نظریه احمقتر از من ، یک نظریهٔ اقتصادی است که طبق آن قیمت اجناس، نه بر اساس ارزش واقعی آنها، بلکه بر اساس جو بازار و نوع عرضه و تقاضا  تعیین می‌شود. یک خریدار قیمت یک کالا را این‌گونه توجیه می‌کند که می‌تواند در آینده کسی را پیدا کند که حاضر باشد کالا را با قیمت بیشتر بخرد. یا به عبارتی دیگر همیشه کسی احمق‌تر از وی پیدا می‌شود که حاضر باشد مبلغ بیشتری برای آن کالا بپردازد.


کسی که بر اساس این نظریه سرمایه‌گذاری می‌کند، کالا یا سهامی را بدون توجه به کیفیت و ارزش واقعی آن خریداری می‌کند با این امید که آن را در زمانی کوتاه به خریدار دیگری (احمق‌تر) بفروشد. ممکن است سرمایه‌گذار بعدی هم با همین تئوری اقدام به خرید کند. این‌گونه حباب های اقتصادی در نهایت می‌ترکند و ارزش سهام مذکور نیز به دلیل فروش یکباره و زیر قیمت به سرعت سقوط می‌کند.


نکته جالب این تئوری این است که  گویا در ایران فقط باعث تورم ، رکود و کاهش ارزش ریال شده و خیلی ماهیت حبابی و ترکیده شدن ندارد  


نمونه این نوع معاملات  :خودرو -مسکن -طلا