تکلیف صاحبان املاک در 6 ماهه دوم سال 1397 چیست  ؟
- حفظ ملک     
- تبدیل به احسن ملک ( در صورت نیاز به فروش )

- استفاده بهینه از ملک با تعریف پروژه ای یونیک و متمایز

- تبدیل بخشی از ملک به نقدینگی جهت سرمایه گذاری مناسب و سودآور در سایر بازارهای سرمایه  به منظور جلوگیری از قفل شدن سایر  فعالیت اقتصادی 

- انجام معاملات همزمانی

تکلیف صاحبان سرمایه در 6 ماهه دوم سال 1397 چیست ؟

- تبدیل سرمایه به کالاهای با دوام به ویژه به ملک

- حتی المقدور اجتناب از خرید ارز و سکه

- اجتناب از سپرده گذاری  مبالغ بالا در بانک ها

- حفظ نقدینگی به صورت محدود برای تأمین مخارج روزانه زندگی

- اجتناب از پراکندگی سرمایه گذاری هم از لحاظ مناطق و هم از لحاظ تنوع سرمایه گذاری 

- اجتناب از سرمایه گذاری  بدون برنامه ریزی