این مطالبی که عنوان میکنم مطمئنا اکثر دوستان می دونند فقط هدف تشخیص مسیر درست با دقت بالاست چون اگه یادمون باشه ژاپنیه می گفت پول در آوردن مثل کندن زمین با ناخنه و پول از دست دادن مثل آب ریختن روی شنه.


همه ما میدونیم که ضرر کردن یعنی به عقب برگشتن و یا شکست ویا ......... به خاطر همین از این موضوع فرار میکنیم و ترس ازش داریم .در صورتیکه ضرر هم جزئی از معامله هست و به طور حتم باید در معا***تتون جایی براش باز کنید . که اگر این کار رو نکنید اشتهاش باز میشه و اضافه وزن پیدا میکنه 😄

اما چه طور میشه ضرر را ارزیابی کرد؟؟؟ همیشه در خاطرتون باشه قیمت لاک غلط گیر از خود خودکار بیشتره برای محاسبه نوع ضرر وارد شده از نظر مالی به این ترتیب عمل میکنیم . اگر در معامله ای وارد شدید و در آن معامله متحمل ضرر شدید طبق اعداد زی محاسبه کنید . 3% ضرر برای جبران 3.09% باید سود کنید تا جبران بشه 5% ضرر برای جبران 5.26% باید سود کنید تا جبران بشه 10% ضرر برای جبران 11.11% باید سود کنید تا جبران بشه 20% ضرر برای جبران 25% باید سود کنید تا جبران بشه 50% ضرر برای جبران 100% باید سود کنید تا جبران بشه

اینجا به خاطر این برای هردرصد کلمه جبران را استفاده کردم زیرا که این کلمه راهکارهای معا***تی پر بازده را برای شما باز خواهد کرد قیمت خودکار 1000 ولی قیمت لاک غلط گیر 5000 امیدوارم مورد استفاده تمام عزیزان هم وطنم قرار گرفته باشه و از اینکه برای خوندن این مطلب وقت گذاشتید سپاسگزارم.