راه موفقیت 

داشتن هدف 

تلاش و استمرار 

اموزش مستمر 

و در نهایت در اغوش گرفتن موفقیت میباشد بدون تلاش ،ره به جایی نخواهی رسید.

پول در اوردن  کار زیاد سختی نیست اما هزینه و پس انداز مسىله بسیار سختیه  خیلی ها در زندگی فرصت بدست میارنند اما بدیل عدم  دقت در پس انداز و سرمایه گذاری از دست میدن فرصت ها


اگه هدف پس انداز طولانی مدت مد نظرتون بهترین راه خرید سکه و طلا میباشد با  حتی درامد کم سعی کنید پس انداز کنید


همه کارها تا اغاز نشه پر از استرس و مساىل پیچیده است برنامه ریزی کنید چالشها رو بشناسید اما مطمنن تا حرکت نکنید هیچ چالشی حل نخواهید کرد


همیشه سود در کسب و کارهای بظاهر راحت نیست گاهی گنج ها در خرابهاست