یک کارشناس اقتصادی می گوید: بازار مسکن در حال حاضر بازار مصرف است و نه بازار سرمایه گذاری؛بازار مسکن دیگر بازاری نخواهد بود که در آن کسی خانه ای بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. به گزارش بانکداران ۲۴، حسین عبده تبریزی با بررسی بازار مسکن و اقدامات انجام شده در دولت یازدهم به خبرآنلاین اظهارداشت:«بازار مسکن امروز برای کسانی مناسب است که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خرید کنند، زیرا سرمایه گذاری در این بازار دیگر بازدهی کافی ندارد.» او اضافه کرد: «این بازار زمانی می تواند سودآور باشد که خریدار بتواند بیش از سود بانکی در مسکن بازدهی کسب کند و تا وقتی که بانک بازدهی مناسبی می دهد در مسکن سفته بازی شکل نمی گیرد.»