عامل اول : 


سهامی را بخرید که بازار گردان داشته باشد ، شرکت های کوچک معمولا و نه البته همواره ،  بازار گردان ندارند لذا اینگونه سهام به هنگام نوسان های اقتصادی هیجانی ، که سهام شرکت سقوط می کند ، بدون هیچ گونه حامی  در بازار رها می‌شوند و سهام آنها به شدت می ریزد اما شرکتهای بورسی دارای بازار گردان ،  در اینگونه نوسانات هیجانی ، با حمایت بوسیله حامی ،  کاهش ارزش کمتری دارند 

عامل دوم : 

در خرید هر شرکت به یک نسبت به شدت توجه کنید : 

جمع سه مورد  ذیل : 

1️⃣ بدهی به بانک 

2️⃣ بدهی به بازار 

3️⃣ پیش دریافت 

تقسیم بر حاصل جمع پنج مورد ذیل : 

 1️⃣ طلب از بازار 

 2️⃣ موجودی مواد 

3️⃣ موجودی کالا 

4️⃣ سپرده بانکی  

5️⃣ پیش پرداخت 

🔹اگر این نسبت بالای ١٠٠ درصد بود  این شرکت وضعیت بسیار بدی دارد 

🔹اگر این نسبت بین ٧٠ تا ١٠٠ درصد بود وضعیت شرکت خوب نیست 

🔹اگر این نسبت کمتر از ۴٠ درصد بود شرکت خوبی است مگر اینکه ٩ مولفه دیگر که در خرید سهام مورد توجه قرار می دهید در سطح مطلوب نباشد 

🔹به همه اعضای هیئت مدیره شرکتها برای نظارت بر شرکت پیشنهاد می کنم از این نسبت استفاده کنند ، من مدت ٧ سالی که رئیس هیئت مدیره یک هلدینگ مالی و سرمایه گذاری بودم ٢ هفته  یکبار نسبت به این نسبت حساسیت حداکثری نشان می‌دادم

📈 به مدیر عامل شرکتها پیشنهاد می کنم به هنگام تردید در تصمیم گیری ، به این نسبت توجه کنند اگر اخذ یک تصمیم ، باعث کوچک شدن این نسبت شود ، باید نگرانی کمتری داشت 

🌪در مدت ٨ سالی که رئیس ریسک بازار یک بانک بزرگ بودم در تمدید وام شرکتها  به این نسبت ؛ وزن ٧٠ درصدی در تصمیم گیری می دادم اگر روند سه ساله این نسبت رو به کاهش بود تمدید وام خیلی جای نگرانی نداشت 

🔓شرکتهای بخش خصوصی اگر دچار تردید هستند که کار را ادامه دهند یا نه ، این شاخص گره گشاست ، روند رو به بالای سه ساله این شاخص ، گواه آن است که شرکت بد اداره شده است 

🗝سهامدارانی که تردید دارند سهم آینده دار هست یا نه ، به روند سه ساله توجه کنند اگر نسبت این شاخص کمتر از ۴٠ باشد و رو به کاهش هم باشد سهم آینده دار است ، البته در خرید سهام باید به ١٠ عامل توجه داشت .

✍️ دکتر محمد حسین ادیب ، اقتصاددان