ثروت های بادآورده خود را خرج نکنید!! آیا شما از شرکت پاداش گرفته‌اید؟ یا در قرعه‌کشی بانک یا محصولات سوپرمارکتی پول نقد جایزه برده‌اید؟ خرج کردن این پول ها را فراموش کنید. سرمایه گذاری این مبالغ در بلندمدت به شما کمک می‌کند تا زودتر به اهداف مالی خود برسید. مثال: اگر شما سی میلیون تومان سپرده داشته باشید، میتوانید به جای خرید یک ماشین که سالیانه حداقل 2 میلیون تومان هزینه بیمه و افت قیمت خواهد داشت، آن را در یک صندوق سرمایه گذاری بانکی با سود 20 درصدی قرار دهید و طی یک سال 6میلیون تومان سود دریافت کنید (ماهیانه 500 هزار تومان)