گردشگری/ تاریخی/ جاذبه های گردشگری/خاطرات/حوادث و رویدادها

بسیاری از مردم ایدهای نادرستی در مورد نحوه رسیدن به ثروت دارند


من می توانم به شما قول بدهم که با قناعت تنها، اگر درآمد نداشته باشید، پولی برای صرفه جویی وجود ندارد. اجازه ندهید کسی به شما این ایده را بدهد که شما با صرفه جویی تنها به ثروت تبدیل شوید.

اگر شما در مورد ثروتمند شدن جدی هستید، باید توجه خود را به درآمد متمرکز کنید. به اندازه کافی درآمد خود را افزایش دهید و بتوانید چیزی مهم را ذخیره کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

بسیاری از مردم ایده های مسخره ای در مورد اینکه چگونه می توانید ثروتمند شوی

 بسیاری از مردم  ایده های مسخره ای در مورد اینکه چگونه می توانید ثروتمند شوید.


من می توانم به شما قول بدهم که با قناعت تنها، اگر درآمد نداشته باشید، پولی برای صرفه جویی وجود ندارد. اجازه ندهید کسی به شما این ایده را بدهد که شما با صرفه جویی تنها به ثروت تبدیل شوید.

اگر شما در مورد ثروتمند شدن جدی هستید، باید توجه خود را به درآمد متمرکز کنید. به اندازه کافی درآمد خود را افزایش دهید و بتوانید چیزی مهم را ذخیره کنید.


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

گهگاه از معامله دور شوید


حضور مداوم و روزانه در بازار باعث کاهش قدرت تصمیم گیری و قضاوت درست می شود. زمانیکه حتی کارایی فکریم به 90% برسد به تعطیلات میروم. در غیر این صورت ضررهایم شروع می شود. استراحت و تفریح باعث می شود تا دیدگاه آزادانه ای نسبت به بازار پیدا کنید و به شما این امکان را می. دهد که نگاه جدیدی به خودتان و روشی که می خواهید بر اساس آن معامله کنید داشته باشید. گاهی شما اینقدر به جنگل نز*** می شوید که نمی توانید درختان را ببینید😊 و یا تفریح و استراحت به من این امکان را می دهد که ویژگی های بازار را از دیدگاه جدیدی مشاهده کنم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

اما چه طور میشه ضرر را ارزیابی کرد؟؟؟

همیشه در خاطرتون باشه قیمت لاک غلط گیر از خود خودکار بیشتره برای محاسبه نوع ضرر وارد شده از نظر مالی به این ترتیب عمل میکنیم . اگر در معامله ای وارد شدید و در آن معامله متحمل ضرر شدید طبق اعداد زی محاسبه کنید . 3% ضرر برای جبران 3.09% باید سود کنید تا جبران بشه 5% ضرر برای جبران 5.26% باید سود کنید تا جبران بشه 10% ضرر برای جبران 11.11% باید سود کنید تا جبران بشه 20% ضرر برای جبران 25% باید سود کنید تا جبران بشه 50% ضرر برای جبران 100% باید سود کنید تا جبران بشه .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

سیزده درد مشترک ایرانیان


١ - ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ٢ - ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ٣ - ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺑﺰﻧﯿﻢ. ٤ - ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ٥ - ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ٦ - ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻓﻀﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ‏« ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ‏» ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ٧ - ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ‏«ﻣﻦ ‏» ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‏« ﻣﺎ ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ. ٨ - ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ٩ - ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ١٠ - ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ١١- ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ١٢ - ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ١٣ - ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ آخر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

اهمیت خدمت به مردم

مرکز خود را از پول بردارید و بر روی خدمت به مردم بیشتری قرار دهید. خدمت کردن به مردم، ثروت بیشتری برای شما به همراه خواهد آورد. .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

🔴 سندروم «نتیجه‌ی فوری»موفقیت نا‌محدود در ۲۰ روز! 

چاقی و لاغری در سه روز! 

بدون زحمت پولدار شوید! 

یادگیری ۳۵ زبان دنیا در ۱۰ روز! 

ترک اعتیاد فوری بدون درد در ۴۵ روز!


سندروم «نتیجه‌ی فوری» گریبان جامعه‌ی ما را گرفته است.

آن قدر درگیر «جنون سرعت» برای رسیدن به خواسته‌هایمان هستیم که دوست داریم همه‌ی این تبلیغات عجیب را یک‌جا باور کنیم! 

این پیام‌های تبلیغاتی همگان را دچار نوعی بیماری به نام «سندرم نتیجه‌ی فوری» کرده است. 

جدای از تاثیرات آن در تمام حوزه‌های زندگی، این نوع نگرش تاثیر بسیار بدی بر روی تمرکز و نحوه مدیریت ما بر زندگی می‌گذارد. 


هیچ‌کدام از این‌ها واقعیت ندارد.

 موفقیت آسان، ساده و سریع! فقط در کتاب های علمی-تخیلی یافت می‌شود. 


حتی گاهی می‌بینیم که در کتاب‌های موفقیت یا مدیریت، بیان می‌کنند که موفقیت یک سازمان حاصل یک ایده‌ی خلاقانه و سریع بوده است و سازمان یک‌شبه ره صد‌‌ساله را طی کرده. حتی اگر سازمان در کوتاه‌مدت به منفعت‌های اساسی برسد، پشت آن تصمیم سال‌ها تجربه و دانش خوابیده است و در ضمن حفظ نتایج آن در بلندمدت، خود کار دشواری است. 


واقعیت آن است که موفقیت‌های چشم‌گیر و پایدار حاصل سخت‌کوشی، تلاش، تداوم، نظم و انتخاب‌های دردناک است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

از سختیهای زندگی نهراسید

هرگز از سختیهای زندگی شکایت نکنید چون کارگردان "خدا" همیشه نقش های سخت رو میده به بهترین هنرپیشه ها.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

سرمایه گذاری در بیت کوین

سرمایه گذاری در بیت کوین. به گفته برخی  شنیده ها یه وبسایتی هست که ماهیانه میانگین ٣٠ درصد سود به دلار میده. یعنی هر روز یک درصد میده. سود هر روز رو همون روز میده. من خودم ٧ روزه شروع کردم و فعلا که سودمو دارم میگیرم. البته اصل سپرده رو هم به دلار باید بذارید. اگر ١١٠ دلار بذارید پولتون ١٠ ماه بلوکه میشه. یعنی ع*** سپرده ی بلند مدت ١٠ ماهه میشه. اگر بین ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠ دلار باشه، اصل پول ٨ ماه، اگر بین ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠دلار باشه ، ٦ ماه و اگر بیشتر از ١٠ هزار دلار باشه پولتون ٤ ماه بلوکه میشه. اگر خواستید اطلاعات بیشتر بگیرید ، لینک زیر رو مطالعه کنید https://bitconnect.co/?ref=davoodbio

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی

⚠1-تاریخ 2-زمان 3-قیمت در لحظه ی ورود 4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند 5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ) 6-دلیل وارد شدن به معامله 7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد) 8-قیمت در لحظه ی خروج 9-دلیل خارج شدن از معامله 10-نتیجه معاملات همه معاملات روزانه خود را در پوشه ای جمع آوری کنید، بعد از آنکه 26 روز از اولین ثبت شما گذشت، میتوانید به عقب بازگشته و با مقایسه افکارتان مشاهده کنید که بازار بعد از ورود شما در یک معامله به چه شکل واکنش نشان داده است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهرام پیشگیر