کتاب  بیندیشید و ثروتمند شوید عوامل مؤثر در رسیدن به هدف و موفقیت را به طور واضح بیان کرده است، که می توانید با برنامه ریزی دقیق به اهداف خود برسید.


گام نخست به سوی ثروت: اشتیاق


وقتی بیش از ۵۰ سال پیش ادوین بارنس از قطار باری در ارنج پیاده شد، به خانه به دوشها بیشتر شباهت داشت, اما افکارش سلاطین گونه بود. وقتی از راه آهن به سوی دفتر توماس ادیسون رفت, ذهنش کار میکرد. خود را میدید که در حضور ادیسون ایستاده, صدای خود را میشنید که از آقای ادیسون میخواهد به او فرصتی دهد تا به اشتیاق سوزانی که وجودش را در بر گرفته بود برسد. او میخواست همکار مخترع کبیر شود. اشتیاق بارنس امید و آرزو نبود. میلی معین و مشخص بود, میلی بود که به همه امیال دیگر تفوق داشت, اشتیاقش قطعی بود.


چند سال بعد , بارنس در همان دفتری که برای نخستین بار ادیسون را ملاقات کرده بود, در حضور او ایستاد. رویایش به حقیقت مبدل شده بود. او با ادیسون معامله میکرد. رویای بزرگ زندگی او به واقعیت پیوسته بود. بارنس موفق شد زیرا برای خود هدف مشخصی در نظر گرفت. تمام نیرو و توان و تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف صرف کرد.
گام دوم به سوی ثروت: ایمان


ایمان مهمترین عنصر ذهن است. وقتی ایمان با اندیشه در هم می آمیزد ذهن نیمه هوشیار بی درنگ ارتعاش آن را درک میکند و آن را به فراست لایتناهی تبدیل مینماید. ایمان, عشق و میل جنسی از جمله نیرومندترین احساسات ما هستند, وقتی این سه در هم می آمیزند بر اندیشه انسان چنان تاثیری میگذارند، که بی درنگ ذهن نیمه هوشیار انسان را متحول میسازند, در آنجا معنا و مفهومی معنوی پیدا میکنند تا به فراست نامحدود منتهی شوند.


گام سوم به سوی ثروت: تلقین به خود


تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار میسازد. در واقع ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار است. تلقین به خود, خود به خود به ذهن نیمه هوشیار میرسد و آن را تحت تاثیر افکار قرار میدهد. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن میتواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند, همانطور که میتواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید.گام چهارم به سوی ثروت: دانش تخصصی


دانش به خودی خود اسباب تنعم نمیشود مگر آنکه به کمک برنامه های عملی مشخص این دانش سازمان بگیرد و به سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود. بی توجهی به این حقیقت علت سردرگمی میلیونها نفر انسانی بوده است که گمان هرگز چنین چیزی نیست. دانش در نهایت قدرتی بالقوه .»دانش قدرت است «میکنند است و تنها زمانی به قدرت بالفعل تبدیل میشود که آن را به شکل برنامه ای قطعی در راستای هدفی معین هدایت کنیم.


گام پنجم به سوی ثروت: کارگاه ذهن


خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه های ناشی از انسان شکل میگیرد. عمل به کمک قوه ی تخیل ذهن جاری میشود. گفته اند که انسان میتواند هرچه را که در ذهن تصور کند و در خیال ببیند ایجاد نماید. در حقیقت اندیشیدن بزرگترین ثروت و دارایی محسوب میشود، وقتی این دارایی با شور و اشتیاق و تقاضا و اراده ی راسخ بشریت همراه شود در های رسیدن به ثروت را به سوی شما باز میکند.


کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید


آیا میتوانید خود را یک میلیونر ببینید؟

ممکن است برای کسانی که از تجربه کافی برخوردار نیستند این دستورالعمل به نظر غیر ممکن برسد. ممکن است برای همه کسانی که نمیتوانند از نقش مهم این شش مرحله آگاه شوند مفید باشد که بدانند اطلاعاتی که به شما ارائه کردم آن را از اندرو کارنگی گرفته ام و فراموش نکنید که کارنگی در یک کارگاه فولادسازی کار میکرد اما توانست به کمک همین اصول یکصد میلیون دلار سرمایه انباشت کند.


بیندیشید و ثروتمند شوید از جمله مفیدترین و نافذترین کتابهای زمانه ی ماست که راه دست یابی به موفقیت را نشان داده است موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که این یکی با پول قابل اندازه گیری نیست .