1 مردم غنی اعتماد دارند

به طرز شگفت انگیزی، بسیاری از افراد ثروتمند ماشین و درب خانه خود را باز می کنند. برعکس، در مناطقی از فقر، متوجه خواهید شد که این رفتار بسیار غیرممکن است. افراد ثروتمند تمایل دارند به کسانی که آنها را می بینند (در درون ذهن) اعتماد کنند و به دیگران فرصت دهند که خودشان باشند.


2 مردم فقیر گمراه می شوند

افرادی که فقیر هستند، به جای راه حل، همیشه به دنبال مشکلات هستند. آنها در نهایت به محکوم کردن محیط، شرایط، شغل، آب و هوا، دولت می پردازند و لیست گسترده ای از اتهامات را در مورد اینکه چرا موفق نمی شوند.


3 افراد ثروتمند موفق می شوند.

افراد غنی درک می کنند که همه چیز به دلیل اتفاق می افتد. به جای اینکه زندگی به آنها برسد، آنها اقدام مستقیم می کنند و کارهای بزرگی انجام می دهند. آنها تمام اتهامات را کنار گذاشتند و فهرست سرزنش خود را ریشه کن کردند.

4مردم ضعیف فرض می کنند.

هنگامی که به دانستن حقیقت می رسد، افراد فقیر اغلب پیش فرض ها را بیان می کنند. اگر آنها می خواهند به یک مشهور برسند، ممکن است بگویند: "آنها احتمالا زمان برای صحبت با من ندارند." به جای بررسی حقایق و یا سوالات، آنها هرگز تلاش واقعی را برای رسیدن به آنچه که می خواهند انجام نمی دهند.


5 افراد ثروتمند سؤال می کنند

بسیاری از افراد ثروتمند از این سوال می پرسند: "اگر چه؟" به عنوان مثال، "اگر من یک ایمیل به رئیس جمهور نوشتم و او پاسخ می دهد؟" اگر شما شروع به سوال کنید، شما بدون هیچ زحمتی را صرفه جویی خواهید کرد. قدرت در دست کسانی است که از سوالات درست می پرسند. آنها سوالات شما را پاسخ نمی دهند، پاسخ های شما را مطرح می کنند.6مردم فقیر ارزان ترین راه را می خواهند.

من یک بار با یک دوست که فقط می خواستم بخرم، اگر بتوانم ارزان ترین لباس را پیدا کنم، خریدم. آنها به قفسه های ترمینال عجله می کنند و لباس هایی را انتخاب می کنند که حتی نمی خواهند، اما به دلیل "معامله" به خرید ادامه دادند. متأسفانه، آنها هرگز پوشیدن آن را نداشتند، زیرا فقط قیمت را خریداری کردند.


8 مردم ثروتمند بهترین ها را می خواهند.

افراد ثروتمند برای پیدا کردن مواد با کیفیت بسیار مناسب خواهند بود. آنها خود را به قیمت محدود نمی کنند و اغلب هنگام خرید به دنبال خدمات می گردند. افراد غنی خواهان خدمات سازمان یافته هستند و هرگز با مواردی که بی ارزش و غیر قابل استفاده هستند حل نخواهند شد.


9 مردم فقیر فکر می کنند پول از زمان مهم تر است.

میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان زمان ارزشمند خود را برای پول به فروش می رسانند. شما همیشه می توانید 500 دلار دریافت کنید، اما شما نمی توانید 50 ساعت دوباره دریافت کنید. با این وجود، اکثریت مردم زمان تجارت را برای پول به دست می آورند و هرگز به دلیل آن نمی توانند پتانسیل واقعی خود را بدست آورند.


10 افراد غنی می دانند که زمان مهم تر از پول است.

افراد ثروتمند هرگز برای پول پول نمی گذارند علاوه بر این، آنها به دنبال تجربیاتی هستند که به طرز چشمگیری جان آنها را تغییر می دهد. شغل آنها بیشتر به انجام آنچه که دوست دارند و کمک به دیگران متمرکز است، به جای صرفه جویی در زمان برای چک های ضعیف.


11 مردم فقیر رقابت می کنند

هنگامی که یک فرد فقیر یک فرصت را می بیند، آنها متوجه می شوند که دیگران چه کاری انجام می دهند و آنها را شبیه سازی می کند. اغلب آنها هرگز راه دیگری برای انجام آن ندارند. در عوض، آنها بر این باورند که انجام آنچه دیگران انجام می دهند، بهترین کاری است که می توانند برای خود انجام دهند.12 افراد ثروتمند ستایش و لذت بردن از نعمت خود را.

افراد ثروتمند می دانند که دارای امتیازات فراوان هستند و آنها را به عهده نمی گیرند. به خاطر قدردانی آنها از هدیه، عشق و شرایط، آنها هستند