5 ضریب هوش مالی که اگر ندانید آینده مالی‌تان به خطر می‌افتد


اهمیت مدیریت منابع مالی در راه اندازی یا تداوم یک طرح اقتصادی، با توجه به ساختار و اشکال پیچیده و گوناگون مبادلات اقتصادی، اندیشمندان را به ابداع و تعریف یک دانش مستقل در این زمینه وا داشته است. به گزارش بورسینس به نقل شبکه خبر، بدون دانستن اطلاعات مرتبط با هوش مالی یقینا یک طرح آفرین هر چه قدر هم که دارای پشتوانه مالی باشد شکست خواهد خورد.

شما یک IQ یا بهرهی هوشی دارید، که مخفف “intelligence quotient” است، و سطح کلی هوش شما را ارزیابی میکند و یک آیکیوی هیجانی  (emotional IQ)هم دارید، که میزان توانایی‌ شما در کنترل هیجانهایتان را میسنجد. آیکیو یا بهرهی هوشی مالی شما با هوش مالیتان سنجیده میشود و نشانگر این است که شما چقدر خوب از پس مسائل مالی برمیآیید!

هوش مالی بخشی از هوش کلی ماست که برای حل مشکلات مالی از آن استفاده می کنیم. مشکلات مالی رایج در دنیای امروز، تطبیق نداشتن درآمدها و هزینه های زندگی، نداشتن خانه شخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های بهداشتی و درمانی و … است که با استفاده از هوش مالی
 می توان آنها را برطرف کرد.