفت احساس بی ارزشی میکند،یا اینکه از زندگی خسته شده است،با دقت بیشتری به او نگاه کنید.آنچه در واقع میگوید،این است که مشکل ارزشمندی برای حل کردن ندارد و مانعی در کارش نیست تا بر آن غلبه کندو هدفی ندارد تا به آن دست یابد.

برنامه ریزی موفقیت آمیز برای موثر بودن،با تعیین هدف آغاز میشود.

تعیین هدف ،موارد منفی کار را کمتر و دستاوردهای آن را بیشتر میکند.تا وقتی تصمیم نگرفتیم چه میخواهیم ،احتمالا چیزی به دست نمی آوریم.با کوشش زیاد و دستاورد اندک ،عمر خود را تلف میکنیم.

تمرینی برای کشف خود (خودیابی)  

تا وقتی که ندانید چه کسی هستید ،تصمیم گیری در این مورد که از زندگی چه میخواهید ،چندان معنادار نیست.

ده عدد کارت یا بیشتر بردارید.در یک طرف کارت ها،جملات ناکامل زیر را بنویسید:

نام من … است و یک … هستم.

حالا هر یک از کارت ها را به طرزی متفاوت تکمیل کنید.سپس آنهارا به ترتیب اهمیت قرار دهید و شماره گذاری کنید.سپس اولین کارت را برگردانید و جمله زیر را کامل کنید:

این من هستم اول است زیرا …

در مورد سایر کارت ها نیز به ترتیب همین کار را انجام دهید.

حالا تصور کنید شخص دیگری کارت ها را نوشته است ،و به سوالات پاسخ دهید:

۱)این کارت ها درباره نویسنده آن چه میگویند.

۲)برای آنها مهم ترین چیز چیست؟

۳)این شخص از چه کارهایی لذت میبرد که آنها را انجام نمیدهد؟

۴)به این شخص توصیه میکنید چگونه زندگی کند( اگر فقط شش ماه فرصت زندگی کردن داشته باشد)؟

 

هنگام تصمیم گیری در مورد چیزهایی که از زندگی میخواهید،باید زندگی خود را به واحدهای مدیریت پذیر تقسیم کنید.برای این کار تمرین زیر را انجام دهید:

شش کارت یابرگه کاغذ بردارید و هریک را با یکی از عناوین زیر مشخص کنید :

  • اهداف شغلی

  • اهداف روابط شخصی

  • اهداف بازسازی

  • خود تفریحی

  • اهداف رشد شخصی

  • اهداف مادی

  • اهداف اجتماعی

  • اهداف تجاری

بعد کارت ها را بردارید اهدافی را که باید به آنها دست یابید را روی آنها بنویسید.

کوین میگوید:خود را باور داشته باشید.تصمیم بگیرید چه میخواهید.به دیگران گوش دهید؛اما خودتان تصمیم بگیرید.هنگامی که درباره هدف خود تصمیم گرفتید،فقط برای دست یافتن به آن کار کنید.مهم تر از همه مطمئن شوید که هدف ازآن شماست و به خاطر داشته باشید که محدوده موفقیت را شما تعیین میکنید.

درحالی که اهداف خود را مینویسید،از مراجعه به کارت های خودیابی مطمئن شوید.

اهداف را به ۲ علت یادداشت میکنیم :

۱- نوشتن اهداف کمک میکند چیزهایی را که میخواهید،به طرز روشنتر بیان کنید.

۲- نوشتن اهداف ،نوعی تعهد در شما ایجاد میکند.

هنگامی که لیست اهداف را تکمیل کردید،اولین نسخه خام از اهداف خود را دارید.تعیین اهداف کاری ،مانند نوشتن مقاله یا گزارش است.

شما چند ایده را روی کاغذ مینویسید و سپس آنها را تصحیح،تصفیه و خالص میکنید و بعد به شکل مطالبی ساخته و پرداخته در می آورید.

نکات راهنما:

اهداف چالش انگیز اما دست یافتنی تعیین کنید.اهدافی که به گسترش توانایی های شما نیاز داشته باشند.

” اهداف دست نیافتنی ،هدف نیستند ؛خیال پردازی هستند. ”

تا حد امکان اهداف را مشخص و اندازه گرفتنی کنید.

همه اهداف اندازه گرفتنی نیستند،در این موارد میتوانید یک معیار امتیازدهی از یک تا ده ایجاد کنید.اگر احساس میکنید نمیتوانید چیزی را اندازگیری،تعیین مقدار،امتیازدهی یا تشریح کنید ،میتوانید آن را از فهرست اهداف خارج و فراموش کنید.

سازگاری اهداف را بررسی کنید

در روز تعیین اهداف ممکن است دو یا سه هدف تعیین کنید که دست یافتن به یکی از آنها، مانع دست یافتن به یک یا دو هدف دیگر شود. ممکن است بخواهید در حرفه خود بهترین باشید (که اغلب مستلزم کار زیاد و کار در تعطیلات است )؛اما بخواهید وقت بیشتری با خانواده خود سپری کنید.ناسازگاری اهداف ممکن است شما را دچار تردید کند و نتوانید در مورد پیگیری یک هدف تصمیم بگیرید.اغلب نتیجه این میشود که هیچ هدفی را دنبال نمیکنید،با بررسی اهداف از نظر عدم وجود ناسازگاری ،در وقت صرفه جویی کرده و کمتر دچار نومیدی میشوید.

 

اهداف خود را انطاف پذیر نگه دارید

این طرز تفکر که نوشتن اهداف بر روی کاغذ بسان نوشتن اهداف بر روی سنگ است را دور بیاندازید.شما یک فرد زنده و رشدیابنده هستید و نیازها و ارزشهایتان پیوسته در حال تحول است.درنتیجه باید همواوره اهداف خود را مورد ارزیابی مجدد ،اصلاح،حذف یا جایگزینی با اهداف دیگر قرار دهید

 

تاریخ هدف را تعیین کنید

تاریخ هدف مانند خود هدف باید واقع بینانه باشد برای این منظور هدف خود را به گروه های کلیدی تقسیم کنید.

اهداف بلند مدت : این ها اهدافی هستند که میخواهید در مدت زندگی خود به آنها دست یابید. بیشتر از یک سال یا بیشتر طول میکشد.

اهداف متوسط (میان مدت): اهدافی هستند که انتظار دارید در مدت یک سال یا دو سال بعد به آنها دست یابید.

اهداف روزانه: اهدافی که با دستیابی به آنها بیشترین بهره را از هر روز میبرید.

همه این اهداف را باید در پرتو اهداف دیگر مورد توجه قرار داد.اهداف روزانه باید به دستیابی به اهداف متوسط کمک کنند.به همین ترتیب ،اهداف میان مدت باید به اهداف مادام العمر یاری برسانند.

این باور که میتوانید زندگی خود را جزء به جزء برنامه ریزی کنید ،عقیده ای غیرواقع بینانه است.

 

تعیین اولویت ها –قانون ۲۰\۸۰

” با دست یافتن به ۲۰درصد از اهداف خود،هشتاد درصد کارآمد خواهید بود “

برای اینکه به عوض افرادی هدفگذار ،افرادی دست یابنده  به هدف خود باشیم،باید این سه کار را به نحوی موثر انجام دهیم:

۱- ذهن و انگیزه خود را مدیریت کنم

۲- به نحوی موثر از زمان استفاده کنیم

۳- چگونگی دستیابی به اهداف را بنویسیم.

 

ارتباط موثر

توانایی برقراری ارتباط ،با روند ادراک و تفکر ما در هم تنبیده شده است .هیچکس نمیداند که دیگری چه احساسی دارد؛زیرا هرگز دو نفر نمیتوانند دقیقا یک چیز را تجربه کنند.تجربه شما،ابزارهای حسی شما و ابزارهای تفکر شما،منحصر به فرد است وتنها به شما تعلق دارد. این تفاوت عظیم در تجربه و ادراک است که توانایی ارتباط مارا بسیار کاهش میدهد.

علاوه بر محدودیت ناشی از تجارب وتوانایی درک ما،توانایی برقراری ارتباط،تاحدود زیادی به استفاده درست ما از واژه ها و علائم مناسب مربوط میشود.حقیقت این است که ما تجارب خویش را با نماد منتقل میکنیم و هر نوع ارتباط شامل پردازش این نماد هاست.

افسانه همین است که گفتم

برتراند راسل _ فیلسوف انگلیسی _ گفته است:

«ادعای قطع و یقین برای انسان ،یک امر طبیعی است؛باوجود اینکه یک عادت زشت عقلی است.»

بیشتر اوقات ما با این فرض ناخودآگاه که کاملا حق باماست و ما کاملا بر موضوع مسلط هستیم سخن میگوییم.ارتباط به معنی انتزاع است و انتزاع یعنی اینکه برخی چیزها رها شوند.با وجود این ،با ادراک و انتزاع محدودی که داریم،میکوشیم دیگران را قانع کنیم که مطلقا حق با ماست.

 

اشتباه گرفتن برداشت خود به جای واقعیت

این یک الگوی دیگر است که در آن  تفکر خطاآمیز موجب ارتباط ضعیف میشود.ما نمیتوانیم از برداشت کردن اجتناب کنیم،وروزی صدها برداشت میکنیم (استنباط)

 

چگونه یک ارتباط برقرار کننده کارآمد شویم :

– ما ارتباط را امری ساده می انگاریم ؛زیرا تا انجاکه به خاطر داریم این کار را انجام داده ایم.درهر صورت ،انجام طولانی مدت یک کار ،به معنی خوب انجام دادن ان نیست.

– به صورت باز و وسیع فکر کنید.چیزها معمولا آن طورکه به نظر می آیند نیستند.

– هنگامی که با شخصی صحبت میکنید ،خوب گوش کنید.چیزی که معنا را به شما یا مخاطب شما انتقال میدهد ،آنچه که میگویید نیست ؛بلکه نحوه گفتن آن است.

– به منبع پیام توجه کنید.هرچه قدر بیشتر گوینده را بشناسید، دقیقتر میتوانید پیام و انگیزه ارسال آن را ارزیابی کنید.

– قانون طلایی این است که مردم چیزی را به شما میگویند که دوست دارید شما بشنوید ،و آن گفته همیشه به نفع شما نیست.

– پیام خود را متناسب با مخاطبین خود تنظیم کنید.

– با پرسیدن سوالات از شخص گوینده یا درخواست تکرار میتوان از سردرگمی ها کاست.با اظهار نظر درباره پیام او ،اطمینان حاصل کنید که منظور او را به خوبی فهمیده اید.

– بدانید درباره چه چیزی صحبت میکنید.

– به طور مشخص فکر کنید.با کلی گویی و سخنان مبهم ،دور خود نچرخید.

– با زبان ساده و روزمره ارتباط برقرار کنید.هدف زبان تخصصی، بیشتر ازآنکه به نفع مشتری باشد، به نفع افراد متخصص است.

– از گفتن «من نمیدانم» نترسید.

– به خاطر داشته باشید هرگونه انتقال معنی ،ارتباط است .ظاهر افراد،علامت گذاری در جملات ،زبان بدن،تن صدا،سکوت ارتباط است.

– از دام« یا این یا آن » دوری کنید.میان بد و خوب حالت هایی بیشمار قرار دارند.از درجات خوبی،صداقت،موقیت و… در تفکر خود استفاده کنید.

– ما همیشه  همه پاسخ ها را نداریم .مراقب افرادی باشید که ادعا دارند همه پاسخ ها را در دست دارند. به طور حتم این علامت نادانی(جهل)است.

– اگر برای برقراری ارتباط با شخصی وقت میگذارید،علاقه و توجه خود را به او بدهید تا او نیز به شما توجه و علاقه نشان دهد.گوش کنید و هروقت لازم است،جریان گفت و گو را هدایت کنید.

– میان حرف شخص دیگر ندوید.این عمل گذاشتن نقطه پایان بر یک ارتباط با معنی است.به میان حرف شخصی پریدن به این معنا است:«لطفا دهانتان را ببندید .چیزی که من میخواهم بگویم،اهمیت بیشتری دارد!»

– برای بیشترین تاثیر گذاری ،ایده های خود را در زمان و مکان مناسب انتقال دهید.محل و قالب ذهنی شما و مخاطب شما،نقشی مهم در چگونگی انتقال ایده های شما دارد.

– در جریان ارتباط آیا آنچه را که درباره آن صحبت میکنید  یا مینویسید،به چشم خود دیده اید؟اگرنه پس تا حدی با یک برداشت سروکار دارید.قبل از صحبت کردن ،از برداشت های خود و معتبر بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

– از برچسب زدن و دسته بندی کردن اشخاص و گروه ها خودداری کنید.در عوض، سعی کنید منحصر به فرد بودن هر شخص را – که با او ارتباط برقرار میکنید – کشف کنید.

– بیش از حد ارتباط برقرار نکنید.زیاد حرف زدن موجب گیج شدن شنونده میشود و منظور اصلی شما را در انبوهی از جملات  پنهان میکند.حتی بدتر،صحبت زیاد ،خسته کننده نیز هست .

– ارتباط رو در رو،یک روند ارتباطی دو طرفه است و هر دو طرف در آن مسئول هستند .هنگام ارسال یک پیام ،دست کم شش پیام متفاوت ارائه میشود:

-منظور شما چیست.

-در واقع چه چیزی را میگویید.

-طرف مقابل چه چیزی را میشنود.

-آنچه طرف مقابل فکر میکند میشنود.

-طرف مقابل چه میگوید.

-آنچه فکر میکنید طرف مقابل شما گفته است .

– آرامش را حفظ کنید . رویکرد آرام و باز ،فراد را شنونده ایده های شما میکند.

 

به طور خلاصه ،برقراری ارتباط موثر،نیازمند آگاهی از مشکلات ارتباط و تلاش برای  اصلاح آن است.

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چگونه ارزش پول خود را حفظ کنیم؟ راههای حفظ ارزش پول چیست؟

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

 

به نظر شما اگر سرمایه ای داریم در مقابل افت ارزش پول چه کار کنیم بهتراست؟ یا با پس‌اندازمون چکار کنیم؟ بهترین راه حفظ ارزش سرمایه چیست؟ اگر جوابی دارید ارائه بدهید .

 

پاسخ : جواب زیر را در یک کانال اقتصادی مشاهده کردم اگر شما هم نظری دارید لطفا بنویسید:

در سه وضع مختلف، باید سه استراتژی مختلف اتخاذ کنیم:

 

۱) در شرایط عادی و با ثبات، بهترین کار سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولده. هم میشه با کارآفرینی مستقیم سرمایه‌گذاری کرد، هم میشه از طریق خریدن سهام در بازار بورس، یا حتی سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری کرد و سودی بدست آورد. شرایط سال ۹۵ از این جنس بود. در این شرایط بهترین کار ساختن پورتفولیویی متنوع از سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادیه.

 

۲) یه وقتهایی، یه سری سرمایه‌ها، موقتا از تعادل قیمتی خارج میشن. بهش میگیم آربیتراژ و عموما هم ناشی از دخالت‌های دولتیه. اینجور مواقع، میشه با خریدن چیزهایی که موقتا غیرعادی ارزون هستند، سودهای غیرعادی بالا کسب کرد، حتی اگه اون چیزها مولد نباشند. مثلا در سالهای اخیر ارز و طلا به نرخ غیرتعادلی معامله می‌شدند، به این معنی که تغییر قیمتشون تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم نداشت. مشخصا تابستون ۹۶، این عدم تعادل به نقطه ناپایدار نزدیک شد. برای همین هم خریدن ارز یا طلا در اون مقطع، خیلی پر سود بود.

 

۳) یه وقتهایی، اقتصاد در یک شرایط نامعلومی قرار میگیره. در این شرایط، بازار از آرامش و پیش‌بینی پذیری نسبی برخوردار نیست. برعکس، آینده به شدت تابع تصمیمات سیاسیه. یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشه، به تصمیمات چند سیاستمدار واکنش نشون میده. اگر هم اون سیاستمدارها تدبیر علمی نیاندیشند، واکنش بازار ممکنه برعکس خواست سیاستمدارها باشه. نکته اصلی اینه که در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی میشن، و متعاقباً، پیش‌بینی‌های اقتصادی کم دقت میشن.

شرایط سال ۹۷ از این جنسه. در این شرایط، باید «هج» کرد (hedge).

هج کردن یعنی سرمایه‌گذاری به نیت حفظ سرمایه. کسی که هج می‌کنه، به سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی میشه، اما ریسک خودش رو کاهش میده. این تصمیم به این دلیله که نمی‌دونه بازار به کدوم طرف خواهد رفت. مثلا نمی‌دونه دلار ۹۵۰۰ تومنی، ۱۱۵۰۰ تومن خواهد شد یا ۷۵۰۰ تومن. لذا قید سود رو میزنه، خودش رو هج می‌کنه، و صبر می‌کنه تا شرایط اقتصادی دوباره عادی بشه.

 

برای کسانی که از موج پر سود سال ۹۶ جا موندند، پذیرش سود نکردن از سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۷ خیلی سخته، ولی احتمالا راهی بهتر از هج کردن (پوشش خطر) ندارند.

ویژگی سرمایه‌گذاری‌های مرسوم توسط مردم:

 

زمین:

- استهلاک نداره.

- با تورم رشد می‌کنه.

- ارزش اون تا حدودی تابع سیاستهای شهری‌ست (جواز، تراکم، خیابان‌کشی‌های آینده و ...).

- ارزشش متاثر از رونق در بخش ساختمان‌سازیه.

- درآمدزایی از محل اجاره نداره.

- پیدا کردن مشتری خیلی زمان می‌بره.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی داره.

 

مسکن:

- استهلاک داره.

- با تورم رشد می‌کنه.

- هزینه انتقال سند و هزینه مالیاتی داره.

- با اجاره دادن، درآمدزایی دارد (می شه توش ساکن شد و پول اجاره نداد).

- پیدا کردن مشتری زمان‌بره.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی داره.

 

خودرو:

- خیلی استهلاک داره.

- با نرخ دلار رشد می‌کنه.

- ارزشش متاثر از سیاستهای تعرفه‌ای دولته.

- عملا قابل اجاره دادن نیست (اگر هم برای مسافرکشی استفاده بشه، بخشی از درآمد حاصله سهم وقت راننده است. برخی مدل خودروها برای مسافرکشی مناسب نیستند. علاوه بر اون، مسافرکشی استهلاک خودرو رو بیش از پیش افزایش می‌ده. پس عملا بگیم قابل اجاره دادن نیست).

- پیدا کردن مشتری زمان‌بره. بسته به مدل ماشین، می‌تونه خیلی زمان‌بر باشه، یا زمان‌بری کمی داشته باشه.

 

طلا:

- به نرخ دلار واکنش نشون می‌ده.

- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌ده.

- استهلاک نداره.

- ریسک تقلب فروشنده در عیار و وزن هست.

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری چندانی نداره (هزینه قابل اغماضه).

 

سکه:

- به نرخ دلار واکنش نشون می‌ده.

- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌ده.

- استهلاک نداره.

- ریسک تقلب در عیار و وزن خیلی کمه.

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری نداره (قابل اغماض).

 

سهام یک شرکت:

- متاثر از شرایط اقتصادی کشوره.

- متاثر از شرایط اقتصادی صنعت خاصی‌ست که شرکت در اون فعالیت می‌کنه.

- متاثر از کیفیت مدیریت شرکته.

- متاثر از تورمه.

- متاثر از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولته؛ هم سیاست بودجه‌ای، هم سیاست پولی، هم بانکی، و هم ارزی.

- متاثر از سیاست‌ خارجیه (تحریم)

- خیلی سریع قابل نقد کردنه.

- هزینه کارگزاری و مالیات حین معامله به نسبت خونه کمه.

- برعکس موارد قبل، سرمایه در کنترل فیزیکی مالک نیست، بلکه مالک فقط یک برگه قرارداد در دست داره.

 

صندوق سرمایه گذاری مشترک:

- تاثیر‌پذیری این نوع سرمایه‌گذاری از کیفیت مدیریت شرکت، یا وضعیت یک صنعت، کمتر از روش قبلیه. علت این تفاوت، تنوع سهام‌های درون پورتفولیوی صندوقه.

- فروش این سرمایه‌گذاری قدری بیش از روش قبلی زمان‌ می‌بره، اما عموما ظرف یک هفته میسره.

 

سپرده مدت‌دار بانکی:

- سود ثابت از پیش تعیین شده که به جهش‌های تورمی و ارزی واکنشی نشون نمی‌ده.

- از همه موارد بالا، نسبت به تورم آسیب‌پذیرتره.

- نقد کردن پیش از موعد جریمه داره.

- ریسک عدم دریافت اصل و سود خیلی کمه.

 

 

لحاظ کردن این ویژگیها، در طراحی یک استراتژی هج (hedge)،

به منظور حفظ سرمایه، مهمه.

 

دارایی‌های سرمایه‌ای رو می‌شه در چهار گروه قرار داد:

- سپرده بانکی

- زمین، مسکن، و خودرو

- ارز، طلا، و سکه

- سهام، و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

 

بهترین سرمایه‌گذاری کدومه؟

بهترین سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوته و تابعی از سن، میزان ثروت، شرایط خانوادگی، برنامه‌های آینده، ریسک پذیری، و دیگر ترجیحات فرده.

لذا قصد این پست، یا پست قبلی و بعدی، پیشنهاد کردن یک نوع سرمایه‌گذاری خاص نیست، بلکه پیشنهاد کردن ابزاری برای تحلیل موارد مختلف سرمایه‌گذاریه.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

سپرده بانکی چطوره؟

 

در شش ماه گذشته (از دی تا تیر) ۱۳٪ تورم محقق شده که معادل ۲۷٪ تورم سالانه‌ست. پس دوره تورم تک رقمی سر اومده.

 

در پنج سال اخیر، نقدینگی ۲۳۲٪ رشد داشته، اما بخش واقعی اقتصاد ۱۸٪ رشد کرده. در چنین حالتی، انتظار حدودا ۱۸۰٪ تورم داریم، ولی در همین پنج سال، ۸۳٪ تورم محقق شده. پس قریب ۵۰٪ تورم محقق نشده باقیمونده.

 

انتظار میره در یکسال آینده، نقدینگی ۲۰٪ دیگه رشد داشته باشه، در حالیکه اقتصاد، بخاطر رکود ناشی از تحریم و تورم، رشد نخواهد داشت. یعنی بر مبنای نقدینگی، حدود ۵۰٪ تورم محقق نشده، و حدود ۲۰٪ تورم جدید، انتظار ما رو می‌کشند.

 

👈 با توجه به انتظار تورم بالا، سپرده بلندمدت بانکی سرمایه‌گذاری مناسبی نیست.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

زمین و مسکن و خودرو چطورن؟

 

خودرو بخاطر استهلاک، و زمین بخاطر اینکه قابل اجاره دادن نیست، برای سرمایه‌گذاری، بخوبی مسکن نیستند. اما اگه کسی بجهت نیاز روزانه قصد خریدن خودرو داشته، یا به نیت ساختن، قصد خریدن زمین داشته، خریدشون می‌تونه سرمایه‌گذاری مناسبی باشه. خوابوندن ماشین کنار پارکینگ، یا خالی رها کردن زمین، سرمایه‌گذاری مناسبی نیست. حتی مسکن هم، فقط بشرط استفاده، سرمایه‌گذاری مناسبیه.

 

زمین کشاورزی یا باغ، اگر محصول بده، بسیار باارزش خواهد شد، چرا که جهش ارزی، قیمت محصولات کشاورزی رو خیلی افزایش خواهد داد.

 

در یکسال گذشته، ارز و طلا حدوداً ۱۳۰٪ رشد کرده‌اند، ولی رشد مسکن تقریباً ۵۰٪ بوده. برای رسیدن به سطح امروز ارز، بخش مسکن باید حدود ۵۲٪ دیگه رشد کنه.

 

می‌شه انتظار داشت در آینده نزدیک، مسکن به رشد خودش ادامه بده، منتها با وجود خروج سرمایه، رکود انتظاری، و موجودی مسکن خالی، بعیده رشد مسکن به اندازه رشد ارز باشه.

 

👈 با در نظر گرفتن موارد بالا، بطور کلی مسکن بهتر از زمین و خودروست.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ارز و طلا، در مقایسه با سهام و صندوق‌ها، چطورند؟

 

اگر رییس‌جمهور دست از دلار ۴۲۰۰ تومن برداره و ارز رو به قیمت تعادلی بازار تک نرخی کنه، قیمت دلار از حدود ۹۴۰۰ کنونی، تا حدود ۸۰۰۰ تومن پایین خواهد اومد و مدتی اونجا خواهد موند. طلا هم بالطبع بدنبال ارز میاد پایین. از اون طرف سود شرکتهای صادراتی هم خیلی افزایش پیدا می‌کنه.

 

برعکس، هر چقدر نیما، دلار جهانگیری، و کنترل ثبت سفارشات توسط وزارت صمت ادامه پیدا کنه، نرخ ارز رشد می‌کنه و صنایع زیان‌ده می‌شن.

 

👈 بسته به تصمیمات سیاسی در آینده، ممکنه سهام صادرکننده‌ها بره بالا و ارز بیاد پایین؛ یا ممکنه سهام بیاد پایین و ارز بره بالا.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

البته سیاست خارجی بر سوددهی و زیان‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها خیلی اثر خواهد گذاشت. اما پیش‌بینی در مورد موفقیت یا شکست مذاکرات دقت کافی رو نخواهد داشت.

برای هج بودن:

 

1-20e3; سرمایه‌گذاری‌ها رو متنوع سازی کنید.

👈 پس اولا هر سه گروه سرمایه‌گذاری رو بررسی کنید.

ثانیاً در گروه آخر، صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک رو به سهام ترجیح بدید.

 

2-20e3; بهره‌بردن از سرمایه، سودش رو افزایش میده.

👈 پس مسکن چون قابل اجاره‌ست، و سهام چون ارزش افزوده تولید می‌کنه (چه مستقیم، چه از طریق صندوق‌ها) بهتر از بقیه مواردند. خودرو بشرط استفاده داشتن خوبه.

 

3-20e3; داشتن مقداری سرمایه که به راحتی و بسرعت قابل نقد کردن باشه لازمه.

👈 پس همه سرمایه رو در زمین یا مسکن نذارید.

 

4-20e3; بسته به تصمیمات سیاسی، ممکنه ارز خیلی سودده‌تر از سهام بشه. ولی ممکن هم هست برعکس بشه.

👈 پس بین سهام و ارز، توازن برقرار کنید.

 

5-20e3; طلا خیلی متاثر از قیمت دلاره.

👈 میشه سهم ارز از پورتفولیو رو با سکه و طلا جبران کرد.

 

6-20e3; سکه الان حدودا ۱۴٪ گرونتر از طلاست، منتها ریسک تقلب در سکه کمتره.

👈 در بلندمدت، سود طلا بیشتر از سکه خواهد بود، اما اگه طلافروش معتمد نمی‌شناسید و خودتون هم از عیار طلا سررشته ندارید، بخاطر ۱۴٪ سود بیشتر، در معرض تقلب قرار نگیرید.

۳۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

ماهیگیری از دریاچه شهدای خلیج فارس تهران ( چیتگر )

دانلود رایگان کتابهای موفقیت و ثروت

دریافت


دیروز 11 فروردین سال1397 تلفن همراهم زنگ خورد پشت خط آقا سعید سوری بود که گفت تلگرامت را نگاه کن ما یک ماهی 15 کیلویی گرفتیم واقعا جالب بود یعنی طی این چند سال ماهیهای دریاچه شهدای خلیج فارس به خاطر غذایی که گردشگران و بازدیدکنندگان به ماهی های این دریاچه مصنوعی داده اند ، بخوبی رشد کرده بودند. اینقدر این ماجرا توجه ما را به خود جلب کرد به طوری که نیم ساعت بعد من و سروش نیز در کنار دریاچه بودیم باد شدیدی می اومد و هر لحظه شدید تر می شد و این مساله همراه با خنکی هوا که از روی دریاچه می وزید کار ماهیگیری را سخت و مشکل کرده بود و نشد که دوباره ماجرای ماهی 15 کیلویی تکرار بشود ولی روز  بسیارخوب و بیاد ماندی برای همه ما بود.

 

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چگونه سکه های خود را به قیمت بهتری بفروشیم

از همه مغازه ها قیمت پرس و جو کنید بهتر است قبل اینکه قیمت خرید بپرسید قیمت فروش رو بپرسید. اینگونه میفهمید قیمت رو درست میگن یا نه برخی فروشنده ها قیمت کمی اینور اونور میگن چون خودشون مثلا احساس میکنن ارزون یا گرون میشه. در شهرستان هم که قیمت خرید پایینتر هست معمولا و اختلاف داره با فروش زیاد. قیمت را از سایتهای معتبر نیز می تونید استعلام کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

اهمیت حیاتی آب

در طول هشت‌سال دفاع مقدس که عراق به پشتیبانی دنیا رو درروی ما قرار گرفت، با موشک و تانک و هواپیماهای جنگنده مورد هدف قرار می‌گرفتیم. در جنگ بعدی اما، سلاح مرگبار آب خواهد بود. به جای بمب، ما را با تشنگی هدف خواهند گرفت. ابزار دفاعی این جنگ تولید وافر آب از منابع متنوع و مصرف بهینه است، اما افزایش عرضه آب و بهینه شدن مصرف آن تنها با واقعی شدن قیمت مقدور است. شکل گرفتن بازار آب موجب کشف قیمت حقیقی آب می‌شود. وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، در مکان‌یابی صنایع بیشتر دقت خواهد شد تا آب باارزش تلف نشود. وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، نسبت به نشت لوله‌ها حساس‌تر خواهیم بود. اما از اینها مهم‌تر، وقتی قیمت حقیقی آب کشف شد، مهندسان خلاق بخشی از منابع بخش خصوصی را در مسیر تولید بهینه آب از دریا و رساندن آن به محل مصرف به‌کار خواهند گرفت. در تجهیز برای جنگ آب، درنگ جایز نیست. .

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

قانون عدد 70 چیست؟

علم اقتصاد با انواع و اقسام متغیرها سروکاردارد. برای بسیاری از این متغیرها هم مقدار متغییر و هم نرخ رشد محاسبه می شود تا بتوان راحت تر به بررسی و پیش بینی شرایط اقتصادی پرداخت. قانون عدد 70 روشی سریع است برای محاسبه مدت زمانی که طول می کشد تا مقدار یک متغیر دو برابر شود. بدین منظور به سادگی کافی است عدد 70 را بر "نرخ رشد متغیر مورد نظر" تقسیم کنید. مثلا فرض کنید می خواهیم بدانیم چندسال طول می کشد تا جمعیت ایران (75 میلیون نفر) که با نرخ رشد 1.3 درصد درحال افزایش است، دو برابر شود؟ اگر 70 را بر 1.3تقسیم کنیم، جواب حدود 54 سال خواهد بود. به عبارت دیگر با نرخ رشد فعلی، ایران در سال 1448 شمسی، کشوری 150 میلیون نفری خواهد بود. پرکاربردترین موارد استفاده از این قانون در حوزه اقتصاد عبارتند از: مدت زمان دو برابر شدن: میزان سپرده گذاری در بانک، مقدار تولید ناخالص داخلی یک کشور و هر چیزی که با زمان و نرخ رشد سر و کار دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد بهترین راه سرمایه گذاری

وقتی سرمایه خود را به سپرده های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی ثابت و از پیش تعیین شده است پس نقد شوندگی بالاست و هر زمان که بخواهیم پول در دسترس ماست، نرخ بازدهی از قبل تعیین می شود و "درجه ریسک" سود کردن وجود ندارد.


 از همان دوران کودکی، پدران و مادرانمان به ما یاد داده بودند که پول هایمان را پس انداز کنیم. قلک های رنگارنگی برایمان می خریدند و ما را تشویق می کردند که بخشی از پول تو جیبی مان را در قلک بندازیم. لحظه شماری می کردیم که قلک مان پر شود و آن را باز کنیم تا حاصل تلاشمان را ببینیم که چقدر پول جمع کرده ایم؟ از همان دوران تا الان یاد گرفتیم پس انداز کنیم، اما هیچ وقت نپرسیدیم وقتی پولمان جمع شد با این پس انداز چه کنیم؟ آن زمان از تورم و گرانی سر در نمی آوردیم، فکر می کردیم هر وقت پولمان جمع شود هر چیزی که بخواهیم می خریم.

حال با این نرخ تورم و گرانی های پیش رو هر چقدر هم که صرفه جویی و پس انداز کنیم، به هیچ جا نمی رسیم! مثلا اگر قصد خرید خانه داشته باشیم تا پول هایمان جمع شود و کفاف خرید 6 متر خانه را بدهد، سال جدید آمده و گرانی های جدید! دیگر با همان پول 6 متر خانه هم به ما نمی دهند! به جای اینکه برای خرید هفتمین متر خانه پس انداز جدید داشته باشیم تازه باید خسارت پایین آمدن ارزش پس اندازمان برای 6 متر خانه را هم بدهیم!

با رشد نرخ تورم و گرانی های امروزه حتی اگر قصد خرید خودروی دلخواه مان را داشته باشیم و برای به دست آوردنش پول پس انداز کنیم، شاید فقط هر سال بتوانیم با پس انداز لاستیک خودروی مورد علاقه مان را خریداری کنیم!

حال سوال این است برای رسیدن به خریدهای کلان مثل ماشین و خانه و ...، پس اندازهایمان را چه کنیم؟ پول هایمان را به دست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که "سود" می دهند بسپاریم؟ یا طلا، ارز، سهام و ... بخریم؟ چه نوع سرمایه گذاری ای بهتر است تا ما را به هدف مان برساند؟

با این گرانی ها پس اندازتان را خرج کنید بهتر است!

مهدی تقوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بهترین نوع سرمایه گذاری چیست، به خبرنگار «فردا» گفت: اگر این سرمایه گذاری در حد پس انداز فردی باشد و قصد سرمایه گذاری داخلی داشته باشیم با محاسبه نرخ تورم و گرانی ها بهترین راهکار خرج کردن پول است!

مهدی تقوی توصیه برای کسانی که با پس انداز اندک قصد خرید خانه دارند گفت: کسانی که سرمایه کم دارند و با پس انداز قصد خرید خانه دارند، با استفاده از وام مسکن می توانند به هدف خود برسند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: کسانی که ریسک پذیر نیستند پس انداز خود را در بانک های معتبر بگذارند اما کسانی که اهل ریسک هستند می توانند با خرید طلا و ... شانس خود را امتحان کنند.

تقوی در ادامه بیان کرد: با سپردن سرمایه خود در بانک درست است که سرمایه شما افزایش پیدا می کند اما در نهایت شما ضرر خواهید کرد، زیرا نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصد اعلام شده است.

وی در پایان افزود: هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و امکان دارد با سرمایه گذاری روی طلا و دلار، با پایین آمدن قیمت آنها نه تنها سود نکنید بلکه ضرر هم کنید.

عملکرد دولت قدرت خرید مردم را پایین آورده است

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با بهترین نوع سرمایه گذاری پس انداز به خبرنگار «فردا» گفت: دولت به جای حفظ قدرت خرید مردم با عدم افزایش سود بانکی متناسب با تورم، موجب کاهش آن شده است. به طوری که مشتریان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به طرز چشم گیری قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: عموم مردم با سرمایه گذاری در مراکز تجاری، خرید سهام، سکه و ارز و ... سعی در حفظ ارزش پول خود و سود دهی از پس اندازشان را دارند اما مشاهده شده است که در بین خریداران سهام عده ای سود که نکرده اند بلکه 50 درصد از سرمایه شان را نیز از دست داده اند!

ابراهیم رزاقی تصریح کرد: برای خرید مسکن، پس انداز باید خیلی زیاد باشد، بنابراین کسانی که با پس انداز کمتر قصد سرمایه گذاری دارند به خرید ارز و سکه روی می آورند اما می دانیم که سکه و ارز نوسانات زیادی را دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: مردم ما که موجب توسعه شده اند، طماع می شوند برای مثال قیمت طلا که افزایش پیدا می کند، به سمت خرید طلا هجوم می برند اما این قیمت بالا حباب است که سریع می ترکد و چیزی جز ضرر برای سرمایه گذاران به بار نمی آورد.

رزاقی ضمن ابراز تاسف از ماجرای پدیده شاندیز یاد کرد و گفت: بسیاری از افراد سرمایه خود را برای سوددهی وارد این مجموعه کردند و می خواستند ارزش پول شان حفظ شود اما ضرر کردند.

ابراهیم رزاقی افزود: سود بانکی 20 درصد همین الان هم ظالمانه است. زیرا که پول سرمایه گذار 30 الی 40 درصد سوددهی داشته است اما فقط 20 درصد آن به سرمایه گذار تعلق می گیرد. وی در ادامه گفت: بسیاری از افراد معتقدند که سود بانکی باید کم شود و این اشتباه است.

دکتر رزاقی در پایان با تاکید بر این موضوع که راه حل این مشکلات فقط دست دولت و مجلس است و فرد نمی تواند راه حلی پیدا کند، گفت: دولت با عملکرد خود تنها آدم های فقیر را فقیر تر و آدم های پولدار را پولدار تر می کند.

برای خرید سهام حتما با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید

دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به سوال خبرنگار «فردا» درباره اینکه بهترین نوع سرمایه گذاری با پس انداز کم چیست، گفت: در هر سرمایه گذاری سه عنصر مهم است: نقدشوندگی؛ سرمایه ما هر زمان که بخواهیم در اختیار ما باشد. نرخ بازدهی؛ سود سرمایه گذاری ما چند درصد است. و درجه ریسک دارایی؛ منبعی که پس اندازمان را سرمایه کرده ایم ریسک دارد؟ یا ندارد؟ مثلا: وقتی سرمایه خود را به سپرده های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی ثابت و از پیش تعیین شده است پس نقد شوندگی بالاست و هر زمان که بخواهیم پول در دسترس ماست، نرخ بازدهی از قبل تعیین می شود و "درجه ریسک" سود کردن وجود ندارد.

حجت الله عبدالملکی در ادامه افزود: هر سرمایه گذار با توجه به سلایق شخصی این سه عنصر را در نظر بگیرد و بهترین راه سرمایه گذاری را انتخاب کند. مثلا شخصی که زندگی اش به پول وابسته است و باید پول سرمایه گذاری خود را در دسترس داشته باشد بهترین راهکار سپرده سرمایه گذاری بانکی است. اما فردی که زندگی اش به پول وابسته نیست و دوست دارد ریسک کند سهام بخرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: شخصی که می خواهد پس اندازش کم نشود باید روشی را انتخاب کند که درجه ریسک نداشته باشد و کسی که می خواهد ریسک کند بهترین نوع سرمایه گذاری خرید سهام از شرکت های سرمایه گذاری که تازه پذیرفته شدن است اما حتما با مشاور حرفه ای صحبت کند.

عبدالملکی در پایان افزود: سرمایه گذاران که قصد ریسک کردن را دارند احتمالا با مشورت یک مشاور حرفه ای و خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری تازه پذیرفته شده ظرف یکی دو سال به سوددهی خواهند رسید.

 

 

 

 
 

 

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

ارایش غلیظ

حرف زدن از " آرایش غلیظ " توی چند سطر کار سختی است.فیلم پر است از ریزه‌کاری‌هایی که مخاطب را به کشف بین پیوندها و ارتباطات داستانی وا می‌دارد.فیلم با وجود مضمون تلخی که دنبال میکند پر از شوخی هاییست که لبخند روی لب های تماشاچیان مینشاند و با کشش ها و پرداخت خوب داستانی، مخاطب پا به دنیایی با " آرایش غلیظ " ظاهر سازانه،تزئینی و فریبنده ای که به تصویر در آمده میگذارد و از تماشای فیلم لذت میبرد. " آرایش غلیظ " تعبیری است از زرق و برقی دروغین و فریبنده که آدم های داستان توی زندگی اشان بارها گرفتار آن شده اند.آدم هایی که توی یک جاده و مسیر برای فاصله گرفتن از خط فقر تا رسیدن به خط پایان و زندگی ایده آل،ثروتمندانه و آرمانی از یکدیگر سبقت میگیرند و برای این کار هیچ چیز جلودارشان نیست.حتی اگر این پیشی گرفتن به منزله ی نابودی خودشان و یا دیگران باشد.مجید که شاگرد دون پایه ی یک بازاری است ، به یکی از مشتریانشان خبر میدهد که لوازم آرایشی که صاحب کارش فاتحی ( هومن برق نورد ) وارد کرده و قصد فروش به آنها را دارد فاسد است و باج خوبی از این طریق میگیرد.مسعود (حامد بهداد ) که دوست و همکار فاتحی است، به خاطر جلب اعتماد او برای تحویل بار ترقه و وسایل آتش بازی که برای چهارشنبه سوری وارد کرده، مجید را میفروشد و فاتحی را از باج گرفتن مجید آگاه میکند. حالا نوبت مسعود است که برای بالا کشیدن بار فاتحی که به نام خودش هم خریداری شده ، او را قال بگذارد و به خاطر فروش بارش سراغ لادن ( طناز طباطبایی ) که تازه از همسرش جدا شده برود.او به واسطه ی ارتباطی که در گذشته با لادن داشته ، با برنامه ای از پیش تعیین شده در اولین برخوردش با لادن که عازم یک ماموریت کاری برای شرکت است همسفر شده تا از طریق او بتواند زودتر محموله ی آتش بازی اش را به فروش برساند. توی اولین برخورد با کاراکترها ، با انها ارتباط برقرار میکنی و خیلی زود درگیر داستان میشوی.نحوه ی قصه پردازی تیم دو نفره ی نعمت الله و مقدم دوست ، با توجه زیاد به جزئیات داستانی ، پردازش داستانک ها و لایه های پنهانی شخصیت ها و پرداخت خوب به آنها، مخاطب را تحت تاثیر قرار میدهد.بعدتر میبینیم که همایون ( حبیب رضایی ) که همکار لادن است و همسفر آنهاست از توطئه ی مسعود مطلع میشود و برای انعام گرفتن از فاتحی مسعود را می‌فروشد. زندگی پر زرق و برق به واسطه ی پول " آرایش غلیظ " ایست که نعمت الله قصد به تصویر کشیدنش را دارد.در این میان حتی دکتر که نسبت به بقیه ی کاراکترها کمترین مناسبتی با پول دارد ، برای اینکه تنها نباشد حاضر نمیشود به اتاق مسعود توی هتل برود و از او میخواهد که با اتاقش بیاید.چون برای اتاقش پول داده و حساب اتاق مسعود به پای شرکت است.حتی او هم ارزش و جایگاه پول را میشناسد.با این همه نگاهی که هر کدام از آنها به پول دارند و اعداد و ارقامی که برای یک زندگی ایده آل در نظر دارند آنها را توی اقشار مختلف دسته بندی میکند.همایون در آخرین صحنه های حضورش در فیلم اشاره به این دارد که قبلا به اونهایی فقیر میگفتن که گشنگی یه تکونی بهشون داده ولی تو زمونه ی ما فقر نداشتن میز نهار خوری و تخت خواب و اتاق شخصیِ.همایون به خاطر سه میلیون مسعود را میفروشد تا فقط از فقری که میشناسد فرار کند و شب آرام روی تختش بخوابد.اما مسعود به دنبال ویلای آنچنانی ، ماشین خوب و زندگی مرفه است.هر آدمی قیمتی دارد و در ازای مبلغی کم یا زیاد حاضر به انجام هر کاری میشود. حتی برقی ( علی عمرانی ) بیچاره که به قول خودش "پول با بدنش سازگاری ندارد" هم خارج از گود نیست و رقم بالای قرارداد با سیرک وسوسه اش میکند. اما روی دیگری که با " آرایش غلیظ " اش آدم های قصه را فریفته و جدا از بحث پول و زندگی مادی است ، خوش گذرانی ها و عیاشی هاییست که آنها را دچار تزلزل میکند.مسعود معتاد به ماریجواناست که با توجه به تنش های رفتاری و تند خویی هایی که دارد-که با غالب همیشگی بازی بهداد همخوانی دارد-به دنبال هوسرانی خوش گذرانِ زندگی ایست که رفتار مشابه آن در همایون ، مجید و فاتحی هم دیده میشود.اما دو کاراکتر برقی و دکتر سعی دارند تصویر از آینده ای که در انتظار این کاراکترهاست ارائه دهند. مسعود در اولین برخوردش با دکتر او را در حال ساخت مخدری میبیند و به همین بهانه سراغ دکتر میرود.قلعه ی پرتقالی ها دنیای بعد از استفاده از مخدر دستساز دکتر با یک پر پرتقال است.و تنها دلیل ارتباط مسعود با دکتر.دکتر در تمام مدت عمر اخیر سعی در ترک مواد را داشته.دفترچه ای دارد که مقدار مشخص استفاده از موادش را در آن یادداشت میکند تا به اصطلاح دُز اش را پایین بیاورد و بعد بتوان ترک کند ، که هیچ وقت موفق به این کار نشده است.اما سفر به قلعه ی پرتقالی ها تنها وجه اشتراک بین مسعود و دکتر نیست.دکتر داستان زندگی اش را اینگونه تعریف میکند که درگذشته به وسوسه ی ازدواج با دختر یکی از اساتید دانشگاهش که در آلمان زندگی میکرده راهی این کشور میشود.وقتی دختر استادش را بی رنگ و لعاب و به دور از " آرایش غلیظ " ای که توی ذهنش ساخته میبیند از ازدواج با او صرف نظر میکند و مدت ده سال را در آلمان سپری میکند. بعد از بازگشتش به ایران هم نمیتواند ازدواج کند و برای همیشه تنها میماند.این همان سرنوشت مشابه مسعود است که برای باز پس فرستاده بار ترقه هایش راهی چین میشود و فرصت ازدواج با لادن را از دست میدهد.حتی وقتی مسعود میخواهد بختک افتاده به جان دکتر را فراری دهد و او را از خواب خماری بیدار کند نام خودش را صدا میزند و این تشابه اسمی هم سعی دارد در ذهن مخاطب سرنوشت مشابه دکتر برای مسعود را تداعی کند. از طرف دیگربرقی تنهایی خود را تاوانی برای عیاشی هایش در جوانی میداند و حالا حتی کسی نمیتواند به او دست بزند چون دچار برق گرفتگی میشود.برقی به همان اندازه که از زنها فراری است به همان اندازه از پول فاصله میگیرد.او پول را باعث و بانی وسوسه شدنش برای مراوده با زن ها میداند و این که بدنش برق دارد و هیچکس ازترس برق گرفتگی جرات نزدیک شدن به او را ندارد مجازات چشم چرانی هایش میداند.از درگاه خدا طلب بخشش کرده و حس میکند درصد بهبودی اش بستگی به رفتارش دارد.دائما در حال سرزنش کردن خود به خاطر گذشته اش است.او هم به نوعی خود را به " آرایش غلیظ " زندگی سپرده .از همان ابتدای جوانی با یک قرون توی شهر فرنگ از تماشای عکس زن ها با لبخند ها بزرگ و موهای افشون لذت میبرده. عکس های سیاه و سفیدی که بعد رنگی شدند.بعد از عکس ها نوبت به زن ها میرسد که رنگ و لعاب به خود میگیرند.با " آرایش غلیظ " اشان و صورت های صورتی ( رنگ عینکی که مسعود به لادن هدیه میدهد ).کاراکتر برقی هم سعی دارد نشانگر آینده ای مشابه برای زندگی خوش گذرانه و عیاشانه ی مسعود باشد. و اما در پایان نعمت الله سرنوشت تلخی که برای هر کدام از کاراکترهای " آرایش غلیظ " اش ساخته را رو میکند.مسعود که برای باز پس فرستادن بار ترقه ها و وسایل آتش بازی و گرفتن بخشی از پول خود راهی چین میشود.غافل از اینکه چندی بعد از پرواز او شاهد این هستیم که مجید تمام محموله را به آتش کشیده و خودش توسط پلیس دستگیر شده است.لادن توی فرودگاه با ظاهری آراسته انتظار مسعود را میکشد که هیچوقت نمی آید.همایون با دست و پا و دهانی بسته توی ماشین قاچاق گازوئیل عازم نا کجا آباد می شود.فاتحی دستش به مسعود نمیرسد و دکتر توی تنهایی اش بر اثر استفاده از مواد میمیرد.لازم به ذکر است موسیقی خوب متن فیلم در تیتراژ پایانی با صدای همایون شجریان تکمیل شده و در ذهن تثبیت میشود. این فیلم بیش از هر چیز سعی دارد نشان دهد دنیای پر رنگ و لعاب و آرمانی رویایی بیش نیست و در پس آن همیشه دردهای پنهان است.شبیه چین و چروک های روی صورت که فقط میتواند زیر یک " آرایش غلیظ " پنهان شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

پدرخوانده

 

 

“پدرخوانده” یک فیلم جنایی آمریکایی محصول سال ۱۹۷۲ به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و تهیه کنندگی آلبرت اس رادی است. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام اثر ماریو پوزو در سال ۱۹۶۹ ساخته شده است.

فیلم پدرخوانده داستان خانواده کورلئونه، یک خانواده قدرتمند مافیایی در شهر نیویورک در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ را روایت می‌کند. پدرسالار خانواده، ویتو کورلئونه (مارلون براندو)، رئیس خانواده است و به “پدرخوانده” معروف است. این فیلم پسرش مایکل کورلئونه (آل پاچینو) را دنبال می‌کند که با اکراه تجارت خانوادگی را به دست می‌گیرد و درگیر دنیای خشونت‌آمیز جنایات سازمان‌یافته می‌شود.

این فیلم با دریافت ۱۱ نامزدی جایزه اسکار و برنده شدن سه جایزه از جمله بهترین فیلم، موفقیت تجاری و انتقادی بود. به طور گسترده‌ای به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده در نظر گرفته می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ عامه داشته است.

موضوعات فیلم شامل خانواده، قدرت و وفاداری و همچنین تأثیر مخرب رویای آمریکایی است. شخصیت‌ها و دیالوگ‌های فیلم نمادین شده‌اند و استفاده فیلم از موسیقی، فیلمبرداری و تدوین مورد تحسین قرار گرفته است.

طبق مقاله‌ای در نیویورک تایمز، «پدرخوانده» یک «فیلم شاخصی بود که از ژانر خود فراتر رفت و پس از اکران به یک کلاسیک تبدیل شد». این مقاله همچنین خاطرنشان می‌کند که موفقیت فیلم را می‌توان به “بازیگران باورنکردنی، فیلمنامه پیچیده و حس کارگردانی بی عیب و نقص” نسبت داد.

 

به طور کلی، «پدرخوانده» یک شاهکار جاودانه است که همچنان توسط منتقدان و علاقه مندان سینما مورد تجلیل و تحلیل قرار می‌گیرد. تأثیر آن بر فرهنگ عامه و صنعت فیلم غیرقابل انکار است و میراث آن بیش از ۵۰ سال پس از انتشار اولیه به حیات خود ادامه می‌دهد.

«پدرخوانده» فیلمی است که دنیای جنایات سازمان یافته و زیر شکم تاریک جامعه آمریکا را بررسی می‌کند. این فیلم خانواده کورلئونه را به عنوان یک گروه قدرتمند و در عین حال آسیب‌پذیر از افراد نشان می‌دهد که خارج از قانون عمل می‌کنند و حاضرند برای حفظ منافع خود هر کاری که لازم است انجام دهند.

موضوعات فیلم خانواده، وفاداری و قدرت از طریق روابط بین اعضای خانواده کورلئونه بررسی می‌شود. ویتو کورلئونه، پدرسالار خانواده، شخصیت پیچیده‌ای است که هم یک مرد خانواده دوست داشتنی و هم یک رئیس جنایتکار بی رحم است. پسرش، مایکل، فیلم را به‌عنوان یک فرد خارجی در کسب‌وکار خانوادگی آغاز می‌کند، اما به تدریج جذب می‌شود و به یک شخصیت اصلی در عملیات خانواده تبدیل می‌شود.

استفاده فیلم از موسیقی، فیلمبرداری و تدوین نیز قابل توجه است. موسیقی که توسط نینو روتا ساخته شده، نمادین است و مترادف با فیلم شده است. فیلمبرداری فیلم توسط گوردون ویلیس تاریک و بد خلق است و استفاده از نور و سایه کم باعث ایجاد حس تنش و پیشگویی می‌شود. تدوین فیلم توسط ویلیام رینولدز و پیتر زینر نیز استثنایی است و استفاده از مقطع و مونتاژ بر شدت و تاثیر فیلم افزوده است.

به طور خلاصه، «پدرخوانده» یک شاهکار سینمایی است که دنیای پیچیده جنایات سازمان یافته و نفوذ مخرب قدرت را بررسی می‌کند. مضامین خانواده، وفاداری و رویای آمریکایی همچنان در بین مخاطبان طنین انداز می‌شود و شخصیت‌ها و دیالوگ‌های آن به نمادین تبدیل شده‌اند. تأثیر آن بر فرهنگ عامه و صنعت فیلم غیرقابل انکار است و همچنان یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده است.

«پدرخوانده» علاوه بر موفقیت انتقادی و تجاری، تأثیر فرهنگی قابل توجهی نیز داشته است. این فیلم با شخصیت‌ها، نقل‌قول‌ها و صحنه‌هایش که اغلب در رسانه‌های محبوب به آن اشاره و تقلید می‌شود، به یک سنگ محک فرهنگی تبدیل شده است. تأثیر فیلم را می‌توان در بسیاری از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی نیز مشاهده کرد که پس از آن، مضامین مشابه جنایات سازمان‌یافته و دستیابی به قدرت را بررسی کردند.

موفقیت «پدرخوانده» همچنین دو دنباله به نام‌های «پدرخوانده قسمت دوم» و «پدرخوانده قسمت سوم» را به همراه داشت. اگرچه به اندازه فیلم اصلی مورد تحسین جهانی قرار نگرفته است، اما دنباله‌ها همچنان بسیار مورد توجه هستند و به بررسی مضامین و شخصیت‌های معرفی شده در فیلم اول ادامه می‌دهند.

 

«پدرخوانده» نیز موضوع بسیاری از تحلیل‌ها و مطالعات آکادمیک بوده است. کاوش فیلم در مورد رویای آمریکایی، تجربه مهاجران، و نفوذ مخرب قدرت، آن را به موضوعی محبوب برای بحث و گفتگو تبدیل کرده است.

به طور کلی، «پدرخوانده» یک کلاسیک جاودانه است که امروزه همچنان در بین مخاطبان طنین انداز می‌شود. کاوش در شرایط انسانی، به تصویر کشیدن رویای آمریکایی و بررسی دنیای زیرین جنایتکار، آن را به فیلمی برجسته در سینمای آمریکا تبدیل کرده است.

“پدرخوانده” بازیگران پر ستاره‌ای را به نمایش می‌گذارد که بسیاری از آن‌ها در زمان تولید فیلم نسبتا ناشناخته بودند اما به ستاره‌های بزرگ هالیوود تبدیل شدند.

مارلون براندو در نقش ویتو کورلئونه، پدر سالخورده خانواده جنایتکار کورلئونه، اجرای به یاد ماندنی را ارائه داد. آل پاچینو، در نقش اصلی خود، نقش کوچکترین پسر ویتو، مایکل را بازی کرد، که به تدریج بیشتر درگیر شرکت‌های جنایی خانواده می‌شود. جیمز کان نقش داغ ویتو را بازی کرد

پسر بزرگتر، سانی، در حالی که جان کازال نقش پسر وسط ضعیف خانواده، فردو را داشت.

دیگر بازیگران برجسته عبارتند از ریچارد اس. کاستلانو در نقش پیتر کلمنزا، کاپورژیم خانواده کورلئونه. رابرت دووال در نقش تام هاگن، مشاور خانواده. و دایان کیتون در نقش کی آدامز، دوست دختر و همسر نهایی مایکل.

بازی‌های بازیگران، به ویژه براندو و پاچینو، به طور گسترده مورد تحسین قرار گرفته‌اند و به عنوان یکی از بهترین‌های تاریخ سینما شناخته می‌شوند. شیمی بین بازیگران و نمایش شخصیت‌های پیچیده و چندوجهی آن‌ها کمک کرد تا «پدرخوانده» به کلاسیک امروزی تبدیل شود.

خلاصه داستان فیلم پدرخوانده

«پدرخوانده» داستان خانواده کورلئونه، یک قبیله قدرتمند مافیایی است که در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۵۰ در شهر نیویورک فعالیت می‌کنند. فیلم با یک جشن عروسی مجلل برای دختر پدرسالار خانواده ویتو کورلئونه (مارلون براندو) آغاز می‌شود. جشن‌ها زمانی قطع می‌شود که یک گانگستر رقیب با درخواست کمک در تجارت مواد مخدر به ویتو نزدیک می‌شود که ویتو رد می‌کند. این امر زنجیره‌ای از وقایع را رقم می‌زند که در نهایت منجر به جنگ قدرت خشونت‌آمیز در خانواده کورلئونه و دنیای جنایتکار بزرگتر می‌شود.

پس از یک سوء قصد به ویتو، کوچکترین پسرش مایکل (آل پاچینو) که قبلاً در فعالیت‌های جنایتکارانه خانواده دخالت نداشت، بیشتر درگیر امور خانواده می‌شود و شروع به ایفای نقش رهبری می‌کند. مایکل ثابت می‌کند که یک استراتژیست زیرک است و درگیر جنگی بی رحمانه با دیگر خانواده‌های مافیایی می‌شود و در نهایت به عنوان رئیس جدید خانواده کورلئونه ظاهر می‌شود.

همانطور که مایکل قدرت خود را تثبیت می‌کند و به دنبال گسترش امپراتوری خانواده است، او به طور فزاینده‌ای بی رحم و پارانوئید می‌شود. او دستور ترور چندین رقیب کلیدی را صادر می‌کند و حتی به برادر خود فردو (جان کازاله) که به اعتقاد او بی وفا است، می‌پردازد.

فیلم با همسر مایکل، کی (دایان کیتون) به پایان می‌رسد که با او در مورد اقداماتش و خیانت او به خانواده‌اش روبرو می‌شود. مایکل که اکنون کاملاً در شهوت قدرت خود غرق شده است، به سردی نگرانی‌های او را از بین می‌برد و در را به روی او می‌بندد و نشان می‌دهد که رابطه آن‌ها به پایان رسیده است.

«پدرخوانده» کاوشی قدرتمند از رویای آمریکایی، نفوذ فاسد‌کننده قدرت و پویایی پیچیده روابط خانوادگی است. این فیلم به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای آمریکا شناخته می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

رارهای دلار

در واقع طلا بود که به اسکناس ارزش می‌داد. با شروع جنگ جهانی اول، دولت‌ها پرداخت طلا به ازای اسکناس را ممنوع اعلام کردند. دولت‌ها به خاطر هزینه‌های جنگ به شکل دیوانه‌واری شروع کردند به چاپ اسکناس. بین دو جنگ جهانی استاندارد معاوضه طلا ایجاد شد که طبق اون بخشی از اسکناس‌های موجود در بازار با طلا پشتیبانی می‌شد. در سال 1913 بانک مرکزی آمریکا هر اسکناس 50دلاری را با 20 دلار طلای سال 1873 پشتیبانی می‌کرد.

در طول دو جنگ جهانی، اروپا هزینه‌هایش را با طلا به آمریکا پرداخت می‌کرد در حالیکه آمریکا تا اواخر جنگ اول اصلا درگیر نشده بود. یعنی آمریکا کالا می‌داد و طلا که شیره جان اروپاییان بود را دریافت می‌کرد. در جنگ دوم هم همین اتفاق افتاد و برای آمریکایی‌ها این افسانه درست شد که جنگ برای اقتصاد خوب است. کار به جایی کشید که در پایان جنگ دوم، دو سوم کل طلای جهان در دست آمریکا بود. اروپا هم هیچی نداشت. به همین خاطر سیستم مالی جهان در آستانه فروپاشی بود. در عین حال آمریکا به اروپا حجم عظیمی دلار وام داده بود و در نتیجه نظام مالی برتون وودز به وجود آمد که طی آن اکثر پول‌های جهان دلار را به عنوان پشتوانه خود پذیرفتند. پشتوانه دلار هم طلا بود: هر اونس طلا برابر 35 دلار آمریکا شد و جهان به پایداری موقت رسید.

 

در مرحله بعد استاندارد دلار شد و آمریکا هی دلار چاپ می‌کرد و برتون وودز هم هیچ نرخ ذخیره‌ای را برای مجبور کردن آمریکا به عدم چاپ بیهوده اسکانس تعیین نکرده بود. آمریکا برای ایجاد اشتغال و جنگ ویتنام و دیگر مسائل شروع کرد به چاپ دلار و صادرات آن به همه جهان تا اینکه رئیس جمهور فرانسه فهمید که دیگر آمریکا به اندازه دلارهایش طلا ندارد:

 

 

بعد از این سخنرانی رئیس جمهور فرانسه برخی از کشورها فهمیدند که باید طلاهایشان را از آمریکا پس بگیرند و در معاملاتشان این کار را کردند. در نتیجه آمریکا به سال‌های 1959 تا 1971 نیمی از طلای ذخیره‌اش را از دست داد در حالی که در سال 71 آمریکا 12 برابر میزان طلایش دلار داشت.

تعداد دلار در آمریکا افزایش و میزان طلا کاهش یافت:

چون آمریکا نقش بانک جهانی را داشت و این مثل حمله و غارت طلای بانک جهانی بود. در نتیجه نیکسون مجبور که استاندارد طلا را کنسل کند چرا که در حال ورشکست شدن بود.

 

و به این ترتیب در سال 1971 در یک لحظه تمام پول رایج در جهان بدون پشتوانه شدند. اکنون جهان در سال‌هایی که پیش رو دارد شاهد یک نظام مالی جدید خواهد بود و یک بحران انقباضی عظیم رو در جهان تجربه خواهیم کرد.

 

یکی از مشکلاتی که در رابطه با طلا وجوددارد این است که مردم ارزش واقعی آن را نمی‌فهمند چرا که الان حدود 36 سال است که آموزش مالی طلا از نظام آموزشی جهان حذف شده است.

بتدریج کشورها فهمیدند که باید از دلار فاصله بگیرند از جمله کشورهایی مثل ایران ، عراق ، روسیه و چین و هر روز کشورهای دیگری متوجه می شوند که وابستگی به دلار به ضرر انها است بخصوص وقتی که مورد تحریم آمریکا واقع بشوند.

بنابراین هر روز  از قدرت دلار کاسته می شود و شاید به همین زودی خواهیم دید که سیطره دلار از  بین برود.

بهترین  فکر برای مردم دنیا این است که دیگر گول پول های بی ارزش را نخورند و توجه مردم جهان به طلا به عنوان بهترین پول که ارزش آن هیچ وقت از بین نمی رود معطوف خواهد شد. در آینده نزدیک یک جابجایی ثروت عظیمی خواهیم داشت  که در یک سمت آن کسانی هستند که پول های کاغذی بی ارزش دارند و در سمت دیگر کسانی که طلا دارند و در نهایت ثروت به سمت کسان و کشورهایی خواهد رفت که بیشترین ذخیره طلا را داشته باشند.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب‌ها، چنان قدرتی دارند که به یک آن، ما را از جایمان، در یک پروژه‌ی سخت کاری یا روابط اجتماعی فرسایشی، جدا کنند و به سرزمینی ببرند که نوید آرامش یا هیجان یا ثروت و موفقیت می‌دهد. از فراز و نشیب‌های مطمئن داستان‌های کلاسیک انگلیسی مثل غرور و تعصب گرفته، تا وحشت رخنه کرده در راهروهای وزارت عشق در رمان ۱۹۸۴. سوال اینجاست که اگر تا به حال سراغ کتاب‌ها نرفته‌ایم یا دل نداده‌ایم به غرق شدن در جریانشان، باید از کجا شروع کنیم؟ شاید اولین کاری که باید انجام دهیم، پیدا کردن یک لیست راهنما از کتاب‌هایی است که آن‌قدر تاثیرگذار بوده‌اند که همیشه در فهرست بهترین‌های مردم در سراسر تاریخ ادبیات قرار گرفته‌اند و باید آن‌ها را خواند. ما در این سایت سعی داریم بهترین کتابها را در حوزه اقتصاد، موفقیت ، ثروت ، روانشناسی ، رمان ، گردشگری ، تاریخی و... با قیمتی ناچیز و با تضمین برگشت وجه در صورت عدم رضایت در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. ما به علاقمندان کتابخوانی این تضمین صد در صدی می دهیم که اگر حتی یک درصد ناراضی باشند وجه را در اسرع وقت به حساب دوستان برگردانیم. ما اعتقاد داریم که این کتابها ارزشمند و راهگشای بسیار مهمی برای موفقیت ، ثروت و ... می باشد و می تواند افقی جدیدی به سوی پیشرفت در زندگی به روی همه کسانی که می خواهند به موفقیت برسند باز می کند.
کتابخانه ها همواره بازتابی از اوضاع اجتماعی زمان خود بوده‌اند. رشد فرهنگی یک جامعه موجب غنای کتابخانه‌های آن و در مقابل، کم مایگی و رکود کتابخانه ناشی از ضعف فرهنگی جامعه مربوط است. انتشار هر روزه کتاب‌ها و نشریات ادواری، تهیه و تولید انواع مواد دیداری، شنیداری، و چندرسانه‌ا‌ی‌ها موجب رونق کیفی و کمی کتابخانه‌ها می‌شود و برای ترویج خواندن در بین قشرهای متفاوت جامعه، زمینه مناسبی را فراهم می‌آورد.

هنگامی که خواندن یا گوش دادن کتاب رونق یابد، جامعه به شکوفایی فرهنگی رسیده است. از این رو، کتابخانه و اجتماع از گذشته تا امروزه همپای هم پیش رفته‌اند و یکی بر دیگری اثر بخشیده است. به طوری که پیوسته انحطاط یکی با زوال دیگری و رشد این با ترقی آن همراه بوده است.

اینترنت نه تنها ارتباط میان کتابخانه و مردم را برقرار و استوار می‌کند، بلکه به کلیه تلاش‌ها و فعالیت‌ها‌ی درون کتابخانه نیز اعتبار و حیثیت می‌بخشد. در واقع تبلور خدمات فنی کتابخانه‌ها که خود امر‌ی مهم، اساسی و ضروریست در خدمات آموزشی آن‌ها صورت می‌گیرد. اگر مسئولان و کتابداران بالفعل و بالقوه کتابخانه‌ها به اهمیت خدمات آموزشی واقف شوند، بدین باور خواهند رسید که کتابدار‌ی عبادت است. زیرا کتابخانه‌ها در رویارویی با مردم و خدمت به جامعه، معنا و مفهوم واقعی خود را می‌یابند.

هدف‌ها‌ی آموزش و پرورش / تعلیم و تربیت هر چند که به دو دسته آرمانی و آموزشی تقسیم می‌شوند، ولی در کل، اندیشمند ساختن انسان‌ها و گسترش دادن افق ذهنی آن‌هاست تا به بینش، فرزانگی و کمال نفس دست یابند. بدون تردید یکی از هدف‌های عمده سایت ما قرار دادن کتابها و منابع آموزشی به آسانی و مبلغ ناچیز است. آموزش است به مفهومی که فرد یاد بگیرد چگونه آموخته‌های خود را برا‌ی رفع مشکلات به کاربرد. برا‌ی دستیابی به‌ این مرحله باید برنامه و شیو‌ه‌ای تنظیم و ارائه شود تا توان تفکر علمی و تحلیل‌گرا‌ی انسان از همان سال‌ها‌ی کودکی در فرآیند رشد و شکل‌پذیر‌ی منطقی قرار گیرد.

دین آگاهی‌بخش اسلام نیز به تعلیم و تربیت عنایت بسیار دارد و آیاتی چند در قرآن کریم مؤید همین مطلب است. اسلام تعلیم و تعلم را عبادت می‌داند و تأکید بر مایه اصلی آن یعنی تفکر دارد. از منظر اسلامی، هدف از تعلیم، پرورش نیرو‌ی فکری یاد گیرنده است تا رشد، تلاش عقلانی و استقلال فکر‌ی در و‌ی حاصل شود، اعم از این که خود انسان هدف باشد و یا جامعه انسانی. زیرا در صورت اخیر افراد هم باید به نحو‌ی آموزش ببینند و طور‌ی پرورش یابند که بتوانند اجتماع خود را در قالبی مناسب و مطلوب بسازند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر