هیچ وقت خانه قولنامه ای نخرید.

در این دوره بدون آسانسور نخرید.

متراژ خانه را با توجه به اندازه خانواده های شهر خود بسنجید و همچنین جیب ایشان،تا در آینده مشکل فروش نداشته باشید.

  • به عنوان مثال : متراژ در مشهد الآن بین ۸۵ تا ۱۱۰ متر است.

از نماهای عجیب و غریب و همچنین تازه مُد شده دوری کنید به عنوان مثال یک زمانی نمای کامپوزیت مُد شد و الان بد جوری از سکه افتاده!

  • توصیه: نما سنگ به جز سنگ های خیلی قدیمی.

از خرید طبقه اول به خصوص در خانه هایی که متعلق به قبل از سال ۹۲ هستند خودداری کنید.

به محله خانه توجه کنید که کوچه چند متری است؟ کنار مدرسه و‌… نباشد؟

حتی المقدور سعی کنید در مجتمع هایی خرید کنید که همه مالک باشند.

توجه

به حرف بنگاه خیلی توجه نکنید و تعریف های او را تقسیم بر 5 کنید.

به سال ساخت واقعی خانه توجه کنید،

  • به عنوان مثال اگر امروز شما خانه ای بخرید 10 سال ساخت ، 4 سال دیگر فروشش بسیار سخت خواهد شد،
  • توصیه این است که 2 , 3 یا 4 سال ساخت بگیرید که اصطلاحا اُفت قیمت خانه هم اتفاق افتاده باشد.

به سالمی و تمیز و مرتب بودن مُشاعات خانه توجه کنید چون ️ مشت نمونه خَروار است، بعضی از مجتمع ها مدیریت خاصی ندارند و براساس قانون جنگل مدیریت می شوند.

از خرید خانه های قناس و واحد پشتی و امثالهم جدا خودداری کنید چون صاحب اول و آخرش خودتان خواهید بود.