شوخیه مگه...
شوخیه مگه از فقر و بدبختی و فلاکت صبح تا شب صحبت کرد و انتظار ثروتمند شدن داشت؟

شوخیه مگه راجع به انواع بیماری و مریضی تحقیق کنیم و بدنی سالم داشته باشیم؟

شوخیه مگه هر روز انتظار اتفاقات بد داشته باشیم و اتفاقات خوب برامون بیفته؟

دوست من،
کلام تو عصای معجزه‌گر توست
خیلی از مردم ازش اطلاع ندارن