برای موفقیت در این بازار باید زمان خرید و فروش هر سهام را بدانید. یعنی زمانی که سهام هنوز رشد خود را آغاز نکرده است، آن را بخرید، و اندک زمانی پیش از شروع افت قیمت، آن را بفروشید. ویژگی مثبت دیگر آن است که با هر میزان سرمایه ای می توان وارد بورس شد و نیاز به سرمایه کلانی نیست.