زندگی خوب، آن چیزی که فکر می‌کنیم نیست
تعریف همه ما از یک زندگی خوب چیه؟ پول زیاد و خانه بزرگ و ماشین لوکس؟

یا کار مطمئن و آرامش در کنار خانواده؟

نه

زندگی خوب آن چیزی است که شما به خوبی آن را تعریف کرده باشید. نه در داشتن پورشه مشکلی وجود دارد و نه پراید. مهم این است که این دارایی در راستای تعریف من از یک زندگی خوب به من خدمت کند. 

 رضایت یک انتخاب است
همیشه جنگی بین رضایت و موفقیت در ذهن افراد در جریان بوده است.

آیا باید بیشتر و بیشتر تلاش کنم یا به همین چیزی که دارم راضی باشم و از آن لذت ببرم. موضوعی بسیار قدیمی که خود من هم در مورد ان زیاد نوشته ام. نقطه شیرین زندگی شما کجاست؟
همه ما آتشی در دل داریم.

کاری است که رویای آن را داریم و اتفاقا خیلی کار سخت و پیجیده‌ای نیست. کافی است تا برای آن وقت و انرژی بیشتری بگذاریم.

وگرنه با افزایش سن، حسرت بیشتر و بیشتری به سراغ ما خواهد آمد.