تاثیر سرعت اینترنت در رشد اقتصادی اینترنت، نحوه کار کردن، تعا***ت اجتماعی، ایجاد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانسته‌هایمان را دگرگون کرده است. این تکنولوژی به‌گونه‌ای معماری اصلی را در ایجاد ساخت‌هایی هدفمند برای ایده‌ها و افکار افراد را انجام می‌دهد. برآورد شده است بین سال‌های 2006 تا 2011 تقریبا 21 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته به‌واسطه تاثیر اینترنت بوده است. اقتصاددانان بررسی کرده‌اند که اگر بخواهیم تاثیر ابعاد مختلف این تکنولوژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته را ارزیابی کنیم حتی از بخش کشاورزی نیز سهم بزرگ‌تری در رشد و توسعه کشورها داشته است...