یکی از مزایای بازار سهام این است که شما امکان انتخاب نوع سرمایه گذاری بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را دارید. بدین معنا که ابتدای ورود به بورس اوراق بهادار، در صورتی که افق زمانی شما کوتاه مدت باشد، سهام های مربوط به شرکت های خاصی را انتخاب خواهید کرد. افق زمانی بلند مدت نیز در شرکت های دیگری محقق خواهد شد. این تفاوت مربوط به ویژگی های متفاوت صنایع مختلف، دوره های زمانی تقسیم سود صاحبان سهام و مواردی از این دست است که از جمله دانش هایی است که برای موفقیت در این بازار به آن ها احتیاج دارید.