قیمت روز طلا رو در عدد 735 ضرب کنید. نتیجه رو تقسیم بر عدد 750 کنید. حالا عدد به دست اومده رو در وزن طلا ضرب کنید.