۱.مبلغ موردنیاز خود را دقیقا مشخص سازید.


گفتن اینکه «من پول می‌خواهم» کافی نیست. باید رقم آن را مشخص سازید.


برای این تصمیم‌گیری قطعی دلایل روانی متعددی وجود دارد.


گام دوم تبدیل فکر به ثروت و پول


گام دوم تبدیل فکر به ثروت و پول

۲.دقیقا مشخص کنید که برای دست‌یابی به این پول چه مبلغ سرمایه می‌گذارید.


توجه داشته باشید که برای رسیدن به هر چیز باید چیزی را از دست بدهید.


گام سوم تبدیل فکر به ثروت و پول

۳.تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید.


گام چهارم تبدیل فکر به ثروت و پول

۴.برنامه‌ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی‌درنگ دست‌به‌کار شوید.


باید بی‌درنگ این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید.


گام پنجم تبدیل فکر به ثروت و پول

۵.رقم پول موردنیاز را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص سازید.


درباره ازخودگذشتگی خود تصمیم بگیرید، آنگاه برنامه‌ای را که می‌خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا بگذارید در نظر بگیرید.


گام ششم تبدیل فکر به ثروت و پول

۶.یادداشت خود را به صدای بلند، روزی دو بار، قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید.


در حال خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده‌اید.


ادیسون این ۶ مرحله را بررسی کرده است .


و نه‌تنها معتقد بود که این‌ها برای انباشت ثروت لازم هستند، بلکه برای رسیدن به هر هدفی می‌توان از این ۶ مرحله استفاده نمود.


در کار برنامه‌ریزی برای ثروتمند شدن به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد.


اگر کاری که می‌خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید، قدمی به‌پیش بگذارید و رویای خود را جامعه عمل بپوشانید.


هرگز به گفته‌های این و آن توجه نکنید.


توجه نکنید که ممکن است موقتا شکست بخورید زیرا شاید دیگران ندانند که هر شکست بذرهایی از موفقیت و پیروزی به همراه دارد.


اشتیاق سوزان برای بودن و انجام دادن نقطه شروعی است که باید صاحب رویا از آن بیاغازد.


رویا از بی‌تفاوتی، تنبلی، یا نداشتن الهام و آرزو ناشی نمی‌شود.


هر قدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه به دست می‌آوریم.


توقع زیاد یا کم داشتن تفاوت فکری چندانی ایجاد نمی‌کند.


محدودیت ذهن ما همان محدودیتی است که ما برای آن در نظر می‌گیریم.


فقر و تنعم، هر دو نشأت‌گرفته از ذهن ما هستند.